szigethy rudolf
Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  címmutató 1 2 3 4 5 7 9 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  sorozati mutató a b c d e f g h j k l m n o p r s t u w z  
  kiadók, nyomdák a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    a betű: 386 tétel
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

A "Jelenések" szeminárium vezetőinek kézikönyve
A 400 éves Tamási Áron Gimnázium Jubileumi értesítője, 1992-1993-as tanév
A Balás Jenő Általános Iskola emlékkönyve
A Barcaság 1848/49-ben
A becsületes Gyuri története és más elbeszélések
A beszélő köntös
A Bethlen Gábor Kollégium évkönyve, 1993-1994
A Bethlen-Kollégium emlékkönyve
A bodolai (Béldi) uradalom története
A boszorkányok feltámadása
A bukaresti Petőfi Művelődési Társaság értesítője, 1991-1993
A bukaresti Petőfi Művelődési Társaság értesítője, 1994-1997
A Cenk árnyékában
A család évkönyve, 1996
A csaló
A csíksomlyói ferences-könyvtár kincseiről
A csillagot virágzó fa
A csodaszarvas
A csodaszerszámok
A csodaterítő
A csodavirág és egyéb mesék
A dromosz
A fájdalmasan vigasztaló
A falumunka útján
A fehér folt
A fehér lovon vett ország
A fejedelem
A fejedelmi gazdálkodás Bethlen Gábor idejében
A fekete sereg
A felvilágosodás gondolkodói
A fenyők birodalmában
A fizikatanítás módszertana
A folklór határán
A forradalom katonái Csíkban és Gyergyóban 1848-1849
A francia élet krónikája, 1994-1995
A füvesasszony
A gazdag emberke
A gólyakalifa
A Guldenburgok öröksége
A gyalogsport kezdetei Erdélyben
A gyímesi fonáján varrott
A Haáz Rezső Kulturális Egyesület tájékoztatója
A hadak útja
A hajnal aranykulcsa
A hajnal emberei
A házasulandó fiú
A házsongárdi temető térképe
A hely ahol élünk
A hely szellemei
A hétfejű zsákmány
A hiányzó szentlélek
A hit Isten ajándéka 1568-1993
A hiúzok természetéről
A honfoglaló magyarok
A hűséges Leila
A jéghegy magyar-magyar csúcsa
A jelen-létről
A jerikói trombitás
A Jézushágón
A Jézusi orvosiskola
A Jóisten nem szállt le Bükszádon
A jólét és társadalmi biztonság jegyében
A jóság síró vágya
A kalotaszegi gyermek
A kálvinizmus öt pontja
A kapitány leánya
A Karamazov testvérek
A kárpáti barnamedvéről
A kastély árnyékában
A kegytemplom karnagya 1. kötet
A kegytemplom karnagya 2. kötet
A Kelemen-havasok növényzetéről
A kelet-európai kisállamok nyomorúsága
A keresztség sákramentuma
A kerti törpe dala
A késdobáló avagy A jobb kézre húzott kesztyűk városa
A késdöfés gyöngédsége
A két Bolyai
A két nemes rokon
A kijegyzett könyv
A király táncos lovai
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Tanintézeteinek évkönyve, 1990-1993
A királyi szék előtt
A kisbereki böszörmények
A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagy-Romániában
A kisebbségek nemzetközi védelme a kisebbségi szerződések és a békeszerződések alapján
A kisebbségi élet ajándékai
A kőfaragó patak
A kolibriköpeny
A kolozsvári "kétágú" református templom
A kolozsvári 3. számú Elméleti Líceum évkönyve, 1990-1991
A kolozsvári 3. számú Elméleti Líceum évkönyve, 1991-1992
A kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum évkönyve, 1992-1993
A kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum évkönyve, 1993-1994
A kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum évkönyve, 1994-1995
A kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum évkönyve, 1995-1996
A kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum évkönyve, 1996-1997
A kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum évkönyve, 1997-1998
A kolozsvári diák
A kolozsvári Farkas utcai templom címerei
A kolozsvári Református Theologiai Fakultás története
A kolozsvári Szent Mihály templom
A kopár föld
A Korinthusbeliekhez írt első levél magyarázata
A Korinthusbeliekhez írt második levél magyarázata
A korona (Regnum Marianum)
A koronás tízes
A korondi fazekasvásárok
A korsót vivő ember
A korszerűsödő és hagyományőrző Erdély
A kukorékoló róka
A könytáralapító Teleki Sámuel
A környezet földrajza: tankönyv a 11. osztály számára
A középkor története: tankönyv a 6. osztály számára
A középkor világa
A lant zengő húrjain
A lázadás közjátéka
A legrövidebb nap
A lélek éhsége
A lelkiismeret aluljárói
A létalkotó személy
A lószagú óriás
A lőtt lábú madár nyomában
A madárijesztő panaszai
A madárijesztők halála
A mádéfalvi veszedelem
A magyar nyelv tanításának módszertana az 1-4. osztályban: tankönyv a tanítóképzők számára
A magyar nyelvű felsőfokú oktatás Romániában
A magyar nyelvújítás antológiája
A Magyar Református Egyház istentiszteleti rendtartása
A magyar református lelkipásztor a történelemben
A magyar szóbeli hősi epika
A magyarok története a kezdetektől 1541-ig
A magyarság rövid története 1526-tól a reformkor kezdetéig
A magyarság rövid története a kezdetektől 1526-ig
A magyarság rövid története a reformkortól az első világháború végéig
A máréfalvi iskola 210 éve, 1786-1996
A marhatolvajok
A Maros megyei magyarság történetéből
A marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 1945-1995
A marosvásárhelyi utcák, közök és terek történeti névtára
A másik torony
A megálmodott ház
A megmaradás évkönyve
A megmérő idő
A ménesgazda
A mennyei Atya szeret minket
A mesebeli szentmadár
A modern Jézus-kutatás Ernst Käsemann után (1950-1970)
A molekulák és az élet
A nacionalizmus színeváltozásai
A nagyenyedi Bethlen Könyvtár könyvtárosai 1
A nagyváradi Premontrei Öregdiákok emlékkönyve [1808-1948]
A nagyváradi Sulyok István Református Főiskola évkönyve, 1990-1994
A nagyváradi színészet másfél évszázada (1798-1944)
A nemzet európai modelljéről
A névadás öröme
A nevetés
A nő, élet- és kórtana
A nyelv csak élve tündököl
A nyugati hadtest
A nyulak pásztora,
A Pálcikaember élete
A páncél nyomai
A pedagógia tudományelméleti alapjai
A pepita hangya
A pitypang és gyermekei
A plakát elmozdulása
A poézis hajdan és most
A pofám története
A privatizáció útján Romániában
A radnóti várkastély
A református énekvezér kézikönyve
A Református Presbiter kiskátéja
A régi Brassó rajzban és versben
A régi fal szomszédságában
A régi Szatmárnémeti
A román nyelv és nép kialakulása
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség I. kongresszusa
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség II. kongresszusa
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség II. kongresszusán elfogadott Alapszabályzat és Program
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szándéknyilatkozata
A romániai magyar főiskolai oktatás
A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének évkönyve, 1991
A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének évkönyve, 1995
A romániai magyarság rövid története. 3. [rész]
A Romániai Református Egyház Kánonja, 1.rész
A Romániai Református Egyház Kánonja. 2. rész
A sátán kutyája
A Seregek Ura
A setét kárpitok ropognak
A Sionnak hegyén...
A Sóvidék vallásosságáról
A sóvidéki népi fazekasság
A Szamosparttól a Szaharáig
A szatmári Református Kollégium és diákjai (1610-1852)
A szatmári Római Katolikus Székesegyház
A szatmármegyei német telepítés
A szatmárnémeti Keresztyén Értelmiségiek Ökumenikus Közösségének Kollégiumi Alapítványa "Itt élned, halnod kell"
A szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Elméleti Líceum évkönyve az 1995-1996. tanévről
A szavak pírja
A Székely Mikó Kollégium emlékkönyve, 1859-1994
A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból
A székelykeresztúri Orbán Balázs - volt Unitárius - Gimnázium 200 éves története
A székelység és szerepe térségünkben
A székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző rövid története, 1670-1990
A székelyudvarhelyi vár
A Szent Korona
A Szent László legenda és Molnár Anna balladája
A szentek élete : az esztendő minden napjára. 1. kötet
A szentek élete : az esztendő minden napjára. 2. kötet
A szép nyugtalanság
A Szepességtől Szalontáig
A Szeretet naptára, 1994
A szfinx válaszol
A szivárvány alatt
A szó és a látvány
A szombatkérdés
A szökés
A találkozás elkerülhetetlen
A talpra állás évkönyve
A tenger hangja
A tengerszemű hölgy
A térvegytantól a mikrobiológiáig
A tisztulás vágya
A tizennégykarátos autó
A tragédia születése, avagy Görögség és pesszimizmus
A tündérasszony könyve
A Vasárnap évkönyve, 1996
A Vasárnap évkönyve, 1997
A Vasárnap évkönyve, 1999
A végtelenről, a világegyetemről és a világokról
A vén kapitányné
A vénasszonyok nyara
A vendégszerető avagy Szindbád Marienbadban
A vérszerződés
A világ népesség- és gazdasági földrajza: tankönyv a 10. osztály számára
A világ útvesztői
A vörös postakocsi
A zetelaki vértanú
A Zilahi Református Kollégium évkönyve az 1991-1994. tanévekről
Abecedar mărunt
Ábécéskönyv
Ábel a rengetegben
Acta, 1995: A Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve
Adalékok a romániai magyarság történetéhez
Ádám
Adj esélyt
Adjátok vissza a hegyeimet
Adventtől újévig
Agancsbozót
Agitátorok éjszaka
Agysó
Ahol a pénz nem Isten
Ahonnan a város
Ajándékkönyv
Aki nem én
Aki vagyok
Akik imádkoztak üldözőikért
Akik Istent szeretik, minden javukra van
Akik jó bizonyságot nyertek
Akkor én, Alajos
Aknasuhatagi kórustalálkozó 1997
Ákos
Ákosfalva 500 éve
Alfa
Állatok egymás között
Állattan : tankönyv a 6. osztály számára
Alma Mater,
Álom a nyomokban
Álom és értelem
Álomhalász
Alomsors
Általános földrajz és földtan : tankönyv az 5. osztály számára
Általános neveléstudomány és neveléstan
Általános pathológia
Általános pedagógia : alapfogalmak : tankönyv a 9. osztály számára
Általános természeti földrajz : tankönyv a 9. osztály számára
Általános természeti földrajz : tankönyv az 5. osztály számára
Alté Kronstadt in Graphik und Gedicht
Alternatív stratégiák a környezeti nevelésben
Ama kegyelemnek mennyei harmatja
Amikor a kutya megkerül
Amikor elmennek a bálnák
Amit tudni kell az Ókor történelméből
Ámor sanctus
Analitikai kémia
Andreas és a tűz
Andromakhé uszályán
Angol-magyar-román számítástechnikai kisszótár
Angyallétra
Angyalok citeráján
Angyalok csókja
Angyalok kenyere 1
Antológia a felvilágosodás magyar irodalmából
Anyanyelvünk ösvényein
Apám földjén
Áprilisi tréfa
Apró ábécé
Arad. 1849. október 6.
Aradi vértanúk naplói
Arany és kék szavakkal
Arany János nyomdokain
Aranyos pillangó
Aranysárkány
Arca az időnek
Aritmetika és algebra : feladatok és gyakorlatok gyűjteménye az általános iskolák 5. és 8. osztályos tanulói részére
Árnyék a falon
Árnyék kereszttűzben
Árnyékhatár
Árpád-vér
Árvácska
Átila
Átiratok múzeuma
Átmenetek
Attila halála
Attila, Isten ostora
Avartüzek
Az 1437-1438. évi erdélyi parasztfelkelés forrásai
Az 1557-ben alapított kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceum évkönyve az 1992-1993-as tanévre
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc emlékművei, valamint honvédsírok a történelmi Máramarosban
Az Agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés 150. évfordulója
Az ajtó előtt állok és zörgetek
Az aradi magyarnyelvű oktatás 1918-1997 között
Az aranyhajú és az elátkozott madarak
Az ébredés előterében
Az égő tekercs
Az egri hullócsillagok
Az Egy álmai
Az egyházi ének története
Az egyházról
Az egyszeri ember
Az élet vasmarkában
Az első éj
Az első hó
Az első naptól az utolsóig
Az elveszett cirkáló
Az ember alapvető jogai és szabadságai
Az ember bonctana, élettana és egészségtana: tankönyv a 7. osztály számára
Az ember bonctana, élettana és egészségtana: tankönyv a 8. osztály számára
Az ember tragédiája
Az emberi test
Az emberkatedrális
Az emlékezés évkönyve
Az én első tisztességes napom
Az én utcám
Az enyedi Pantheon
Az építő Kós Károly
Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés
Az erdélyi fejedelemség román diplomatái vagy Románok az erdélyi fejedelemség külügyi szolgálatában
Az Erdélyi Ferences Rendtartomány Egyesült Államokbeli Kusztódiájának története
Az Erdélyi Ferences Rendtartomány nagyjai a 17. századtól napjainkig
Az Erdélyi Kárpát Egyesület
Az erdélyi magyar evangélikus egyházközségek és iskolák története és névtára (1542-1860)
Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság kétszáz éve (1793-1993)
Az Erdélyi Református Egyházkerület 44. püspökének felszentelése
Az erdélyi régibb és közelebbi vadászatok és vadak
Az erdélyi román nacionalizmus első százada, 1697-1792
Az erdélyi szászok jeles napi szokásai
Az Erdélyi Szépmíves Céh és a Helikon indulásának dokumentumaiból 1924-1928
Az erdélyi út
Az erdő tavasszal
Az érrendi református egyház rövid története
Az estcsillag
Az ész hieroglifái
Az ezeregyéjszaka legszebb meséi
Az huszár a világ első katonája
Az idő sodrásában
Az igazi Csinszka
Az igazi meg a márványelefánt
Az igaznak emléke áldott (Lórántffy Zsuzsanna, 1600-1660.)
Az igehirdetés dialektikája
Az igehirdetés válsága
Az információ
Az ókor története: tankönyv az 5. osztály számára
Az oroszlán álma
Az országépítő
Az ősember nyomában
Az Ószövetség időszámítási rendszere
Az RMDSZ 3. kongresszusa, 1993. jan. 15-17.
Az új Erdély hajnalán
Az Úr közel
Az utolsó előtti mosoly
Az üveghegy
Az ördög Háromszéken
Az örökség
 
     
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» rövidítések jegyzéke
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
 

további repertóriumok  

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék