szigethy rudolf
Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  címmutató 1 2 3 4 5 7 9 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  sorozati mutató a b c d e f g h j k l m n o p r s t u w z  
  kiadók, nyomdák a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    Találat: 152 találat lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-152
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

TEOLÓGIA. VALLÁS
2 Teológia. Vallások és egyházak

Akik Istent szeretik, minden javukra van. - Nagyvárad: Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 1996. - 95 p. - (Királyhágómelléki füzetek: jubileumi sorozat ; 1.) Könyvesház: ´96/4.

Alleine, Joseph: Üdvösségre vezérlő kalauz: megtérésre sürgető intelmek / Joseph Alleine ; [ford. Szűcs Terézia] ; [borítóterv Tordai S. Attila]. - Kolozsvár-Vriezehveen: Koinónia - Stichting Lele Barátai kiad., 1998 (Kolozsvár: Garamond ny. Kft.). - 187 [5] p. ; 18 cm. - ISBN 973-98109-9-3 fűzött: ár nélkül A mű első, 1671-es kiadásának címe: An Alarm to the Uncoverted A fordítás alapjául szolgáló mű: Joseph Alleine: A Sure Guide to Heaven. The Banner of Truth Trust, Edinburgh, 1964. - (Puritán tanítók ; 1.) A borító: Paolo Uccello. Szent György és a sárkány (1439) c. mű alapján készült A megjelenést támogatta a hollandiai Stichting Lele Barátai Alapítvány.

Antal József: Ádám: testvéri szó keresztyén fiúknak / Antal József. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1991 (Kolozsvár: REMS ny.). - 33 [3] p. ; 16,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Antal József: Dr. Kovács Ödön élete és munkássága / Antal József. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, 1995 (Kolozsvár: REMS ny.). - 83 [1] p. ; 24 cm. - (Szemle füzetek: tanulmányok a református theologia köréből ; 17.). - Fűzött: ár nélkül Dr. Kovács Ödön (1844-1895), nagyenyedi református teológiai tanár, kutató, fordító, vallás bölcsész.

Antal József: Éva: testvéri szó keresztyén lányoknak / Antal József. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1991 ([Kolozsvár]: REMS ny.). - 33 [3] p. ; 16,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Bakó B. Pál, P.: Cino katekizmuso: ándá diálekto Romungro Tg-Muresono / P. Bakó B. Pál OFM ; [szerk. Fodor György Confrater OFM] ; [a képsorozatot összeáll. Bakó B. Pál OFM]. - Kolozsvár: Szent István Királyról Elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, 1996 (Kolozsvár: Glória ny.). - 71 p.: ill. ; 20,5 cm. - (Szent Bonaventura. Új sorozat ; 9.). - Fűzött: ár nélkül Kis katekizmus [cigány nyelven].

Belga hitvallás / [ford. Juhász Ágnes] ; [borítóterv Kiss Lóránd]. - Kolozsvár: Koinónia, 1998 (Kolozsvár: Garamond ny.). - 57 [3] p. ; 20 cm. - (Confessiones reformatorum). - ISBN 973-98109-5-0 fűzött: ár nélkül Alapkiadás: J. N. Bakhuizen: De Nederlandse belijdenisgeschriften, in authentieke teksten met inleiding en tekstvergelijkingen. Ton Bolland, Amsterdam, 1976. Könyvjelző: ´98/3.

Benedek Domokos, P.: Egy erdélyi ferences a távoli San Diego-ban / P. Benedek Domokos ; Cs. Gyímesi Éva utószavával ; [lektorálta és szerk. Fodor György Confrater OFM] ; [borító Dolián József]. - Kolozsvár: s. n., 1996. - 130 p. ; 20 cm. - (Szent Bonaventura. Új sorozat ; 5.). - Fűzött: ár nélkül.

Benedek Domokos, P.: Az erdélyi Ferences Rendtartomány nagyjai a 17. századtól napjainkig: 23 életrajz / P. Benedek Domokos ; [lektorálta és szerk. Fodor György OFM] ; [borítóterv Dolián József]. - Kolozsvár: s. n., [1991?] (Kolozsvár: Glória ny.). - 88 [2] p.: 3 ill. ; 20 cm. - (Szent Bonaventura: új sorozat ; 2.). - Fűzött: ár nélkül.

Benedek Domokos, P.: A kegytemplom karnagya: Valér testvét életútja. - 1. kötet. - / P. Benedek Domokos OFM ; [borítóterv Dolián József] ; [grafika Gál Éva Emese] ; [lekt. és szerk. Confrater Fodor György OFM] ; - Kolozsvár: Szent István Királyról Elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, 1998 (Kolozsvár: Glória ny.). - 137 [4] p. ; 20 cm. - (Szent Bonaventura. Új sorozat ; 10.). - Fűzött: ár nélkül.

Benedek Domokos, P.: A kegytemplom karnagya: Valér testvét életútja. - 2. kötet. - / P. Benedek Domokos OFM ; [lekt. és szerk. Fodor György Confrater OFM [borító Dolián József] ; [grafika Gál Éva Emese] ;] ; - Kolozsvár: Szent István Királyról Elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, 1998 (Kolozsvár: Glória ny.). - 207 [3] p. ; fotó ; 20 cm. - (Szent Bonaventura. Új sorozat ; 10.). - Fűzött: ár nélkül.

Benedek Domokos, P.: Schematismus: a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány története, név és adattára / [írták és szerk. P. Benedek Domokos, P. Pap Leonárd, Confrater Fodor György]. - Szászváros: kiad. a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, 1995. - 48 (XXIV) p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Bibliai fogalmi szókönyv / [szerk. Kozma Zsolt] ; [a 213 szócikk szerzői Adorjáni Zoltán, Antal József, Árus Lajos, Bak Áron, Balogh Béla, Bárócz Huba, Berke Sándor, Bustya Dezső, Fazekas Sándor, Geréb Zsolt, Higyed István id., Jenei Tamás, Juhász Tamás, Kállay Csaba, Kelemen Attila, Kiss Jenő, Kovács L. Attila, Kozma András, Kozma Zsolt, Lőrincz István, Molnár János, Nagy László, Nagy Zoltán, Ötvös József, Pap Géza, Pásztori Attila, Péter Miklós, Sógor Gyula, Székely József, E. Széles Mária, Varga László, Veress Gábor]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1992 (Oradea: Imprimeria de Vest). - 365 [2] p. ; 24,5 cm. - Kötött: ár nélkül KEK 667/1993.

Bibliai tanulmányok: 1. Timóteus és Titusz: szombatiskolai tanulmány [levelek vezetőknek és tagoknak. 1993. július-szeptember] / [ford. Bánfiné Roóz Magdolna]. - Bukarest: A HNÜ Keresztyén Adventista Egyház, 1993. - 95 [1] p. - 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül Készült a H. N. Ü. Adventista Egyház magyarországi Uniója és az Advent Kiadó segítségével.

Bibliai tanulmányok: a Rómabeliekhez írott levélből: október - november - december, 1990 / [ford. és lektorálás Faluvégi Dezső]. - Bukarest-Kolozsvár: HNÜ Keresztény Adventista Egyház, 1990 (Cluj: Intreprinderea Poligrafica). - 108 p. ; 21 cm. - Fűzött: ár nélkül KEK 3173/1990.

Binder Pál: Az erdélyi magyar evangélikus egyházközségek és iskolák története és névtára (1542-1860) / Binder Pál. - [Brassó: A brassói Magyar Evangélikus Egyházmegye, 1993] (D&H Soft Kft.). - 181 [3 ] p. ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Bindes Ferenc: Válaszol az Úr / Bindes Ferenc, Rédly Elemér,Tomka Ferenc ; [fedélterv és grafikák Komáromi János] ; [fel. szerk. Csanád Béla]. - Gyulafehérvár: Római Katolikus Érsekség, 1993 (Kolozsvár: Glória ny.). - 206 p.: 4 térk. + 2 tábl. ; 23,5 cm. - (Római Katolikus hittankönyvek: új sorozat ; 3.). - ISBN 973-96007-7- 8 fűzött: á. n. A fotók eredete: Szalézi Kateketikai Központ LCD Kiadója (Torinó).

Boros Fortunát: Csíksomlyó, a kegyhely / dr. P. Boros Fortunát O.F.M. - Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 1994 Budapest: Akadémia ny.). - 178 [1] p. ; 20 cm. - ISBN 973-96583-1-8 fűzött: ár nélkül Megjelent a Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Borsos Szabolcs: A létalkotó személy: vallásfilozófiai elmélkedések / Borsos Szabolcs. - Marosvásárhely: Mentor, 1997. - 140 p. Könyvjelző: ´97/5.

Bura László: Hűségesen, fáradhatatlanul: Scheffler János szatmári megyéspüspök életútja / Bura László. - Szatmárnémeti: Római Katolikus Püspökség, 1991 Újvidék: Agapé ny.). - 63 p. ; 18,5 cm. - Fűzött ár nélkül.

Bustya Dezső: A lélek éhsége: igehirdetések / Bustya Dezső ; [a szöveget gondozta Hatházy Ferenc]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1998 Kolozsvár: REMS ny.). - 272 p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési Minisztérium támogatásával.

Bustya Dezső: Az Úr közel: kórházi napló / Bustya Dezső ; [szerk. Csiha Kálmán és Nagy László]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1995 Kolozsvár: REMS ny.). - 18 [1] p. ; 16,5 cm. - Református élő könyvek ; 3.). - Fűzött: ár nélkül.

Bustya Dezső: Istenem, Istenem.: börtönnapló / Bustya Dezső ; [szerk. Csiha Kálmán és Nagy László]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1995 Kolozsvár: REMS ny.). - 18 p. ; 16,5 cm. - Református élő könyvek ; 4.). - Fűzött: ár nélkül.

Bustya Dezső: Jób könyve: a bölcsességirodalmi etika keretében / Bustya Dezső ; [szerk. Tőkés Elek]. - Kolozsvár: Stúdium, 1996 Kolozsvár: Stúdium Kft. soksz. közp.). - 122 [1] p. ; 20,5 cm. - ISBN 973-97484-7-3 fűzött: ár nélkül Példányszám: 350.

Coleman, William L.: Jőjj számoljuk meg a csillagokat: gyermek áhítatos könyv, 52 történet Isten csodálatos világáról / William L. Coleman. - Kolozsvár: Evangéliumi K., 1995 Kolozsvár: REMS ny.). - 69 [3] p. ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül Alapkiadás: Evangéliumi Kiadó, Budapest-Stuttgart.

Csiha Kálmán: Holtomiglan, holtáiglan: házassági útravaló / írták Csiha Kálmán és Csiha Kálmánné ; [szerk. Csiha Kálmán és Nagy László]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1994 Kolozsvár: REMS ny.). - 34 p. ; 16,5 cm. - Református élő könyvek ; 1.). - Fűzött: ár nélkül.

Csiha Kálmán: Az igehirdetés dialektikája: egzisztenciális igehirdetés / Csiha Kálmán. - Kolozsvár: Kolozsvári Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, 1991. - 449-539 p. ; 24 cm. - Szemle füzetek ; 1.). - Fűzött: ár nélkül.

Csiha Kálmán: Az igehirdetés dialektikája: egzisztenciális igehirdetés. - 2. javított kiadás. - / Csiha Kálmán. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, 1997 Kolozsvár: REMS ny.). - 100 p. ; 24 cm. - Szemle füzetek: tanulmányok a református theologia köréből ; 1.). - Fűzött: ár nélkül.

Csiha Kálmán: Isten asztaláról: prédikációk / Csiha Kálmán. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1993 Kolozsvár: REMS ny.). - 215 [1] p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Csiha Kálmán: Jeruzsálem kőfalai alatt: tanulmányok és prédikációk / Csiha Kálmán. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, 1993 Kolozsvár: REMS ny.). - 119 [1] p. ; 24 cm. - Szemle füzetek: tanulmányok a református theologia köréből ; 9.). - Fűzött: ár nélkül.

 
     
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» rövidítések jegyzéke
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
 

további repertóriumok  

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék