szigethy rudolf
Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  címmutató 1 2 3 4 5 7 9 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  sorozati mutató a b c d e f g h j k l m n o p r s t u w z  
  kiadók, nyomdák a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1990: 163 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-163
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

ÁLTALÁNOS MŰVEK. A TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA ALAPJAI, INTÉZMÉNYEI, ESZKÖZEI
007 Információelmélet

Fülöp Géza: Az információ / Fülöp Géza ; [ábrák Molnár Katalin]. - Bukarest: Kriterion , 1990 (Oradea: I. P. Crişana).- 376 p. ; 21 cm. - Kötött: 21,50 lej A borítólapon Kovács Endre számítógépes grafikája KEK 721732.


05+07 Időszaki kiadványok. Folyóiratok. Hírlapok. Általános évkönyvek és naptárak. Sajtótörténet

1990. A Hét évkönyve: Az ész vallomása / [ill. Damó Isván] ; [borító Tamás Klára].- Bukarest: A Hét társadalmi-művelődési hetilap, 1990. - 248 [264] p. ; 23 cm. - Fűzött: 25,- lej.

Erdélyi Fiatalok: dokumentumok, viták (1930-1940) / közzéteszik László Ferenc és Cseke Péter ; [bev. tanulmány és jegyz. Cseke Péter]. - Bukarest: Kriterion , 1990.- 500 p. ; 21 cm. - Kötött: 28,- lej KEK 721305.

Karácsonyi Magyar Szó / [képszerk. és fedőlap Újvárossy László] ; [sorozatterv. Keller Emese.-Bukarest: Romániai Magyar Szó, 1990 (Oradea: I.P. Crişana). - 208 [211] p. ; 21 cm. - Fűzött: 24,50 lej KEK 869858.

Református naptár az 1990. évre. - Nagyvárad: Nagyváradi Református Egyházkerület, 1990 (Oradea: I. P. Crişana). - 31 p.: ill. ; 16,5 cm. - Fűzött: 15,- lej.


087.8 Gyermekkönyvek. Képeskönyvek

Székely Erzsébet: Nagyapó mesefája, 16 / [közzétette Székely Erzsébet] ; [fedőlap Kalab Ferenc]. - Bukarest: I. Creangă K., 1990 (Oradea: I.P. Crişana). - 283 p. ; 16,5 cm. - ISBN 973-25-0259-2 fűzött: 11,- lej KEK 2627/1990.

FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA
1 Filozófia

Bruno, Giordano: A végtelenről, a világegyetemről és a világokról / Giordano Bruno. -[bev. és jegyz. Király Béla]; [ford. Szemere Samu]. - Bukarest: Kriterion , 1990 (Oradea: I. P. Crişana). - 252 p. ; 16,5 cm. - (Téka). - Kötött: 11,- lej KEK 869567.

TEOLÓGIA. VALLÁS
2 Teológia. Vallások és egyházak

Bibliai tanulmányok: a Rómabeliekhez írott levélből: október - november - december, 1990 / [ford. és lektorálás Faluvégi Dezső]. - Bukarest-Kolozsvár: HNÜ Keresztény Adventista Egyház, 1990 (Cluj: Intreprinderea Poligrafica). - 108 p. ; 21 cm. - Fűzött: ár nélkül KEK 3173/1990.

Az Erdélyi Református Egyházkerület 44. püspökének felszentelése.- Kolozsvár: [Erdélyi Református Egyházkerület], 1990 Kovászna: Ige Alapítvány ny.).- [11 p. soksz.] ; 21 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Gálfy Zoltán: Élet és reménység / Gálfy Zoltán. - Nagyvárad: nagyváradi Református Egyházkerület, [1990?] Nagyváradi Nyomdavállalat). - 320 p. ; 25 cm. - Kötött: ár nélkül KEK 2089/1990.

Taylor, Charles Lindsay: A kijegyzett könyv. - Bukarest-Kolozsvár: HNÜ Adventista Egyház k., 1990 Cluj: Intreprinderea Poligrafică). - 104 p. ; 21 cm. - Fűzött: ár nélkül KEK 3174/1990.

White, Ellen Gould: Gondolatok a hegyibeszédről / E.G. White. - Bukarest-Kolozsvár: HNÜ Adventista Egyház, 1990 Cluj: Intreprinderea Poligrafică). - 128 p. ; 21 cm. - Fűzött: 12,80 lej KEK 3176/1990.

White, Ellen Gould: Ilyen legyen ma életem: bibliaversek reggeli áhítatra Ellen G. White írásaiból válogatott gondolatokkal. - 1. kötet. - / [szerk. Gyéressy Ernő] ; [gondozta és a műszaki szerkesztésért felel Timis-Balázsy Sándor]. - Bukarest-Kolozsvár: HNÜ Adventista Egyház, 1990 Cluj: Intreprinderea Poligrafică). - 96 p. ; 16,5 cm. - Fűzött: ár nélkül KEK 1762/1991.

White, Ellen Gould: Jézushoz vezető út / E.G. White. - Bukarest-Kolozsvár: HNÜ Adventista Egyház, 1990 Cluj: Intreprinderea Poligrafică). - 95 p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül KEK 3175/1990.

TÁRSADALOM. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
304/308 Szociográfia. Társadalompolitika

Miskolczi Miklós: Szinlelni boldog szeretőt / Miskolczi Miklós ; [fedőlap, képszerk. Keller Emese]. - Bukarest: Románia Magyar Szó, 1990 Oradea: I. P. Crişana). - 214 p. ; 21 cm. - RMSZ zsebkönyvek). - Fűzött: 19,50 lej KEK 869777.


32 Politika

Élő lánc: [dokumentumok] / [szerk. Gyarmath János, Mihálka Zoltán, Szűcs Olga] ; [fedőlap Keller Emese]. - Bukarest: Romániai Magyar Szó, 1990 Oradea: I.P. Crişana). - 251 p. ; 16,5 cm. - RMSZ zsebkönyvek). - Fűzött: 15,- lej KEK 869580.


323 Belpolitika. Nemzetiségi kérdés

Tudod-e ?: milyen nemzeti kisebbségek élnek Romániában ? / RMDSZ [Romániai Magyar Demokrata Szövetség] = UDMR [Uniunea Demokrata a Maghiarilor din România]- Sepsiszentgyörgy: Európai Idő, 1990 Sepsiszentgyörgyi ny.). - 62 [2] p. ; 19,5 cm. - RMDSZ füzetek ; 5.). - Fűzött: 10,- lej.


329 Politikai pártok

Gyanakvás helyett - dialógust = Dialog in loc de suspiciuni = Dialog an Stelle von Verdacht: nagygyűlés Kolozsváron, 1990. febr. 10-én.- [Kolozsvár]: RMDSZ Kolozs megyei ideiglenes) Bizottsága, 1990 Cluj: Intreprinderea Poligrafică). - 14 [2] p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Romániai Magyar Demokrata Szövetség: Kongresszusi füzet: tervezet / Romániai Magyar Demokrata Szövetség. Nagyvárad, 1990. április 21-22. - Nagyvárad: RMDSZ, 1990. - 27 [1] p. ; 29,5 cm. - Fűzött: ár nélkül A hátlapon Nagyvárad nevezetességei A térképet rajzolta és magyarázattal ellátta Szántó János.

Romániai Magyar Demokrata Szövetség: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség I. kongresszusa / [az eredeti hangfelvételek felhasználásával a kéziratokat gépelte Bakó Edit, Bécsi Erzsébet, Lovassy Ilona] ; [fedélterv Holló Barna] ; [fényképek Marián Antal, Pásztor Nagy Zoltán]. - [Nagyvárad]: RMDSZ Bihar Megyei Szervezete, [1990?]. - 262 p. + 12 fotó ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Romániai Magyar Demokrata Szövetség: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szándéknyilatkozata = Platformă - program a Uniunii Democrate a Maghiarilor din România / [szerk. Király Ernő az RMDSZ Biharmegyei Szervezete ideiglenes Vezetőségének tagja]. - [S. n.]: RMDSZ, 1990 Oradea: I.P. Crişana]. - 26 [2] p. ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Tudod-e ?: mit tartalmaz a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szevezeti szabályzata és programja / Romániai Magyar Demokrata Szövetség. RMDSZ = UDMR. Uniunea Democrată Maghiară din România. - Sepsiszentgyörgy: Európai Idő, 1990 Sepsiszentgyörgyi ny.). - 32 p. ; 19 cm. - RMDSZ füzetek ; 1.). - Fűzött: 9,- lej.

Tudod-e ?: mit várhat a falu a Romániai Magyar Demokrata Szövetségtől ? / RMDSZ. [Romániai Magyar Demokrata Szövetség]. = UDMR. [Uniunea Democrată Maghiară din România]. - Sepsiszentgyörgy: Európai Idő, 1990 Sepsiszentgyörgyi ny.). - 31 [1] p. ; 19,5 cm. - RMDSZ füzetek ; 4.). - Fűzött: 10,- lej.


34 Jog. Jogtudomány

Az ember alapvető jogai és szabadságai. - Kolozsvár: Fapta Transilvăneană, 1990 Cluj: Intreprinderea Poligrafică). - 31 p. ; 20 cm. - Történelmi dokumentumok). - ISBN 973-9036-00-7 fűzött: 15,- lej KEK 753/1991.

Tudod-e ?: mit tartalmaz a választójogi törvény: az 1990. évi választójogi törvény magyarázatokkal / Balogh András. - RMDSZ. [Romániai Magyar Demokrata Szövetség]. = UDMR. [Uniunea Democrată a Maghiarilor din România]. - Sepsiszentgyörgy: Európai Idő, 1990. Sepsiszentgyörgyi ny.). - 63 [1] p. ; 19 cm. - RMDSZ füzetek ; 2-3.). - Fűzött: 5,- lej.


373+377 Általános és szakképzés

A kolozsvári 3. számú Elméleti Líceum évkönyve, 1990-1991. - [Kolozsvár: kiad. a 3. sz. Elméleti Líceum igazgatósága, 1991]. - 67 [1] p. ; 23,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

A székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző rövid története, 1670-1990. / [fedőlap Harmath Zita]. - Székelyudvarhely: s. n, [1990?] Sepsiszentgyörgyi ny.). - 72 p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Tiltott évkönyv: a kolozsvári Báthory István alapította 411. éves líceum kiadványa / [szerk. Lázár Istvánné Kántor Irén]. - Kolozsvár: Báthory István Líceum kiad., 1990 Kolozsvár: Nyomdaipari váll.). - 136 p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül KEK 2932/1990.


378 Felsőoktatás

A romániai magyar főiskolai oktatás: múlt, jelen, jövő / [borítólap Irsai Zsolt]. - Kolozsvár: Jelenlét Alkotó Társaság kiad., 1990. - 36 p.: 7 kép: 1 alapítók névsora ; 21 cm. - Fűzött: 25,- lej.


391/396 Etnográfia. Néprajz A magánélet és közélet szokásai és hagyományai)

Kriza János: Néprajzi Társaság évkönyve, 1. / [szerk. Keszeg Vilmos] ; [borító és grafikai szerk. Nagy Endre]. - [Kolozsvár: Glória, 1990 Kolozsvár: Glória ny.) ]. - 234 [1] p. ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül Megjelent a kolozsvári Soros Alapítvány Egy Nyílt Társadalomért támogatásával.

 
     
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» rövidítések jegyzéke
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
 

további repertóriumok  

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék