szigethy rudolf
Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  címmutató 1 2 3 4 5 7 9 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  sorozati mutató a b c d e f g h j k l m n o p r s t u w z  
  kiadók, nyomdák a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    Találat: 167 találat lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-167
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

HONISMERET. FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
908 Honismeret. Útirajzok

Ábrám Zoltán: Szentegyháza / Ábrám Zoltán. - S. l.: Juventus, 1998 (REMS ny.). - 351 [1] p. ; 20,5 cm. - ISBN 973-98736-0-X fűzött: ár nélkül Megjelenését magánszemélyek és testületek támogatták.

Ábrám Zoltán: Zavaros a Nyárád: Nyárádszereda község múltja és jelene / Ábrám Zoltán, György Horváth László. - Marosvásárhely: Juventus, 1996. - 266 p.: ill. Könyvesház: ´96/3.

Antal András: Ákosfalva 500. év: monográfia / írta Antal András, Nagy László ; [szerk. Petelei István]. - Marosvásárhely: Impress, 1997. - 94 p. Könyvjelző: ´97/ 5.

Barabási László: Balánbánya története / Barabási László. - Csíkszereda: Barabási László, 1996 (Csíkszereda: Alutus Rt. ny.). - 192 p. ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Bessenyei István: Sarmaság / Bessenyei István. - [Nagyvárad]: kiad. a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság és a Sarmasági Református Egyházközség, 1998 (Királyhágómelléki Református Egyházkerület Szenczi Kertész Ábrahám ny.). - 39 [1] p.: ill. ; 20 cm. - (Partiumi füzetek ; 6.). - Fűzött: ár nélkül A sorozatot szerkeszti Dukrét Géza.

Csíksomlyó = Şumuleu - Ciuc: bibliográfia = bibliografie / összeáll. = întocmit de Kelemen Katalin. - Csíkszereda: ENB Design & Reklám Vállalat, [1990?]. - 20 p. ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül Közread.: Megyei Könyvtár. Csíkszereda = Biblioteca Judeţeană. Miercurea Ciuc.

Dánielisz Endre: Szalontai séták: Barangolás múltban és jelenben / Dánielisz Endre ; [a régi felvételek Bordás László, Péter I. Zoltán és a szerző tékájából kerültek elő] ; [az újabb képeket L. Nagy András, Polyánki Sándor, Veres Péter, Popper Imre és Tőkés László (Budapest) készítették]. - Nagyvárad: Literator, 1993 (Oradea: Imprimeria de Vest). - 155 [1] p. + 1 térkép ; 20 cm. - ISBN 973-95973-4-3 fűzött: 690,- lej.

Dukrét Géza: Nagyvárad: városismertető / [írták Dukrét Géza, Péter I. Zoltán] ; [fotó Sükösd Tóth Krisztina]. - [Nagyvárad]: kiad. az Erdélyi Kárpát Egyesület, 1997 (Királyhágómelléki Református Egyházkerület Szenczi Kertész Ábrahám ny.). - 55 [13] p. + 1 színes térkép ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül Megjelenik a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság gondozásában.

Erdély népei a múltban. - Csíkszereda: Syrings Kft., 1992. - (Útravaló; 8.). -.

Erőss István: Hunyadi János származása és Csíksomlyó / Erőss István. - Csíkszereda: Erős István, 1997. - 11 p. ; 21 cm. - Fűzött: ár nélkül A címlapon: A régi templom (1442-1448). - Hunyadi János nagy adománnyal járult a templom építéséhez. A hátoldalon: Falfestmény részlet a Vajda-hunyadi várban. (A kép a Hunyadi János származásáról szóló mondát tünteti fel.) Másolat Szalai-Baróti: A magyar nemzet története. 2. kötet. 1896-os könyvéből.

Felsőbányai kalauz / [szerk. Máriás József] ; [borító Kőszeghy István] ; [térkép Horváth Zsuzsa, Walter Ibolya]. - Nagybánya: Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület, 1998 (Kolozsvár: REMS ny.). - 112 p. + térkép és műmell.: ff. ill. ; 22 cm. - (EMKE füzetek ; 15-16.). - Fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium valamint a nagybányai Frauenbach Kft, Zup-Demi-Com Kft, és Mons Medius Investments Rt. támogatásával.

Fodor Ferenc: Kilyénfalva: falumonográfia / Fodor Ferenc. - Marosvásárhely: s. n., 1995. - 219 p. Könyvesház: ´96/1.

Fodor Sándor (S.): Marosvásárhely: útikalauz / Fodor Sándor (S.), Balás Árpád. - Marosvásárhely: Impress, 1996. - 140 p. Könyvesház: ´96/3.

Gaal György: Kalauz a régi és az új Kolozsvárhoz: kolozsvári séták / [összeáll. Gaal György] ; [Vincze Zoltán bevezetőjével] ; [borító Deák Ferenc] ; [a mai kolozsvári felvételeket László Miklós készítette] ; [a térképeket Molnár Ildikó rajzolta]. - Kolozsvár: Korunk, 1992 (Cluj: Imprimeria Ardealul). - 128 + 24 képes oldal, 2 térkép, IX ; 22 ´ 12 cm. - Fűzött: 247,- lej KEK 78/1993.

Gyalog és lóháton Erdélyben / [grafikai tervező Botár László]. - Csíkszereda: BNB Design és Reklám Vállalat, 1990. - (Útravaló ; 4.). - 16 p. ; 20 cm. - Fűzött: 15,- lej.

Hargita megye: útikönyv / [szerk. Kozma Mária] ; [borítóterv Ádám Gyula] ; [fotók csíksomlyói kegytemplom S. Sebestyén János, székelyudvarhelyi Jézus-kápolna és a szárhegyi Lázár-kastély Ádám Gyula]. - Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 1998 (Csíkszereda: Alutus Rt. ny.). - 227 [13] p. + 1 térkép ; 19,5 cm. - (Barangolás a Székelyföldön ; 1.). - ISBN 973-9287-29-8 fűzött: ár nélkül.

Hermann Gusztáv: Művelődéstörténeti séta Székelyudvarhelyen / Hermann Gusztáv ; [fényképek és reprodukciók Zepeczáner Jenő]. - Székelyudvarhely: Kontakt iroda, 1990 (Székelyudvarhely: Infopress ny. ). - 24 p. ; 20 cm. - (Haáz Rezső múzeumi füzetek ; 2.). - Fűzött: ár nélkül Példányszám: 5000, amiből számozott 600 A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Kulturális Egyesület megbízásából készült kiadás.

Józsa András: Gyógyfürdő / Józsa András, Fekete Árpád, Szőke András, Zepeczaner Jenő. - Székelyudvarhely: Haáz Rezső Kulturális Egyesület, 1996. - 16 p. - (Székely tájak, emlékek) Könyvesház: ´96/4.

Kerekes György: Kolozsvári útitárs: kis kalauz a város megtekintéséhez / [összeáll. Kerekes György] ; [Lászlóffy Aladár bevezetőjével] ; [borítóterv Heim András] ; [rézkarcok Cseh Gusztáv] ; [fotó Szabó Tamás]. - Kolozsvár: Komp-Press, 1998 (Kolozsvár: Ecriture ny.). - 124 [4] p. + 1 térkép ; 12 ´ 17 cm. - ISBN 973-9373-01-1 fűzött: ár nélkül.

Kirándulások Erdélyben: szép tájak, jelentős műemlékek, értékes hagyományok. - S. l.: közread. Erdélyi Turista Iroda, 1997-98. - [19 p.: részben színes és ff. ill.] ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül Tájékoztató katalógus.

Kisgyörgy Zoltán: Háromszéki harangok: "Mily harang szól értünk...?" / [összeáll. és ill. Kisgyörgy Zoltán] ; [fotó Albert Levente] ; [tervezte Ütő Gusztáv]. - Sepsiszentgyörgy: Publisher, 1996 (Csíkszereda: Alutus ny.). - 28 p. ; 30 ´ 21 cm. - ISBN 973-97237-6-4 fűzött: ár nélkül Megjelent a Református Világtalálkozó és a Magyar honfoglalás 1100. évfordulójának tiszteletére a világtalálkozó szervező bizottságának anyagi támogatásával.

Koltó - 145 év után / [szerk. és a színes fotókat készítette Klacsmányi Sándor]. - Nagybánya: RMDSZ nagybányai vezetősége és a Tulipán Kft. nagybányai részlege gondozásában, 1991 (Nagybánya: Cumpana ny. ). - 19 [1] p. ; 22,5 cm. - Fűzött: ár nélkül Az első fedőlapon: Szeptember végén (Bitay - Krajnik Ilona festménye ) ; A kastély-múzeum bejárata. Az első fedőlap hátán: az 1991. szept. 1- i Petőfi ünnepség műsora. A hátsó fedőlapon: Petőfi somfája. Teleki Sándor síremléke a koltói temetőben. Gyermekek a Vajda-forrásnál. A hátsó fedőlap hátán: Koltó. 91. - térképvázlat.

Koltói kalauz / [Metz József, Oszoczki Kálmán, Sebők Mihály, Soltz László, Varga Károly]. - Nagybánya: Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület, 1994. - 46 p. + 8 p. ill. + 1 térkép ; 20 cm. - (EMKE füzetek ; 4.). - Fűzött: 900,- lej.

Konrád Béla: Mezőpanit: falumonográfia / Konrád Béla. - Csíkszereda: Konrád Béla, 1996. - 309 p.: ill. Könyvesház: ´96/4.

Korodi Hajnalka: Ikerfalu a Feketeügy mellett / [összeáll. Korodi Hajnalka]. - Szentivánlaborfalva: Berde Mózsa Alapítvány, 1996. Könyvesház: ´96/4.

Lakatos István: Székelyudvarhely legrégibb leírása / Lakatos István ; latinból ford. és a bev. írta Jaklovszky Dénes ; [grafikai szerk. Veres Péter]. - Székelyudvarhely: Haáz Rezső Múzeum, 1990 (Székelyudvarhely: Infopress ny.). - 15 p. ; 21 cm. - (Múzeumi füzetek ; 1.). - 1500 pld. - Fűzött: ár nélkül Példányszám: 1500. - Alapkiadás: Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. kiadása. Kolozsvár, 1942.

Lugosi krónika: [művelődéstörténeti monográfia] / [szerk. Bakk Miklós]. - Lugos: Reflex Kft., 1998 (Temesvár: "Helicon" Banat S. A. ny). - 160 p. ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül Megjelenését támogatták: Szekszárd város közgyűlése, Illyés Közalapítvány, Putnoky Miklós Alapítvány, RMDSZ Lugosi szervezete.

Magyari András: Gyergyóalfalu a történelem sodrában: [falumonográfia] / Magyari András ; [fedélterv Ádám Gyula] ; [szerk. Kozma Mária]. - Csíkszereda: Pallas - Akadémia, 1997 (Csíkszereda: Alutus Rt. ny.). - 358 p. + 16 p. ff. fotó ; 23,5 cm. - ISBN 973-9287-07-7 fűzött: ár nélkül Példányszám: 1000.

Marosi Barna: Bernády György városa / [Sütő András: Egy város szellemképe c. előszavával] ; [Marosi Barna]: Épült Dr. Bernády György polgármestersége idején] ; [Bernády György városa képekben]. - Marosvásárhely: Bernády György Alapítvány, Mentor, 1993. -58 p. + 60 mell. - Fűzött: ár nélkül.

Metz József: Nagybányai kalauz / Metz József, Oszóczki Kálmán, Soltz László ; [szerk. Metz Jószef, Horváth Zsuzsa, Dávid Lajos] ; [borító Kőszeghy István] ; [a felvételeket Véső Ágoston festőművész készítette] ; [a mai Nagybánya térképét Kósa Magda rajzolta]. - Nagybánya: Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület, 1993 (Kolozsvár: REMS ny.). - 92 [4] p.: ill. + 1 térkép ; 22 cm. - (EMKE füzetek ; 1-2.). - Fűzött: ár nélkül.

 
     
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» rövidítések jegyzéke
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
 

további repertóriumok  

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék