szigethy rudolf
Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  címmutató 1 2 3 4 5 7 9 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  sorozati mutató a b c d e f g h j k l m n o p r s t u w z  
  kiadók, nyomdák a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1991: 165 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-165
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

ÁLTALÁNOS MŰVEK. A TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA ALAPJAI, INTÉZMÉNYEI, ESZKÖZEI
02 Könyvtárügy. Könyvtárak. Olvasás

Fodor Sándor: A csíksomlyói Ferenczes Könyvtár kincseiről / Fodor Sándor. - Csíkszereda: Syrings Kft., 1991. - (Útravaló ; 6.).

Könyvtárosok mini kézikönyve / összeáll. Kozma Mária. - Csíkszereda: ENB Design és Reklám Vállalat, [1991]. - 22 [1] p. ; 20,5 cm - Fűzött: ár nélkül Közread.: Biblioteca Judeţeană. Miercurea Ciuc = Megyei Könyvtár. Csíkszereda.


05+07 Időszaki kiadványok. Folyóiratok. Hírlapok. Általános évkönyvek és naptárak. Sajtótörténet

Első nagygalambfalvi kalendárium, 1992 / [összeáll. Beke Pál, Csíki Margit, Kányádi Sámuel, Nagy Gábor] ; [versek Kányádi Sándor] ; [ill. Sütőné Petre Rozália]. - Székelyudvarhely: Infopress, 1991. - 100 p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül Kiadását anyagi támogatásával segítette az Országépítő Alapítvány.

TEOLÓGIA. VALLÁS
2 Teológia. Vallások és egyházak

Antal József: Ádám: testvéri szó keresztyén fiúknak / Antal József. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1991 (Kolozsvár: REMS ny.). - 33 [3] p. ; 16,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Antal József: Éva: testvéri szó keresztyén lányoknak / Antal József. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1991 ([Kolozsvár]: REMS ny.). - 33 [3] p. ; 16,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Benedek Domokos, P.: Az erdélyi Ferences Rendtartomány nagyjai a 17. századtól napjainkig: 23 életrajz / P. Benedek Domokos ; [lektorálta és szerk. Fodor György OFM] ; [borítóterv Dolián József]. - Kolozsvár: s. n., [1991?] (Kolozsvár: Glória ny.). - 88 [2] p.: 3 ill. ; 20 cm. - (Szent Bonaventura: új sorozat ; 2.). - Fűzött: ár nélkül.

Bura László: Hűségesen, fáradhatatlanul: Scheffler János szatmári megyéspüspök életútja / Bura László. - Szatmárnémeti: Római Katolikus Püspökség, 1991 Újvidék: Agapé ny.). - 63 p. ; 18,5 cm. - Fűzött ár nélkül.

Csiha Kálmán: Az igehirdetés dialektikája: egzisztenciális igehirdetés / Csiha Kálmán. - Kolozsvár: Kolozsvári Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, 1991. - 449-539 p. ; 24 cm. - Szemle füzetek ; 1.). - Fűzött: ár nélkül.

Dávid Gyula: A keresztség sákramentuma: tanulmány a rendszeres theologia köréből / Dávid Gyula. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, 1991 Készült a REMS ny.). - 159 [1] p. ; 17 cm. - Szemle füzetek ; 3.). - Fűzött: ár nélkül.

Geréb Attila: Kérdezők és kérdezettek a bibliában / Geréb Attila ; [fotó Zepeczáner Jenő] ; [grafika Orth István]. - [Kolozsvár]: s. n., 1991 S. l.: Az Ige nyomdában). - 170 p. ; 19,5 cm. - Fűzött:ár nélkül A borítón Bartha Árpád fotója 1937-1981).

Karácsony Sándor: Nyugati világnézetünk felemás igában / Karácsony Sándor. - Kolozsvár: Üzenet szerkesztőségének kiadása, 1991 Kolozsvár: REMS ny.). - 111 [1] p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül Alapkiadás: Nyugati világnézetünk felemás igában. Budapest, Pro Christo Diákmozgalom Szövétnek kiadása, 1933. KEK 618370.

László Dezső: A magyar református lelkipásztor a történelemben / László Dezső. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, 1991 Kolozsvár: REMS ny.). - 251-318 p. ; 24 cm. - Szemle füzetek ; 5.). - Fűzött: ár nélkül.

Márton Áron: Az egyházról / Márton Áron ; [szerk. Ágoston Ferenc, Bartalis Árpád... et al.]. - Gyulafehérvár: s. n., [1991?]. - 80 p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Nagy László: Pál apostol kapcsolatai levelei protokolljában: Pál levelei protokolljának theologiai kérdései / Nagy László. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, 1991REMS ny.). - 84 p. ; 24 cm. - Szemle füzetek ; 2.). - Fűzött: ár nélkül.

Tőkés István: Hétköznapok-ünnepnapok, avagy az idő a keresztyén ember életében / Tőkés István. - Marosvásárhely: Kusztos Kft, 1991 Székelyudvarhely: Infopress Rt. ny.). - 61 [1] p. ; 17 cm. - Fűzött: ár nélkül.

White, Ellen Gould: Ilyen legyen ma életem: bibliaversek reggeli áhítatra Ellen G. White írásaiból válogatott gondolatokkal. - 2. kötet. - / [szerk. Gyéressy Ernő] ; [gondozta és a műszaki szerk. Timis-Balázsy Sándor]. - Bukarest-Kolozsvár: HNÜ Adventista Egyház, 1991 Cluj: Intreprinderea Poligrafică). - 96 p. ; 16,5 cm. - Fűzött: ár nélkül KEK 1775/1991.

TÁRSADALOM. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
32 Politika

Machiavelli, Niccolo: A fejedelem: a luccai Castruccio Castracani élete / Machiavelli ; [ford. Lutter Éva] ; [vál., a bev. írta és a jegyz. összeáll. Szegő Katalin]. - Bukarest: Kriterion, 1991 Oradea: Imprimeria de Vest). - 259 p. ; 17 cm. - Téka). - ISBN 973-26--0242-2 kötött: 52,- lej KEK 1854; 2727/1991.


329 Politikai pártok

Romániai Magyar Demokrata Szövetség: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség II. kongresszusán elfogadott Alapszabályzat és Program: Marosvásárhely, 1991. május 24-26. - Kolozsvár: kiad. az RMDSZ Országos Titkársága, 1991. jún. 7. - Glória ny.). - 34 [2] p. ; 19,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Romániai Magyar Demokrata Szövetség: Romániai Magyar Demokrata Szövetség II. kongresszusa: tervezetek, alapszabályzat program. Marosvásárhely, 1991. május 24-26. - Marosvásárhely: [RMDSZ], 1991. - 70 p. soksz. ; 31 cm. - Fűzött: ár nélkül.


33 Közgazdaságtan

A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének évkönyve, 1991 / [összeáll. Balogh Gábor, Farkas Zoltán, Tamás Lajos] ; [szerk. Barabás István] ; [borító Keller Emese]. - Bukarest: Halb, 1991 Luceafărul S. A.). - 223 [1] p. ; 23,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.


373+377 Általános és szakképzés

A talpra állás évkönyve: a kolozsvári Báthory István alapította 421. éves líceum kiadványa / [szerk. Lázár Irén] ; [fényképek Kürti Zsuzsa]. - Kolozsvár: Báthory István Líceum, 1991 Kolozsvár: Glória ny.). - 130 [2] p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül [A 412 helyett 421 van hibásan].


398 Folklór. Szellemi néprajz

Keszeg Vilmos: A folklór határán: A népi írásbeliség verses műfajai Aranyosszéken / Keszeg Vilmos ; [a kézíratot Faragó József és Péntek János lektorálta] ; [szövegközti rajzok Baranyai Lőrinc]. - Bukarest: Kriterion, 1991 Cluj: Intreprinderea Poligrafică). - 267 p. ; 21 cm. -ISBN 973-26-0150-7 fűzött: 86,- lej.

ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK
61 Orvostudomány

Erdélyi Múzeum Egyesület: Orvostudományi Szakosztálya Tudományos ülése. 1991. május 10-ll. / [összeáll. Baka Árpád] ; [grafika Bíró Gábor]. - Székelyudvarhely: Infopress, 1991. - [21 p.]: 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül A hátlapon Székelyudvarhely címere.


63 Mezőgazdaság

Csorba István: Zöldségtermesztés: általános rész / Csorba István ; [rajzok Túros László] . - Torda: Arvid, 1991 Kolozsvár: Glória ny. ). - 33 p. ; 23 cm. - Romániai Magyar Gazdák Egyesülete füzetek ; 1.). - ISBN 973-95337-0-1 fűzött: 25,- lej.

MŰVÉSZET. SZÓRAKOZÁS. SPORT
71/72 Építészet. Műemlékvédelem. Temetők

Albert Dávid: A székelyudvarhelyi vár / Albert Dávid ; [grafikai szerk. Bíró Gábor]. - Székelyudvarhely: Infopress, 1991 Székelyudvarhelyi ny. ). - 29 p. ; 20 cm. - Múzeumi füzetek; 3.). - Fűzött: ár nélkül Példányszám: 5000.

Komoróczy György: Évtizedek viharában: ötvenéves a Madarasi Hargita menedékház / Komoróczy György ; [a kézírat véglegesítésében segítettek Katona Ádám, Pásztohy Zoltán] ; [borító Miklósi Dénes] ; [fotók Dénes László, Incze Margit... et al]. - Székelyudvarhely: Komoróczy György, 1991 Infopress ny.). - 37 [1] p. ; 19 cm. - Fűzött: ár nélkül Román, német kivonat.


73/77 Képzőművészetek. Fényképezés

Banner Zoltán: Fuhrmann Károly: monográfia / Banner Zoltán ; [a borítólap színes felvételét Szabó Tamás, a fekete - fehér felvételeket László Miklós és Szabó Tamás készítették]. - Bukarest: Kriterion, 1991 [Kolozsvár]: REMS ny.). - 108 p. + 28 p. mell. ; 19 ´ 16,5 cm. - ISBN 973-26-0227-9 fűzött: 149,- lej Jegyzetek: p. 94-97. - Életrajzi adatok: p. 98-101. - Irodalom, képek jegyzéke: p. 102-107. Példányszám: 1500.

Látvány és gondolat: tanulmányok a jelenkori román képzőművészetről / [szerk. Gheorghe Vida] ; [szakmailag ellenőrizte Mezei József]. - Bukarest: Kriterion, 1991 (Oradea: Imprimeria de Vest). - 187 p. ; 24 cm. - ISBN 973-26-0125-6 fűzött: 135,- lej Példányszám: 2000 KEK 272/1992.


78 Zene

Adventtől újévig: kórusgyűjtemény: belső használatra / [összeáll. Guttmann Mihály]. - Kolozsvár: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, 1991 (Tulipán Kft. ny.). - 42 [2] p. ; 22 cm. - Fűzött: ár nélkül Példányszám: 3000.


791/792 Rádió. Színház

Gellért Sándor szavalóverseny, Szatmárnémeti. 1990. / [Az emlékfüzetet szerk. Csirák Csaba és Kereskélyi Sándor] ; [fedőlap Muhi Sándor] ; [fotók Iancu Gheorghe] ; [Muhi Sándor portréját fényképezte Szabó Sándor]. - Szatmár: Szent Györgyi Albert Társaság, RMDSZ és MADISZ, 1991. - 28 [4] p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül.

 
     
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» rövidítések jegyzéke
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
 

további repertóriumok  

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék