szigethy rudolf
Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  címmutató 1 2 3 4 5 7 9 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  sorozati mutató a b c d e f g h j k l m n o p r s t u w z  
  kiadók, nyomdák a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1992: 167 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-167
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

ÁLTALÁNOS MŰVEK. A TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA ALAPJAI, INTÉZMÉNYEI, ESZKÖZEI
01 Könyvészet

Romániai magyar könyvkiadás, 1944-1949: [bibliográfia] / [összeáll. Tóth Kálmán és Gábor Dénes] ; [sajtó alá rendezte és a mutatókat összeáll. Fodor Irén]. - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 1992 (Kolozsvár: REMS ny.). - 151[1] p. ; 24 cm. - (Romániai magyar bibliográfiák ; 1.). - Fűzött: ár nélkül Megjelenik a "Kulturális és történelmi emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása program" támogatásával KEK 618934.

TEOLÓGIA. VALLÁS
2 Teológia. Vallások és egyházak

Bibliai fogalmi szókönyv / [szerk. Kozma Zsolt] ; [a 213 szócikk szerzői Adorjáni Zoltán, Antal József, Árus Lajos, Bak Áron, Balogh Béla, Bárócz Huba, Berke Sándor, Bustya Dezső, Fazekas Sándor, Geréb Zsolt, Higyed István id., Jenei Tamás, Juhász Tamás, Kállay Csaba, Kelemen Attila, Kiss Jenő, Kovács L. Attila, Kozma András, Kozma Zsolt, Lőrincz István, Molnár János, Nagy László, Nagy Zoltán, Ötvös József, Pap Géza, Pásztori Attila, Péter Miklós, Sógor Gyula, Székely József, E. Széles Mária, Varga László, Veress Gábor]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1992 (Oradea: Imprimeria de Vest). - 365 [2] p. ; 24,5 cm. - Kötött: ár nélkül KEK 667/1993.

Dogmatika: 1. rész. Isten és a teremtett világ. - [Gyulafehérvár]: Katolikus Teológiai Főiskola, [1992?] . Kolozsvár: Glória Ny.). - 121 [2] p. ; 23,5 cm. - Katolikus Teológiai Főiskolai jegyzetek.). - Fűzött: ár nélkül KEK 1406/1993.

Az első naptól az utolsóig: bibliaolvasó kalauz / [összeáll. Czirmay Árpád, Ferencz Miklós, Ferencz László, Kántor Attila, Sebestyén Ferenc, Sógor Sándor, Adorjániné Nagy Aranka, Pap Géza, Bibza István, Antal József, Hegedüs József, Bitay Lajos, Bóné Lajos, Molnár Dezső] ; [az esti áhítatok Nagy József: " Az első naptól az utolsóig" c. egész évre szóló bibliamagyarázatainak rövidített változatai]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1992 Kolozsvár: REMS ny.). - 367 [1] p. ; 24,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Erdélyi egyházaink évszázadai / [szerzők a fejezetek sorrendjében Léstyán Ferenc, Franz Krauter, Fodor József, Bura László, Juhász András, Csiha Kálmán, Eszenyei Béla, Eszenyeiné Széles Mária, Erdő János, D. Szedressy Pál, Kiss Béla] ; [fedőlap Keller Emese] ; [a belső borítón Székely Sándor felvétele]. - Bukarest:Transil Rt., 1992 Oradea: Imprimeria de Vest). - 310 [2] p. ; 24 cm. - RMSZ zsebkönyvek). - Fűzött: 50,- lej KEK 2720/1992.

Heidelbergi káté: a Református Keresztyén Egyház hitvallása / [ford. Tavaszy Sándor] = Catechismul heidelbergian: Catechismul Bisericii Reformate Creştine / [a tradus Péter Miklós]. - Kolozsvár - Cluj: CE Koinonia - Romania, Christelijke Afgescheiden Gemeente Waddinxveen-Hollandia, 1992. - 147 [4] p. ; 14 cm. - ISBN 90-74470-01-7 fűzött: ár nélkül Megjelent a Christelijke Afgescheiden Gemeente Waddinxveen- Holand református gyülekezet közreműkődésével.

A "Jelenések szeminárium" vezetőinek kézikönyve. - Bukarest-Kolozsvár: Keresztyén Adventista Egyház, 1992 Cluj: Imprimeria Ardealul). - 67 [4] p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül KEK 1297/1992.

A Jézusi orvosiskola / [szerk. Sztranyiczki Mihály]. - Kolozsvár: Yoyo, 1992 Kolozsvár: Tulipán Kft. ny.). - 63 p. ; 20,5 cm. - ISBN 973-95719-0-5 fűzött: ár nélkül Német: Die Arztschule Jesu Példányszám: 3oo.

Sanctus Ladislaus Rex = Kalendarium Varadinum 1192-1992 / [szerk. Indig Ottó, Mihálka Zoltán] ; [borítólap és grafikai tervezés Sólyom Lajos]. - Nagyvárad: Literatus Kft., 1992 Nagyvárad: Imprimeria de Vest). - 55[5] p. ; 16,5 cm. - ISBN 973-95654-0-9 fűzött: 98,- lej KEK 3713/1992.

Tanulmányi útmutató a jelenések szemináriumához: felfedező úton a Bibliai jövendölésekben. - Bukarest-Kolozsvár: Keresztyén Adventista Egyház, 1992 Cluj: Imprimeria Ardealul). - 142 [2] p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül KEK 1298/1992.

Varga László: Istenismeret: hittan azoknak, akik nem ismerik / Varga László ; [lektorálta Kozma Zsolt] ; [fedőlap Miholcsa József]. - Marosvásárhely-Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1992 Papirus impex S.R.L. ny.,). - 257 [6] p. ; 21 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Világ világossága: hetvenhét keresztény himnusz / [Babits Mihály és Sík Sándor fordításában] ; [vál., előszó és jegyz. Kovács András Ferenc]. - Kolozsvár: Glória - Keresztény Szó, 1992 Kolozsvár: Glória ny.). - 205 [3] p. ; 18 cm. - ISBN 973-95608-4-9 fűzött: ár nélkül A válogatás: Babits Mihály: Amor sanctus,. ; és Sík Sándor: Himnuszok könyve, Helikon K. alapján történt A borító Charles Cottet Svájc) üvegfestményeinek felhasználásával készült KEK 1404/1993.

White, Ellen Gould: Isten gyermekei: a reggeli áhítathoz ajánlott olvasmány E.G. White írásaiból. - 1. kötet. - / [ford.egy munkaközösség] ; [olvasó szerk. Gyéressy Ernő] ; [gondozás, műszaki szerk. és felelős szerk. Timis-Balázsy Sándor]. - Kolozsvár: Kiadja a HNÜ Keresztyén Adventista Egyház, 1992 Cluj: Imprimeria Ardealul). - 95 [1] p. ; 16,5 cm. - Fűzött: ár nélkül KEK 1218/1992.

TÁRSADALOM. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
31 Statisztika. Demográfia. Szociológia

Antal Imre: Gyimesi krónika: [népismereti irodalom] / Antal Imre ; [borító Deák Ferenc]. - Budapest: Európa ; Bukarest: Kriterion, 1992 Budapest: Franklin ny.). - 135 [4] p. ; 18,5 cm. - ISBN 963-07-5457-6 ; 973-26-0321-6 fűzött: ár nélkül.


329 Politikai pártok

Romániai Magyar Demokrata Szövetség: RMDSZ Hargita megyei képviselőlistáinak kérdéséhez: dokumentumok. - 1992. - [Minden kiadói és bibliográfiai adat nélkül]. - 41 p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Romániai Magyar Demokrata Szövetség: RMDSZ [Romániai Magyar Demokrata Szövetség] Keresztény és Nemzeti Liberális Egységkeret, [szabályzat]. / [Borbély Imre]. - [kiadói és bibliográfiai adatok nélkül]. [körlevél adatai: 1992, április, Temesvár]. - 20 p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.


33 Közgazdaságtan

Imreh István: A fejedelmi gazdálkodás Bethlen Gábor idejében / Imreh István. - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 1992 Kolozsvár: REMS ny.).- 88 [4] p. ; 24 cm. - Erdélyi tudományos füzetek ; 211.). - Fűzött: ár nélkül Megjelent Dr. Kéri Zoltán anyagi támogatásával.

Román-magyar gazdasággyakorlati kisszótár = Minidicţionar român-maghiar de economie practică / [összeáll. Vesselényi Tibor] ; [borító Papp Cecilia]. - Nagyvárad: Enacon, 1992 Nagyvárad: Enacon ny.). - 51 [5] p. ; 14,5 cm. - ISBN 973 95653 0 1 fűzött: ár nélkül.


37 Pedagógia. Oktatásügy

Péntek Dombi Erzsébet: Irodalomtanítás: A magyar irodalom iskolai tanulmányozásának módszertana pentru uzul studenţilor) [belső használatra] / Péntek Dombi Erzsébet. - Cluj-Napoca: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filozofie. Catedra de pedagogie şi metodică, 1991 [sokszorosított]. - 115 p. ; 23 cm. - Fűzött: 37,20 lej KEK 639/1992.


373+377 Általános és szakképzés

Bura László: Hajszálgyökerek: [emlékkönyv] / Bura László ; [fényképek Dutkay Elemér] ; [borító Muhi Sándor]. - Szatmárnémeti: Kölcsey Társaság és Véndiákok Szövetsége, 1992 Oradea: Imprimeria de Vest). - 25 [1] p. + 4 p. fotó ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül Tanárok, véndiákok névsora: p. 14-25 [1] KEK 655/1993 Ez a könyv a szatmárnémeti Babos bár támogatásával készült.

A kolozsvári 3. számú Elméleti Líceum évkönyve, 1991-1992. - [Kolozsvár: kiad. a 3. számú Elméleti Líceum igazgatósága, 1992] Kolozsvár: REMS ny.). - 99 [1] p. ; 23 cm. - Fűzött: ár nélkül ApCsJLK.

A megmaradás évkönyve: a kolozsvári Báthory István alapította 413. éves líceum kiadványa / [szerk. Lázár Irén]. - Kolozsvár: [Báthory István Líceum], 1992 Kolozsvár: Glória ny.). - 148 p. ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül KEK 1405/1993.

Római Katolikus Főgimnázium, Brassó. 155 év: emlékkönyv, 1837. Római Katolikus Főgimnázium, 1992. Áprily Lajos Líceum / [szerk. Papp József] ; [szerk. bizottság Ábri Sándor, Florkievitz László, Fodor Sándor... et al.]. - Brassó: Felfalusi Kovács Antal Alapítvány, 1992. - 182 p.: ill. ; 21 cm. - Fűzött: ár nélkül Borítócím: Véndiák találkozó.

Róth Edit: Százéves az Állami Kő- és Agyagipari Szakiskola: fejezetek Székelyudvarhely ipari szakoktatásának múltjából / Róth Edit. - Székelyudvarhely: Állami Kő- és Agyagipari Szakiskola, [1992?] Székelyudvarhely: Infopress Rt. ny.). - 117 [1] p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül.


391/396 Etnográfia. Néprajz A magánélet és közélet szokásai és hagyományai)

Hazajöttünk: Pünkösd Csíksomlyón / [szerk. Asztalos Ildikó] ; [borító Kakas Zoltán felvételeiből készítette és a kiadásért felel Török F. László]. - Kolozsvár: Glória, 1992 Kolozsvár: Glória ny.). - 79 [1] p. ; 20,5 cm. - ISBN 973-95608-2-2 fűzött: ár nélkül KEK 2802, 3584/1992.


398 Folklór. Szellemi néprajz

Demény István Pál: A Szent-László legenda és Molnár Anna balladája. - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 1992 Kolozsvár: REMS ny.). - 44 [4] p. ; 24 cm. - Erdélyi tudományos füzetek ; 212.). - Fűzött: ár nélkül Megjelent a nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye költségén.

A házasulandó fiú: tréfás és erótikus népmesék / Fábián Imre gondozásában ; [ill. Újvárossy László]. - Nagyvárad: Enakon, 1992 Oradea: Tipografia Enacon). - 102 [2] p. ; 20,5 cm. ISBN 973-95653-3-6 fűzött: 250,- lej KEK 2088/1993.

Kicsi Péter, nagy Péter: tréfás mesék, adomák és anekdoták / [vál., szerk.] Seres András ; [fedőlap Plugor Sándor]. - Kolozsvár: Dacia, 1992 Cluj: Imprimeria Ardealul). - 155 [1] p. ; 20,5 cm. - ISBN 973-35-0297-9 fűzött: 265,- lej Példányszám: 6100.

Az üveghegy: válogatás Szovia - Movia palota című kötet alapján: Finn, Norvég, Svéd, Dán, Lapp népmesék / [Plugor Sándor rajzaival]. - Bukarest: Kriterion, 1992 Imprimeria Ardealul). - 128 [4] p. ; 21 cm. - Népek meséi). - ISBN 973-26-0329-1 kötött: 275,- lej A válogatás a "Szovia-Movia palota" című, Budapesten a Móra Ferenc Kiadóban megjelent kötet alapján készült. KEK 1383/1993.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOK
54 Kémia. Ásványtan

Makkay Ferenc: Analitikai kémia: minőségi analízis / Makkay Ferenc. - Cluj-Napoca-Kolozsvár: Babeş - Bolyai Tudományegyetem, Kémia és Kémiai Technológia Kar, 1991. - 212 p. ; 23 cm. - Fűzött: 67,- lej Egyetemi kurzus, belső használatra. Bibliogr.: p. 212 KEK 641/1992.

 
     
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» rövidítések jegyzéke
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
 

további repertóriumok  

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék