szigethy rudolf
Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
  


Rövidítések jegyzéke

 

ACHR                   Asociatia Culturalá Haaz Rezső = Haáz Rezső Közművelődési Egyesület

átd.                      átdolgozta, átdolgozás

bev.                      bevezető, bevezette

EME                      Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár

EMKE                    Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

EREIg                   Erdélyi Református Egyház Igazgatótanácsa

EREIr                    Erdélyi Református Egyházkerület iratterjesztője

ff.                         fekete-fehér

ford.                     fordította, fordítás, fordító

gond.                    gondozta

gyűjt.                    gyűjtötte

HNÜ                      Hetedik Napot Ünneplő Adventista Egyház

I. P.                      Intreprinderea Poligrafică

ill.                         illusztráció, illusztráló, illusztrálta

jegyz.                    jegyzet, jegyzetek, jegyzetekkel

K.                          kiadó

KEK                       Kolozsvári Egyetemi Könyvtár

KEK : Tört              Kolozsvári Egyetemi Könyvtár Történelem fakultás könyvtára

kiad.                      kiadása

köt.                       kötet

közp.                     központ, központja

közread.                 közreadó, közreadta

közrem.                 közreműködő

KPTK                      Kolozsvári Protestáns Teológia Könyvtára

l. és kvk.                lap- és könyvkiadó

lekt.                       lektor, lektorálta

mell.                      melléklet

n. l.                        nem láttam

ny.                         nyomda

össz.                      összeállító, öszeállította

p.                           pagina (oldal)

REMS                     Erdélyi Református Egyházkerület Misztótfalusi Sajtóközpontjának Nyomdája

rend.                      rendezte

RMDSZ                   Romániai Magyar Demokrata Szövetség

RMSZ                     Romániai Magyar Szó

Rt.                         részvénytársaság

s. l.                        sine loco (hely nélkül)

s. n.                       sine nomine (név nélkül)

soksz.                    sokszorosító

sz.                         szám

szerk.                     szerkeszette, szerkesztő

t. fol.                     táblalap

terv.                      tervező, tervezte

vál.                        válogatta, válogatás

váll.                       vállalat


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék