szigethy rudolf
Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  címmutató 1 2 3 4 5 7 9 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  sorozati mutató a b c d e f g h j k l m n o p r s t u w z  
  kiadók, nyomdák a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1994: 225 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 211-225
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

TÁRSADALOM. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
37 Pedagógia. Oktatásügy

Imre Lajos: Általános neveléstudomány és neveléstan / Imre Lajos. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, 1994 Kolozsvár: REMS ny.). - 121 [1] p. ; 24 cm. - Szemle füzetek: tanulmányok a református theologia köréből ; 15.).- Fűzött: ár nélkül.

Kovács Zoltán: A fizikatanítás módszertana: egyetemi jegyzet / Kovács Zoltán. - Cluj-Napoca-Kolozsvár: Universitatea Babeş - Bolyai Tudományegyetem, 1994. - 149 [1] p. ; 28,5 cm. - Fűzött: 1872,- lej.


373+377 Általános és szakképzés

A 400 éves Tamási Áron Gimnázium Jubileumi értesítője, 1992-1993-as tanév / [szerk. Szenkovits Ferenc] ; [fotó Murányi János]. - Székelyudvarhely: Tamási Áron Gimnázium kiad., 1994 Székelyudvarhely: Infopress Rt.). - 102 p. ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül Megjelenését támogatták: IKOS - KONF készruhagyár); Tehnoutilaj - Gábor Áron Rt. Roseal Kft.

Az 1557-ben alapított kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum évkönyve az 1992-1993-as tanévre / [szerk. Gaal György] ; [grafikai ábrák Kováts Ildikó]. - Kolozsvár: Brassai Sámuel Elméleti Líceum, 1994 Kolozsvár: Szabadság Kft.). - 71 [1] p. ; 23 cm. - Fűzött: ár nélkül A megjelenést anyagilag támogatták: Iskolai szülői munkaközösség, Brassais Véndiák Alapítvány, A középiskola 1959. évi XI. b. osztálya. A fedőlap az Ecriture Sajtóház Kft. ajándéka.

Alma Mater, 1680-1944.: emlékkönyv / [szerk. Kiss Éva, Kiss Lázár] ; [fotó P. Keresztes Albin, Bartha Zsolt tanár, Bartha Zsolt mérnök]. - Kézdivásárhely: Nagy Mózes Közművelődési Egyesület Alapítványa és a Nagy Mózes Líceum Igazgatósága, 1994 D&H. Soft Kft.). - 166 [2] p.: ill. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Antal Imre: "Tisztesség adassék": lapok a csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium történetéből / Antal Imre ; [szerk. Kozma Mária] ; [fedélterv Németh Zsuzsa]. - Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 1994 Budapest: Akadémia ny.). - 141 [2] p. ; 24 cm. - ISBN 973-96583-5-0 fűzött: ár nélkül Megjelent a Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Bodor András: Iskolánk történetéből / Bodor András ; [fedőlap Nagy Béla] ; [szerk. Kovács Nemere]. - [Kolozsvár: Brassai Sámuel Elméleti Líceum], 1994 Nyomtatta Horváth Pál brassais véndiák). - 12 [ 2 ] p. ; 19,5 cm. - Brassai füzetek ; 1.). - Fűzött: ár nélkül A fedőlapon Makara György:"Brassai" - szitanyomatának részlete A tanulmány a szerzőtől átdolgozott végleges változat, belső használatra.

Bura László: A szatmári Református Kollégium és diákjai 1610-1852) / Bura László. - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 1994 Kolozsvár: REMS ny.). - 66 [1] p. ; 24 cm. - Erdélyi tudományos füzetek ; 217.). - ISBN 973-96946-0-8 fűzött: ár nélkül A tanulmányban feldolgozott diáknévsorokat a Keserű Bálint szerkesztette Fontes Rerum Scholasticarum V. kiadványaként megjelent Szatmári Diákok 1610-1851. c. kötetben Szeged, 1994.) közöltük Megjelent Dr. Kéri Zoltán anyagi támogatásával EME.

Kádár Gyula: Háromszék oktatási intézeteinek története / Kádár Gyula. - Sepsiszentgyörgy: Scribae Kádár, 1994. n. l.

Kollégiumi tükör: a kolozsvári Református Kollégium évkönyve, 1994 / [a borítólapon Székely Géza grafikája]. - Kolozsvár: Református Kollégium szerkesztőbizottsága, 1994 Kolozsvár: REMS ny.). - 100 p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

A kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum évkönyve, 1993-1994 / [szerk. az Apáczai Csere János Líceum munkaközössége és Darvasi Gyöngyvér] ; [grafika Darvasi Jenő]. - Kolozsvár: Apáczai Csere János Elméleti Líceum, 1994 REMS ny.). - 103 [1] p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül ApCsJLK.

Róth Edit: Százéves az Állami Kő- és Agyagipari Szakiskola: fejezetek Székelyudvarhely ipari szak- oktatásának múltjából. - Székelyudvarhely: Állami Kő- és Agyagipari Szakiskola, 1994 Székelyudvarhely: Infopress Rt.). - 117 p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül.

A Székely Mikó Kollégium emlékkönyve, 1859-1994 / [szerk. Kelemen József] ; [borító Deák Ferenc "Triptichon" c. munkájának felhasználásával készült]. - Sepsiszentgyörgy: kiad. a Székely Mikó Kollégium Alapítvány, a Székely Mikó Kollégium Véndiákjainak Társasága és a Kollégium Igazgatósága, 1994.Hangácsi Nyomdaipari GMK). - 301 p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül Készült a Székely Mikó Kollégium Véndiákjainak Társasága és a Detki Önkormányzat támogatásával. Anyagilag támogatta a gyöngyösi Correctrans Kft. és igazgatója Pap László.

A Zilahi Református Kollégium évkönyve az 1991-1994. tanévekről / [közzéteszi Papp Zoltán] ; [fedélgrafika Balajti Károly]. - Zilah: Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 1994 Nagyvárad: Királyhágómelléki Református Egyházkerület Szenczi Kertész Ábrahám ny.). - 178 [4] p. ; 23 cm. - Fűzött: ár nélkül Az évkönyv megjelenését támogatták: magánszemélyek, szervezetek, Református Egyház. A kollégium alapítási éve: 1646. Újraindítási éve: 1991.


378 Felsőoktatás

A nagyváradi Sulyok István Református Főiskola évkönyve, 1990-1994 / [szerk. Mester Zsolt, Barabás Zoltán] ; [borítóterv, ill., grafikai szerk. Radványi Károly]. -[Nagyvárad]: Sulyok István Református Főiskola Rektori Hivatala kiad., [1994?]A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Szenczi Kertész Ábrahám ny.). - 75 [3] p. ; 23 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Viharban: száz éve született Miskolczy Dezső: tanulmányok a marosvásárhelyi felsőfokú oktatás múltjáról és jelenéről / [szerk. Jung János, Egyed Zs. Imre] ; [borítóterv Simon Endre]. - Marosvásárhely: Procardia, 1994. - 108 [4] p.: ill. ; 24 cm. - ISBN 973-96509-0-2 fűzött: ár nélkül A tartalomból Miskolczy Dezső életútja bemutatásán kívül ki kell emelni: 1.) Brassai Zoltán és Jung János: Az erdélyi magyarnyelvű orvos-képzés múltja és jelene. 2.) Péter H. Mária: A marosvásárhelyi magyarnyelvű gyógyszerképzés. 3.) Kovács Levente: Az intézményesített színészképzés Marosvásárhelyen. 4.) Kiss Elemér: Tanár és mérnökképzés Marosvásárhelyen. c. fejezeteket.


391/396 Etnográfia. Néprajz A magánélet és közélet szokásai és hagyományai)

5. Zilahi nemzetiségi fesztivál, 1994. okt. 21-23. - Zilah / Inspectoratul pentru cultură al judeţului Sălaj = Szilágy Megyei Művelődési Felügyelőség, [1994] Zilah: Color-Print ny.). - 28 p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül A címlapon Szilágy vármegye címere, 1876.

Balázs Lajos: Az én első tisztességes napom: Párválasztás és lakodalom Csíkszentdomokoson / Balázs Lajos ; [lektorálták Faragó József és Keszeg Vilmos] ; [borító Deák Ferenc]. - Bukarest: Kriterion, 1994 H. n.: Alutus Rt. ny.). - 431 [1] p. + 6 lap térkép ; 20,5 cm. -ISBN 973-26-0360-7 fűzött: 2780,- lej Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Erdélyi magyar lakodalmi rigmusok / [gyűjt. és vál. Asztalos Enikő] ; [borító Dónáth György] ; [ill. a szerző]. - Marosvásárhely: Impress, 1994. - 32 p.: ill. ; 20 cm. -ISBN 973-95621-9-1 fűzött: ár nélkül.

Furu Árpád: Torockó : [Torockó népi építészete] / [Furu Árpád]; [grafika Nagy Ilona] ; [fényképek ifj. Maksay Ádám]. - Sepsiszentgyörgy: Castrum, 1994 belív: Ecriture Sajtóház Kft. ; színes borító : Idea Design-Print ny.) - 14 p.; 19,5 cm. - Erdélyi műemlékek; 5. sz.) - ISBN 973-95536-8-0 fűzött: ár nélkül. Megjelent a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Támogatásával az Erdélyi Múzeum Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztályának Építő-Szerelő csoportja gondozásában.

Haáz Ferenc Rezső: Udvarhelyi tanulmányok / Haáz Ferenc Rezső ; [szerk. Zepeczáner Jenő]. - Székelyudvarhely: Haáz Rezső Kulturális Egyesület, 1994 Odorheiu Secuiesc: Infopress A.). - 112 [2] p. ; 19,5 cm. - Múzeumi füzetek ; 10. sz.). - ISBN 973-96873-0-X fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium valamint a Haáz család támogatásával.

Kriza János: Néprajzi Társaság évkönyve, 2. / [szerk. Zakariás Erzsébet, Keszeg Vilmos] ; [borító Nagy Endre]. - Kolozsvár: Kriza János Néprajzi Társaság, 1994 Kolozsvár: Ecriture Kft. ny.). - 332 [4] p. ; 20 cm. - ISBN 973-97066-0-6 fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Nagy Olga: Népi változatok szerelemre és házasságra: esszé / Nagy Olga ; [szerk. Keszeg Vilmos]. - Székelyudvarhely: Erdélyi Gondolat, 1994 Kolozsvár: Ardealul ny.). - 193 [3] p. ;20,5 cm. - ISBN 973-95881-8-2 fűzött: 900,- lej Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Népismereti dolgozatok. 1994. / [szerk. Kós Károly és Faragó József]. - Bukarest: Kriterion, 1994. - 344 p. ; 24 cm. - ISBN 973-26-0218-X fűzött: ár nélkül.

Torockó / [fel. szerk. Zs. Maksay Mária] ; [sorozat grafika Deák Ferenc] ; [grafika Nagy Ilona] ; [fényképek Ifj. Maksay Ádám]. - Sepsiszentgyörgy: Castrum, 1994 belív: Ecriture Sajtóház Kft. ; színes borító: Idea Design-Print ny. ). - 14 p. ; 19,5 cm. - Erdélyi műemlékek ; 5. sz.). - ISBN 973-95536-8-0 fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával az Erdélyi Múzeum Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztályának Építő-Szerelő csoportja gondozásában.


398 Folklór. Szellemi néprajz

Nagy Olga: Barangolásaim varázslatos tájban: cigány barátaim között / Nagy Olga ; [szerk. KeszegVilmos. - Székelyudvarhely: Erdélyi Gondolat, 1994 Kolozsvár: Ardealul ny.). - 136[4] p. ; 20 cm. - ISBN 973-95881-4-X fűzött: 500,- lej Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Ráduly János: Szép Magdolna: [mesék] / Ráduly János ; [szerk. Vasile Gál Ilona] ; [ill. Sipos László]. - Kolozsvár: Tinivár, 1994 Kolozsvár: Ardealul ny. ). - 185 [7] p. ; 20,5 cm. - ISBN 973-95485-4-7 fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Szeret vize martján: Moldvai csángó-magyar népköltészet / [a klézsei Lőrinc GyörgynéHodorog Lucától gyűjt., bev. és jegyz. elláta Pozsony Ferenc] ; [a dallamokat hangszallagról lejegyezte és sajtó alá rendezte Török Csorja Viola] ; [lektorálta Faragó József, Küllős Imola, Pávai István] ; [borító Janitsek András]. - Kolozsvár: [s. n.], 1994 Kolozsvár: Ecritureny.). - 287[1] p. ; 24 cm. - Kriza János Társaság könyvtára ; 2.). - ISBN 973-97066-1-4 fűzött: ár nélkül A megjelenését támogatták: Lakatos Demeter Egyesület és a Művelődési és Közoktatási Minisztérium - Országépítő Alapítvány.

Találos mesék: találos kérdések: mesetalányok / közzéteszi Fábián Imre ; [borítólapterv Fábián Zsombor]. - Nagyvárad: Literator, 1994 Oradea: Imprimeria de Vest). - 156 p. ; 24 cm. - ISBN 973-96552-0-3 fűzött: 1200,- lej Borítólap címe: Bihari találos mesék. Találos kérdések. Mesetalányok. Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
502/504 A természet. Természetvédelem. Környezetvédelem

Csíki zöld füzetek, 1994. 1. - Csíkszereda: Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület kiad., 1994 Pro-Print Rt. ny.).- 86 [2] p. ; 21 cm. - Fűzött: ár nélkül Tájékoztató kiadás A nyomdai előállítást a Független Ökológiai Központ anyagi támogatása tette lehetővé.

 
     
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» rövidítések jegyzéke
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
 

további repertóriumok  

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék