szigethy rudolf
Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  címmutató 1 2 3 4 5 7 9 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  sorozati mutató a b c d e f g h j k l m n o p r s t u w z  
  kiadók, nyomdák a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    Remekírók diákkönyvtára - 24 tétel
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA
1 Filozófia

A felvilágosodás gondolkodói / vál., a bev. és a jegyz. írta Szegő Katalin ; [ford. Bencze György et al.] ; [szerk. Dávid Gyula]. - Kolozsvár: Polis, 1996 (Oradea: Imprimeria de Vest). - 383 [1] p. ; 20 cm. - (Remekírók diákkönyvtára). - ISBN 973-96-8855-1 fűzött: 3950,- lej A borítón: Ingres. Oedipus és a Sphinx (1808.) részlet Megjelent a Soros Alapítvány támogatásával.

NYELVEK. NYELVTUDOMÁNY. SZÉPIRODALOM. IRODALOMTUDOMÁNY
80 Nyelvtudomány. Szótárak

A magyar nyelvújítás antológiája: Mondolat. Felelet a mondolatra: Kazinczy Ferenc, Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél / [szerk. Dávid Gyula] ; [bev. írta Balassa József] ; [összeáll. és az előszót írta Fodor Irén] ; [a sorozat borítót tervezte Unipán Helga]. - Kolozsvár: Polis, 1995 (Oradea: Imprimeria de Vest). - 194 [2 ] p. ; 20 cm. - (Remekírók Diákkönyvtára). - ISBN 973-96-8853-5 fűzött: 2040,- lej A borítón a Mondolat első (1813) kiadását díszítő rézkarc karikatúra a Parnasszusra igyekvő Kazinczyról. Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.


87 Latin és görög irodalom

Amor sanctus = Szent szeretet könyve: Középkori himnuszok latinul és magyarul / [ford. és magyarázta Babits Mihály]. - Kolozsvár: Polis, 1996 (Oradea: Imprimeria de Vest). - 224 [4] p. ; 20 cm. - (Remekírók Diákkönyvtára). - ISBN 973-6885-8-6 fűzött: 3519,- lej A borítón Filippo Lippi: Szent Bernát látomása (1486). Részlet. Alapkiadás: Amor Sanctus - Szent szeretet könyve / fordította és magyarázta Babits Mihály. Budapest: Magyar Szemle Társaság, 1933. Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Magyar krónikák és legendák / [vál., az előszót és a jegyz. írta Gábor Csilla] ; [szerk. Szilágyi N. Zsuzsa]. - Kolozsvár: Polis, 1996 (Kolozsvár: Comprex Kft. ny. ). - 334 [2] p. ; 20,5 cm. - (Remekírók Diákkönyvtára). - ISBN 973-97275-6-5 fűzött: 6860,- lej A borítón: Szent László király megkoronázása. Magyar Anjou Legendárium.1330. körül. Alapkiadás: Madar Edit (szerk.) Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez. Középkor. - Budapest: Tankönyvkiadó, 1991 ; V. Kovács Sándor (szerk.). ; A magyar középkor irodalma. - Budapest: Szépirodalmi K., 1984. Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Régi magyar versek: a kezdetektől Janus Pannoniusig / [vál. a bev. és a jegyz. írta Gábor Csilla] ; [sorozatborítóterv Unipán Helga] ; [ford. Áprily Lajos... et al.]. - Kolozsvár: Polis, 1998 (Kolozsvár: Tipoholding ny.). - 230 [1] p. ; 20 cm. - (Remekírók Diákkönyvtára). - ISBN 973-9267-36-9 fűzött: 13.600,- lej A borítón Dávid király. Iniciálé a Misaleból (1403 körül) Megjelent a Magyar Művelődési és Közokatási Minisztérium támogatásával.

Római történetírók / vál. a bev. és a jegyz. írta Szabó György ; [sorozatborítóterv Unipán Helga] ; [ford. Borzsák István...et al.]. - Kolozsvár: Polis, 1997 (Kolozsvár: Tipoholding ny.). - 356 [4] p. ; 20 cm. - (Remekírók Diákkönyvtára). - ISBN 973-9267-08-4 fűzött: 15.500,- lej A borítón Luczniai harcosok (falfestmény Paestumból) Megjelenését a Soros Alapítvány támogatta.


894.511-1 Magyar versek

Arany János: Kisebb költemények / Arany János ; [vál. Szilágyi N. Zsuzsa] ; [előszó gyanánt Németh László: Arany János esszéje (1932)] ; [sorozatborítóterv Unipán Helga]. - Kolozsvár: Polis, 1998 (Kolozsvár: Tipoholding ny.). - 272 p. ; 20 cm. - (Remekírók Diákkönyvtára). - ISBN 973-9267-29-1 fűzött: ár nélkül A borítón Székely Bertalan. V. László és Cillei Ulrik (1870, részlet) Alapkiadás: Arany János: Összes költeményei. Budapest: Magyar Helikon, 1966. Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Csokonai Vitéz Mihály: Csokonai Vitéz Mihály válogatott versei / [összeáll. Végh Balázs] ; [a sorozatborítót tervezte Unipán Helga]. [A borítón Barabás Miklós: Enyelgés (részlet) . A Magyar nemzeti Galériában lévő eredetiről fényképezte Hasznos Zoltán]. - Kolozsvár: Polis, 1996 (Oradea: Imprimeria de Vest). - 285 [3] p. ; 20 cm. - (Remekírók Diákkönyvtára). - ISBN 973-92-6702-5 fűzött: 4540,- lej Alapkiadás: Csokonai Vitéz Mihály Munkái 1. Versek. - Budapest: Szépirodalmi K., 1987. Összegyűjtötte, a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta Varga Balázs. Nagy Klasszikusok. Változatlan utánnyomás.

Csokonai Vitéz Mihály: Csokonai Vitéz Mihály válogatott versei / [szerk. Dávid Gyula] ; [a sorozat borítót tervezte Unipán Helga]. [A borítón Barabás Miklós: Enyelgés (részlet). A Magyar Nemzeti Galériában lévő eredetiről fényképezte Hasznos Zoltán]. - Kolozsvár: Polis, 1995 (Oradea: Imprimeria de Vest). - 285 [3 ] p. ; 20 cm. - (Remekírók Diákkönyvtára). - ISBN 973-96-8852-7 fűzött: ár nélkül Alapkiadás: Csokonai Vitéz Mihály Munkái. 1. Versek. Budapest: Szépirodalmi K., 1987. Összegyűjtötte, a szöveget gondozta és a jegyzeteket írta Vargha Balázs. Nagy Klasszikusok. Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Fél évszázad magyar költői: antológia. / [vál. Végh Balázs] ; [sorozatborító Unipán Helga]. - Kolozsvár: Polis, 1998 (Kolozsvár: Tipoholding ny.). - (Remekírók Diákkönyvtára). - Fűzött: ár nélkül 317 [11] p. ; 20 cm. - ISBN 973-9267-38-5 348 [11] p. ; 20 cm. - ISBN 973-9267-39-3 A válogatás a második világháborút követő ötven év költészetének áttekintésében nyújt segítséget. - A borítón: Nagy Albert: Fehér kakas. Bohoc. (1967) c. munkái láthatók. Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső összegyűjtött költeményei. 1907-1935 / Kosztolányi Dezső ; [szerk. Vofkori Mária]. - Kolozsvár: Polis, 1995 (Oradea: Imprimeria de Vest). - 365 [3 ] p. ; 20 cm. - (Remekírók Diákkönyvtára ).- ISBN 973-96-6659-0 fűzött: ár nélkül A borítón Egry József: Napfelkelte (részlet). A Magyar Nemzeti Galériában levő eredetiről fényképezte Mester Tibor. Alapkiadás: Kosztolányi Dezső: Összegyűjtött költeményei. Budapest: Révai, 1935. - Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Madách Imre: Az ember tragédiája / Madách Imre ; [sorozatborítóterv Unipán Helga]. - Kolozsvár: Polis, 1998 (Kolozsvár: Tipoholding ny.). - 253 [3] p. ; 20 cm. - (Remekírók Diákkönyvtára). - ISBN 973-9267-26-7 fűzött: 12.800,- lej A borítón Zichy Mihály: A rombolás géniuszának diadala (1878) c. festmény részlete. Alapkiadás: Katona József, Madách Imre: Válogatott művei. - Budapest: Szépirodalmi K., 1974. (Magyar Remekírók) A megjelenést a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatta.

Reményik Sándor: Reményik Sándor válogatott versei / [vál. Szilágyi N. Zsuzsa] ; [szerk. Vofkori Mária]. - Kolozsvár: Polis, 1996 (Kolozsvár: S. C. Tipoholding S. A. ). - 287 [1] p. ; 20 cm. - (Remekírók Diákkönyvtára). - ISBN 973-9267-04-1 fűzött: 5990,- lej A borítón Nagy István: Domboldal jegenyékkel (1927). Alapkiadás: Reményik Sándor: Összes versei. I-II. Budapest: Révai, 1943. Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Reményik Sándor: Reményik Sándor válogatott versei / [előszó gyanánt Sík Sándor 1942-ben írt esszéjével] ; [sorozatborító Unipán Helga]. - Kolozsvár: Polis, 1996 (Kolozsvár: S.C. Tipoholding S. A.). - 287 [1] p. ; 20 cm. - (Remekírók Diákkönyvtára). - ISBN 973-9267-07-6 fűzött: 14.790,- lej Változatlan utánnyomás.

Tóth Árpád: Versek / Tóth Árpád ; [előszó gyanánt Babits Mihály esszéje (1928)] ; [sorozatborítóterv Unipán Helga]. - Kolozsvár: Polis, 1998 (Kolozsvár: Tipoholding ny. ). - 330 [5] p. ; 20 cm. - (Remekírók Diákkönyvtára). - ISBN 973-9267-27-5 fűzött: ár nélkül A borítón Gulácsy Lajos: Na´Couxipan-ban hull a hó.(1913). Részlet. Alapkiadás: Tóth Árpád összes versei, versfordításai és novellái. Budapest: Szépirodalmi K., 1984.


894.511-2 Magyar drámák

Németh László: Történelmi drámák: VII. Gergely. Galilei. A két Bólyai / Németh László ; [szerk. Dávid Gyula] ; [sorozatborítóterv Unipán Helga]. - Kolozsvár: Polis, 1997 ( Kolozsvár: Comprex Kft. ny.). - 355 [13] p. ; 20 cm. - (Remekírók Diákkönyvtára). - ISBN 973-9267-06-8 fűzött: 15.920,- lej A borítón: Héjja Sándor a Galilei címszerepében. A felvételt a debreceni Csokonai Szinház 1994-es bemutatóján Máthé András készítette. Alapkiadás: Németh László válogatott művei. III. Drámák. Életrajzi írások. - Budapest: Szépirodalmi K., 1981. Magyar Remekírók. Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.


894.511-3 Magyar prózai epika. Regény. Novellák. Mese. Anekdoták

Bartha Zoltán: Réka naplója / Bartha Zoltán ; [szerk. Molnos Lajos] ; [borító és ill. Horváth Gyöngyvér]. - Kolozsvár: Tinivár, 1994 (Kolozsvár: Ardealul ny. ). - 217 [7] p. ; 17 cm. - ISBN 973-95485-3-9 fűzött: ár nélkül.

Kosztolányi Dezső: Aranysárkány: regény / Kosztolányi Dezső ; ["A regényíró Kosztolányi" c. tanulmányát írta Semjén Gyula] ; [sorozatborítóterv Unipán Helga]. - Kolozsvár: Polis, 1997 (Kolozsvár: Tipoholding ny.). - 251 [5] p. ; 20 cm. - (Remekírók Diákkönyvtára). - ISBN 973-9267-22-4 fűzött: 10.400,- lej Alapkiadás: Kosztolányi Dezső: Néro, a véres költő. Pacsirta. Aranysárkány. Édes Anna. - Budapest: Szépirodalmi K., 1974. (Magyar remekírók) Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Krúdy Gyula: A vörös postakocsi: Valakit elvisz az ördög / Krudy Gyula ; [előszó gyanánt Ady Endre esszéje (1913)] ; [sorozatborítóterv Unipán Helga]. - Kolozsvár: Polis, 1998 (Kolozsvár: Tipoholding ny.). - 250 [6] p. ; 20 cm. - (Remekírók Diákkönyvtára). - ISBN 973-9267-24-0 fűzött: ár nélkül A borítón Rippl-Rónai József: Karácsony c. festményének részlete látható. (1903.) Alapkiadás: Krúdy Gyula: Utazások a vörös postakocsin. - Budapest: Szépirodalmi K., 1977. ; Etele király kincse. - Budapest: Szépirodalmi K., 1981. Szerkesztette és a szöveget gondozta Barta András. (Krúdy Gyula művei.). - Megjelent a Magyar Művelődési és Közokt. Minisztérium támogatásával.

Móra Ferenc: Szeptemberi emlék: novellák, emlékezések / Móra Ferenc ; [vál. Fodor Irén] ; [előszó gyanánt Móricz Zsigmond esszéje (1934)] ; [sorozatborítóterv Unipán Helga]. - Kolozsvár: Polis, 1998 (Kolozsvár: Tipoholding ny. ). - 244 [4] p. ; 20,5 cm. - (Remekírók Diákkönyvtára). - ISBN 973-9267-37-7 fűzött: ár nélkül A borítón Fényes Adolf: Babfejtők c. festménye (1904) Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Móricz Zsigmond: Pipacsok a tengeren: Árvácska / Móricz Zsigmond ; [sorozatborítóterv Unipán Helga]. - Kolozsvár: Polis, 1998 (Kolozsvár: Tipoholding ny.). - 193 [7] p. ; 20 cm. - (Remekírók Diákkönyvtára). - ISBN 973-9267-25-9 fűzött: 9700,- lej Alapkiadás: Móricz Zsigmond: Pipacsok a tengeren. - Budapest: Ifjúsági K., 1955. ; Öt regény. - Budapest: Szépirodalmi K., 1979. (Magyar Remekírók) Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Tamási Áron: Ábel a rengetegben: regény / Tamási Áron ; [sorozatborítóterv Unipán Helga]. - Kolozsvár: Polis, 1997 (Kolozsvár: Tipoholding ny.). - 169 [1] p. ; 20 cm. - (Remekírók Diákkönyvtára). - ISBN 973-9267-21-6 fűzött: 15.000,- lej Alapkiadás: Tamási Áron: Ábel a rengetegben. - Budapest: Szépirodalmi K., 1992. Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.


894.511-4/-9 Magyar riportok, gyűjtemények, egyéb műfajok

Antológia a felvilágosodás magyar irodalmából: 1. Értekező és szépprózai művek / [szerk. Egyed Emese] ; [sorozatborító Unipán Helga]. - Kolozsvár: Polis, 1998 (Kolozsvár: Tipoholding ny.). 257 [7] p. ; 20 cm. - (Remekírók Diákkönyvtára). - ISBN 973-9267-42-8 fűzött: ár nélkül A borítón Barabás Miklós. Graefenberg alakokkal (1839).

HONISMERET. FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
93/99 Történelem

Reneszánsz gondolkodók / összeáll., a bev. és a jegyz. írta Szegő Katalin ; [szerk. Dávid Gyula] ; [a sorozat borítót tervezte Unipán Helga] ; [ford. Bajcsa András, Erdő Péter, Jánosházy György , et al.] - Kolozsvár: Polis, 1995 (Oradea: Imprimeria de Vest). - 307 [1] p. ; 20 cm. - (Remekírók diákkönyvtára). - ISBN 973-96-8854-3 fűzött: 2448,- lej Megjelent a Soros Alapítvány támogatásával A borítón: Michelangelo. Sibylla Libyca freskórészlet a Sixtus-kápolnából A fordításban még részt vettek: Julow Viktor, Kardos Tibor, Kardos Tiborné, Kenéz Győző, Lontay Lászlóné, Márton László, Réz Ádám, Róna Éva, Sallay Géza, Szemere Samu, Tamás Gáspár Miklós KEK 774196.

 
     
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» rövidítések jegyzéke
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
 

további repertóriumok  

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék