szigethy rudolf
Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  címmutató 1 2 3 4 5 7 9 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  sorozati mutató a b c d e f g h j k l m n o p r s t u w z  
  kiadók, nyomdák a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    Találat: 44 találat lapozás: 1-30 | 31-44
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

NYELVEK. NYELVTUDOMÁNY. SZÉPIRODALOM. IRODALOMTUDOMÁNY
894.511 Magyar irodalom. Irodalomtörténet

Antal Árpád: György Lajos életműve / Antal Árpád. - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 1992 (Kolozsvár: REMS ny. ). - 78 [2] p. ; 24 cm. - (Erdélyi tudományos füzetek ; 210.). - Fűzött: ár nélkül Köllő Károly. György Lajos irodalmi munkássága: könyvészeti adalék. Bibliogr.: p. 53-79 Megjelent a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség anyagi támogatásával.

Balázs Ferenc emlékkönyv / [szerk. Hatházy Ferenc] ; [Gyurka Előd felvételeit Keszegh Vilmos gyűjteményéből egészítettük ki]. - Kolozsvár: EMKE, Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság, 1997 (Kolozsvár: REMS ny.). - 60 p.: ill. ; 20 cm. - (Népfőiskolai füzetek.). - Fűzött: ár nélkül Az Unitárius Egyház, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és a Romániai Magyar Népfőiskolai Társaság Balázs Ferenc (1901-1937) halálának 60. évfordulójára emlékező, 1997. május 31-én szervezett rendezvénysorozatának kiadványa, mely az EMKE-Romániai Népfőiskolai Társaság Új nézőpont című havi közlönye 1997/ 4-7-es számainak a költségén jelent meg A borítólap első oldalán Balázs Péter portréja Balázs Ferencről. A hátlapon a mészkői templom, Debreczeni László rajza nyomán Megjelent a Német Népfőiskolai Szövetség - DVV bukaresti Irodájának, a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztériumnak és az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége, Művelődési és Egyházügyi Főosztályának a támogatásával.

Benkő Samu: Nagy Géza a literátor és művelődésünk mindenese / Benkő Samu. - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 1991 (Kolozsvár: REMS ny. ). - 32 p. + 1 portré ; 24 cm. - (Erdélyi tudományos füzetek ; 209.). - Fűzött: ár nélkül.

Borcsa János: Szövegszigettenger: glosszák, kritikák, tanulmányok / Borcsa János ; [szerk. Cseke Péter] ; [grafika Deák Ferenc]. - Kolozsvár: Komp-Press Korunk Baráti Társaság, 1997 (Csíkszereda: Alutus Rt. ny. ). - 273 [3] p. ; 20 cm. - (Ariadné könyvek). - ISBN 973-97661-5-3 fűzött: ár nélkül Borcsa János (1953- ) kritikus, esszéíró, irodalomtörténész. E kiadvány megjelent a Romániai Soros Alapítvány Egy Nyílt Társadalomért és a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Communitas Kör: a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet diákjainak irodalmi köre. Emlékkönyv. 1986-1996 / [szerk. Ábrám Zoltán] ; [fotó Ábrám Zoltá, Karácsonyi Zsigmond]. - Marosvásárhely: Magyar Diákszövetség, 1996 (Déva: Grapho Tipex ny.). - 94 [2] p.: ill. ; 21 cm. - Fűzött: ár nélkül Támogatással megjelent kiadvány.

Dánielisz Endre: Arany János nyomdokain / [írta és szerk. Dánielisz Endre] ; [graf. Sólyom Lajos]. - [Nagyszalonta: közread. a nagyszalontai RMDSZ, 1991] (Nagyvárad: Intreprinderea Poligrafică Crişana). - [8] p.: ill. ; 23 cm. - Fűzött: ár nélkül Példányszám: 5000.

Demény István Pál: A magyar szóbeli hősi epika / Demény István Pál ; [fedélterv Fésüs Barna] ; [szerk. Kozma Mária]. - Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 1997 (Csíkszereda: Alutus Rt. ny.). - 337 p. ; 20 cm. - ISBN 973-9287-07-7 fűzött: 15.515,- lej Megírását a Soros Alapítvány, megjelenését a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatta.

Diósszilágyi Ibolya, F.: Költő a Holnap városában: Juhász Gyula nagyváradi évei / F. Diósszilágyi Ibolya ; [borítóterv Fábián Zsombor] ; [tollrajz a Bémer tér épületeivel Tolnay Tibor munkája]. - Nagyvárad: Literator, 1994 (Oradea: Imprimeria de Vest). - 289 [3] p. ; 22,5 ´ 12 cm. - ISBN 973-95973-9-4 fűzött: 1450,- lej Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával KEK 619428; 1546/1994.

Egyed Emese: Levevék fejemről múzsák sisakomat: Barcsay Ábrahám költészete / Egyed Emese ; [borítóterv Unipán Helga]. - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 1998 ( Kolozsvár: REMS ny.). - 172 p. ; 24 cm. - (Erdélyi tudományos füzetek ; 224.). - ISBN 973-98092-9-4 fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Emlékkönyv: Csanády György, a Székely Himnusz szerzője születésének 100-ik évfordulója tiszteletére / összeáll. Gellért Géza. - Székelyudvarhely: s. n., 1995 (Székelyudvarhely: Infopress Rt. ny.). - 48 [3] p.: ill., kotta ; 21 cm. - Fűzött: ár nélkül Készült az Infopress Rt., Famos Rt., Gábor Áron Rt. (Tehnoutilaj), Ikos-Conf Rt., Infoprint Rt., Művelődési Ház támogatásával.

Gyímesi Éva, Cs.: Álom és értelem: Szilágyi Domokos lírai létértelmezése / Cs. Gyímesi Éva. - Bukarest: Kriterion ; [Budapest]: [Szépirodalmi K.], 1990 (Cluj: Intreprinderea Poligrafică). - 176 p. ; 21 cm. - ISBN 973-26-0070-5 ; 963-15-4050-2 kötött: 13,- lej ; 34, Ft Bibliogr.: p. 165-[172] KEK 721568 ; 2247/1990 Román-magyar közös kiadásban jelent meg.

Gyímesi Éva, Cs.: Gyöngy és homok: Ideológiai értékjelképek az erdélyi magyar irodalomban / Cs. Gyímesi Éva ; [szerk. Dávid Gyula]. - Bukarest: Kriterion, 1992 (Cluj: Imprimeria Ardealul). - 101 [3] p. ; 19,5 cm. - (Századunk sorozat). - ISBN 973-26-0297-X fűzött: 142,- lej Példányszám: 3700. - KEK 3329/1992.

Illyés Gyula: Petőfi Sándor: [tanulmánykötet] / Illyés Gyula. - Bukarest: Kriterion, 1992 (Cluj: Imprimeria Ardealul). - 477 [2] p. ; 20,5 cm. - 9265 pld. - ISBN 973-26-0313-5 fűzött: 380,- lej Példányszám: 9265. - KEK 3349/1992.

In memoriam Németh László, 1901-1975 / [szerk. Máriás József] ; [képszerkesztő Véső Ágoston] ; [borító Kőszeghy István] ; [műszaki szerk. Dávid Lajos]. - Nagybánya: Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület, 1995 (Kolozsvár: REMS ny.). - 70 [2] p.: 8 képes lap + 22 p. függelék (bibliográfia) ; 22 ´ 12 cm. - (EMKE füzetek ; 5-6.). - Fűzött: ár nélkül A bibliográfiát Máriás József állította össze KEK 619422.

Indig Ottó: Arca az időnek: kritikák, tanulmányok, portrévázlatok / Indig Ottó. - Nagyvárad: Literator, 1996. - 240 p. Könyvjelző: ´97/II-II. ; III-IV.

Indig Ottó: Váradi parnasszus: irodalmi és sajtóélet a századfordulón / Indig Ottó ; [szerk. Fábián Imre] ; [borító Fábián Zsombor]. - Nagyvárad: Literator, 1994 (Oradea: Imprimeria de Vest). - 182 [2] p. ; 22,5 cm. - ISBN 973-96552-1-1 fűzött: 1200,- lej Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával KEK 3955/1994.

Jakabffy Tamás: Határátlépés: esszék, tanulmányok / Jakabffy Tamás ; [szerk. Láng Zsolt] ; [a borítót tervezte Jakabffy Tamás, Mózes László fotójának felhasználásával]. - Marosvásárhely: Mentor, 1993 ( Marosvásárhely: Lyra Kft. ny. ). - 105 [1] p. ; 20 cm. - ISBN 973-95943-0-2 fűzött: 380,- lej Példányszám: 1000 Megjelenését támogatták a romániai Soros Alapítvány kolozsvári fiokja és az Aranka György Alapítvány.

Kovács István: Sipos Domokos: monográfia / Kovács István ; [a kötetben közölt fényképeket és repródukciókat Bíró Gábor, Bocz György, Haller Béla, Svella Ella Magda, Szabó László, Tamás Zoltán és a szerző készítették]. - Bukarest: Kriterion, 1990 (Oradea: I. P. Crişana). - 232 p. ; 21 cm. - Kötött: 19,50 lej Példányszám: 4000. - KEK 721735.

Kozma Dezső: Irodalom korok fordulóján / Kozma Dezső ; [szerk. Tőkés Elek]. - Kolozsvár: Stúdium, 1998 (Kolozsvár: Stúdium Kft. soksz. közp.). - 131 [1] p. ; 20 cm. - ISBN 973-9422-14-4 fűzött: ár nélkül Példányszám: 300.

Kozma Dezső: Klasszikusok Erdélyben / Kozma Dezső. - Kolozsvár: Nis, 1995 (Kolozsvár: REMS ny.). - 67 [1] p. ; 20,5 cm. - (Erdélyi kiskönyvtár ; 19.). - ISBN 973-96878-7-3 fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Láng Gusztáv: Kiskatedra: [irodalmi tanulmányok] / Láng Gusztáv ; [szerk. Jakó Klára] ; [borítóterv Heim András]. - 2. bővített kiadás. - Kolozsvár: Komp-Press, Korunk Baráti Társaság, 1993 (Kolozsvár: Ecriture Kft. ny. ). - 197 [3] p. ; 19 cm. - ISBN 973-96399-0-9 fűzött: ár nélkül Megjelent a budapesti Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Láng Gusztáv: A lázadás közjátéka: Dsida tanulmányok / Láng Gusztáv ; [szerk. Tőkés Elek]. - Kolozsvár: Stúdium, 1997 (Kolozsvár: Stúdium Kft. soksz. közp.). - 148 p. ; 20 cm. - ISBN 973-9258-25-5 fűzött: ár nélkül.

Lázok János: Sütő András drámatrilógiája / Lázok János. - Marosvásárhely: Custos-Mentor, 1997. - 126 p. Könyvjelző: ´97/4.

Lisztóczky László: Erdélyi arcok: tanulmánykötet / Lisztóczky László ; [lektorálták Fülöp László, Szabó Zsolt] ; [borító Hervai Katalin]. - Sepsiszentgyörgy: Castrum? ; Gyöngyös: Pallas-Akadémia?, 1997. - 188 p. - Fűzött: 26.000,- lej Könyvjelző: ´97/6.

Marosi Ildikó: Kis/bán/ffy/ könyv: Bonchidai Prospero: tanulmány / Marosi Ildikó ; [szerk. Kozma Mária] ; [fedélterv Ádám Gyula]. - Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 1997 (Csíkszereda: Alutus Rt. ny.). - 135 [3] p. + 7 p. ill. ; 20 cm. - ISBN 973-9287-04-2 fűzött: ár nélkül A borítón Bánffy Miklós karikatúra-önarcképe a budapesti Ráday Levéltárban őrzött eredeti alapján. - Bánffy Miklós (1873. dec. 30. - 1950. jún. 5.).

Martos Gábor: Marsallbot a hátizsákban: a Forrás harmadik nemzedéke / az interjúkat készítette, a tanulmányt írta, a műveket vál. és a függ. összeáll. Martos Gábor ; [fedőlapterv Jakabffy Tamás]. - Kolozsvár: Erdélyi Híradó, 1994 (Kolozsvár: Glória Kft. ny. ). - 358 [2] p. ; 23 cm. - ISBN 973-95809-7-1 fűzött: ár nélkül.

Mikszáth Kálmán félcsizmája: Az illyefalvi és fogarasi képviselő. - Sepsiszentgyörgy: Trisedes Press, Sepsiszentgyörgyi Megyei Könyvtár, 1997. - 184 p. Könyvjelző: ´97/V-VI.

Mózes Huba: Romániai magyar verseskönyvek = Volume de versuri maghiare din România. 1944-1988. (1988-1989): repertórium = repertoriu bibliografic / Mózes Huba. - Cluj: Academia Română. Filiala Cluj. Institutul de lingvistică şi istorie literară, 1991. - 110 p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Murvai László: Bárd Oszkár: monográfia / Murvai László ; [szerk. Osváth Annamária]. - Bukarest, Kolozsvár: Kriterion, 1998 (Kriterion műhely). - 234 p. + 4 p. ill. ; 20 cm. - ISBN 973-26-0559-6 fűzött: ár nélkül Megjelent a Művelődési Minisztérium támogatásával.

Nagy László: Madách Imre: Az ember tragédiája című színművének theologiai vizsgálata / Nagy László. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1994 (Kolozsvár: REMS ny.). - 99 p. ; 16,5 cm. - Fűzött: ár nélkül A borítólapon Abodi Nagy Béla rajza.

 
     
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» rövidítések jegyzéke
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
 

további repertóriumok  

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék