szigethy rudolf
Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  címmutató 1 2 3 4 5 7 9 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  sorozati mutató a b c d e f g h j k l m n o p r s t u w z  
  kiadók, nyomdák a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1995: 306 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 301-306
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

TEOLÓGIA. VALLÁS
2 Teológia. Vallások és egyházak

Keresztyén politika = Politica creştină = Evangelium und Politik. 2.: A keresztyén ember feladata a politikában. A nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban 1994. jún. 13-án tartott konferencia előadásai / [szerk. Dáné Tibor Kálmán]. - Kolozsvár: RMDSZ - SGP , 1995 Kolozsvár: REMS ny.). - 80 p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül Megjelent a hollandiai Államismereti Református Párt SGP) támogatásával, magyar, román és német nyelven.

Keresztyén politika = Politica creştină = Evangelium und Politik. 3.: A civil társadalom építése. A temesvári Református Egyházközség tanácstermében 1994. szept. 12-13-án tartott konferencia előadásai / [fel. kiadó Kötő József, J. Mulder] ; [szerk. Dáné Tibor Kálmán]. - Kolozsvár: RMDSZ-SGP., 1995 Kolozsvár: REMS ny.). - 148 p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül Megjelent a hollandiai Államismereti Református Párt SGP) támogatásával, magyar, román és német nyelven.

László Dezső: Bibliamagyarázatok János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve alapján / László Dezső ; [lektorálta és az utószót írta Nagy László] ; [szerk. Hatházy Ferenc]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1995 Kolozsvár: REMS ny.). - 163 [1] p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Molnár János: Csillagsors: prédikációk / Molnár János ; [a szöveget gondozta Hatházy Ferenc] ; [borító Deák Ferenc]. - Nagyvárad: Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 1995 Nagyvárad: Szenczi Kertész Ábrahám ny.). - 266 [2] p. ; 23 cm. - Fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával Könyvesház: ´96/1.

Muraközi Gyula: A Sionnak hegyén...: imádságok és elmélkedések / Muraközi Gyula. - Nagyvárad: Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 1995. Könyvesház: ´96/1.

Nagy László: Tanulmányok a Csávási Református Egyházközség történetéből / Nagy László ; [szerk. Hatházy Ferenc]. - Kolozsvár: Csávási Református Egyházközség, 1995 Kolozsvár: REMS ny.). - 140 [4] p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Nagy László: "Tiszteld Atyádat": tanulmányok az erdélyi Református Theologia történetének köréből / Nagy László. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, 1995 Kolozsvár: REMS ny.). - 104 p. ; 24 cm. - Szemle füzetek: tanulmányok a református theologia köréből ; 16.). - Fűzött: ár nélkül.

Nem mi választjuk ki Szentjeinket: Áron püspök szobrának felszentelésére. 1995. szept. 23. / [szerk. Lőrincz György Zepeczaner Jenő, Bíró Gábor]. - Székelyudvarhely: Római Katolikus Főesperesség, 1995 Odorheiu Secuiesc: Infopress S. A.). - 116 [2] p. ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül Megjelent az Icos Conf Rt. támogatásával.

Pap Leonárd, P.: Az Erdélyi Ferences Rendtartomány Egyesült Államokbeli Kusztódiájának története = History of the Custody of Saint Stephen King of the Transylvanian Franciscan Motherprovince in the United States of America / P. Pap Leonard ; P. Mészáros György ; [lekt. és szerk. P. Benedek Domokos OFM, Fodor György Confrater OFM]. - Kolozsvár: Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, 1995 Kolozsvár: Glória ny.). - 69 [2] p. ; 20 cm. - Szent Bonaventura: új sorozat ; 4.). - Fűzött: ár nélkül.

A Református Presbiter kiskátéja / [szerk. Csiha Kálmán és Nagy László]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1995 Kolozsvár: REMS ny.). - 15 p. ; 16 cm. - Református élő könyvek ; 5.). - Fűzött: ár nélkül Alapkiadás: ... 4. kiadás. 1924 ; "Az Út" könyvtára. 2. sz. ;.

Tánczos Vilmos: Gyöngyökkel gyökereztél: gyímesi és moldvai archaikus népi imádságok / Tánczos Vilmos ; [fényképek és borítóterv Ádám Gyula] ; [a dallamokat lejegyezte Szalay Zoltán]. - Csíkszereda: Pro-Print, 1995 Miercurea-Ciuc: Pro-Print S.A.). - 310 [2] p. ; 19,5 cm. - Krónika könyvek). - ISBN 973-96123-6-9 fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Tőkés István: A Korinthusbeliekhez írt első levél magyarázata / Tőkés István. - Nagyvárad: Királyhágó- melléki Református Egyházkerület, 1995 A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Szenczi Kertész Ábrahám ny.). - 467 [1] p. ; 23 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Útjelző: az Erdélyi Református Egyházkerület évkönyve, 1994 / [szerk. Miklós László] ; [képanyag Csomafáy Ferenc] ; [borítóterv Hováth Gyöngyvér]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1995 Kolozsvár: REMS ny.). - 336 p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül KPTK: 724/1995.

TÁRSADALOM. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
304/308 Szociográfia. Társadalompolitika

Gaal György: Magyarok utcája: A kolozsvári egykori Bel- és Külmagyar utcák telkei, házai, lakói / Gaal György ; [a térképeket rajzolta Benedek István és Turánicz Edit] ; [az újabb felvételeket készítette László Csaba] ; [borítóterv Unipán Helga]. - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 1995 Kolozsvár: REMS ny. ). - 188 p. + 4 térkép ; 24 cm. - Erdélyi tudományos füzetek ; 221.). - ISBN 973-96946-5-9 fűzött: ár nélkül A megjelenést az Apáczai Csere János Baráti Társaság és a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatta.

Kovács András: Útfélen fejfa / Kovács András ; [borító Deák Ferenc] ; [fényképek Erdélyi Lajos]. - S. l.: Balassi - Kriterion k., 1995 Oradea: Imprimeria de Vest). - 247 [1] p.: 8 fotó ; 23 cm. - ISBN 963-50-6030-0 ; ISBN 973-26-0304-6 kötött: 2245,- lej KEK 1379/1995.


31 Statisztika. Demográfia. Szociológia

Változásban?: Elemzések a romániai magyar társadalomról / [szerk. Túros Endre] ; [borítóterv Tövissi Zsolt]. - Csíkszereda: KAM Pro-Print, 1995. - 262 p. - 4600,- lej Könyvesház: ´96/1.


323 Belpolitika. Nemzetiségi kérdés

Ábrám Zoltán: Magyarok a nagyvilágban: beszélgetések a megmaradásról / Ábrám Zoltán ; [szerk. Majla Sándor]. - Székelyudvarhely: Ablak , 1995 Kolozsvár: Ecriture Sajtóház). - 154 p. ; 19,5 cm. - Fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával KEK 825390.

Benkő Levente: Szárazajta / Benkő Levente. - Sepsiszentgyörgy: H-Press, 1995 Sepsiszentgyörgy: Trisedes Press ny.). - 208 p. ; 20 cm. - Kaláka könyvek). - ISBN 973-96836-6-5 fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Hármas Alapítvány támogatásával.

Borsi-Kálmán Béla: Illuziókergetés vagy ismétléskényszer ?: román-magyar nemzetpolitikai elgondolások és megegyezési kisérletek a 19. században: tanulmányok / Borsi-Kálmán Béla ; [szerk. Osváth Annamária]. - Kolozsvár: Kriterion ; Budapest: Balassi, 1995 Csíkszereda: Alutus ny.). - 232 [3] p. ; 20 cm. - Gordiusz). - ISBN 973-26-0373-9 ; 963-50-6031-9 fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Kriterion Könyvbarát Egyesület támogatásával.

Fehér könyv az 1944. őszi magyarellenes atrocitásokról / összeáll. Gál Mária, Gajdos Balogh Attila, Imreh Ferenc ; [szerk. Gál Mária] ; [a kiadásért felel Bodó Barna]. - Kolozsvár: RMDSZ Ügyvezető Elnökségének Politikai Főosztálya , 1995 Kolozsvár: Ecriture Sajtóház ny.). - 157 [2] p. ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Krenner Miklós: Az erdélyi út: válogatott írások / [vál., sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta György Béla]. - Székelyudvarhely: Haáz Rezső Kulturális Egyesület, 1995 Odorheiu Secuiesc: Info Press S. A.). - 218 [4] p. ; 20 cm. - Múzeumi füzetek ; 11.). - ISBN 973-96873-2-6 fűzött: ár nélkül Megjelent a Soros Alapítvány és a Haáz Rezső Kulturális Egyesület támogatásával.

Lehet - nem lehet?: Kisebbségi létértelmezések 1937-1987) / [sajtó alá rendezte Cseke Péter] ; [szerk. Láng Zsolt]. - Marosvásárhely: Mentor, 1995 Marosvásárhely: Lyra ny.). - 258 p. ; 21 cm. - ISBN 973-97072-5-4 fűzött: ár nélkül A könyv megjelenését támogatta a Soros Alapítvány egy Nyílt Társadalomért.

Mózes Teréz: Váradi zsidók / Mózes Teréz ; [szerk. Fábián Imre] ; [borító Fábián Zsombor]. - Nagyvárad: Literator, 1995 Oradea: Imprimeria de Vest). - 278 [2] p. ; 20 cm. -ISBN 973-96552-8-9 fűzött: 1430,- lej Megjelent a Soros Alapítvány támogatásával A fedőlapon Pál F. Zoltán fotói: A nagyváradi neológ zsidó temető kapuzata és a Várad-Velencei zsidó temető részlet).

Tanúságtevők / Aniszi Kálmán kérdéseire válaszol Fábián Ernő, Székely János, Benkő Samu, Gáll Ernő, Cs. Gyímesi Éva, Péntek János, Gaal György, Tőkés László, Kötő József, Kovács András, Katona Ádám. - Kolozsvár: Nis, 1995 Kolozsvár: REMS ny.). - 107 [1] p. ; 20,5 cm. - Erdélyi kiskönyvtár ; 14 -15.). - ISBN 973-96878-3-0 fűzött: ár nélkül Megjelent az Erdélyi Szövetség és a Lakitelek Alapítvány támogatásával.


329 Politikai pártok

Romániai Magyar Demokrata Szövetség: Democratic Alliance of Hungarians in Romania: Documents, 4. - Cluj: ed. by the DAHR Presidium, 1995. - 51 p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül Angol Documents Adopted by the 4 th Congress of the DAHR Programme Statutes Communique.

Romániai Magyar Demokrata Szövetség: Az RMDSZ 3. kongresszusa, 1993. jan. 15-17. / [felelős kiadó Takács Csaba] ; [fel. szerk. Bodó Barna, Somai József]. - Brassó: RMDSZ Ügyvezető Elnöksége, 1995. - 219 [3] p. ; 23 cm. - Fűzött: ár nélkül.


33 Közgazdaságtan

Balázsi Dénes: Ne nézze senki csak a maga hasznát: szövetkezeti mozgalom a Kis- és Nagy-Homoród mentén / Balázsi Dénes ; [szerk. Cseke Péter]. - Székelyudvarhely: Haáz Rezső Kulturális Egyesület, 1995 Székelyudvarhely: Infopress Rt. ny.). - 130 p.: ill. ; 21 cm. - ISBN 973-96873-4-2 fűzött: ár nélkül Megjelenését támogatták: Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Székelyudvarhely Város Önkormányzata, Magyar Kollégium, Magyar Könyv Alapítvány.

Mikó Lőrinc: Európai dolgozatok / Mikó Lőrinc. - Kolozsvár: Mikó Lőrinc kiad., 1995 Kolozsvár: Garamond Kft. ny.). - 95 [1] p. ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül Készült a Tipoholding Rt. támogatásával.

A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének évkönyve, 1995: jubileumi évkönyv / [fel. szerk. Makkay József] ; [összeáll. Balogh Gábor, Farkas Zoltán, Tamás Lajos]. - Kolozsvár: Erdélyi Gazda, 1995. - 199 p. ; 23,5 cm. - ISBN 973-97199-02 fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.


34 Jog. Jogtudomány

Jussunkat követeljük = Ne cerem ce ni-se cuvine = Wir wollen was uns Gehört = We demand our Rights = Nous prétendons nos droits / [szerk. Hatházy Ferenc] ; [fotók Balogh Ferenc, Marián Antal, Szabó Sándor, Csutak Levente, Nagy P. Zoltán, Szabó Tamás, Karácsonyi Zsigmond, Rohonyi D. Iván]. - Kolozsvár: RMDSZ Művelődés és Egyházügyi Főosztálya, 1995 Kolozsvár: Glória ny.). - 98 p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül.

 
     
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» rövidítések jegyzéke
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
 

további repertóriumok  

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék