szigethy rudolf
Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  címmutató 1 2 3 4 5 7 9 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  sorozati mutató a b c d e f g h j k l m n o p r s t u w z  
  kiadók, nyomdák a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1993: 207 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 181-207
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

ÁLTALÁNOS MŰVEK. A TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA ALAPJAI, INTÉZMÉNYEI, ESZKÖZEI
05+07 Időszaki kiadványok. Folyóiratok. Hírlapok. Általános évkönyvek és naptárak. Sajtótörténet

Első nagykendi kalendárium, 1994. - S. l.: s. n., [1993] (Kolozsvár: REMS ny.). - 82 [2] p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Erdélyi Református naptár az 1994. évre / [összeáll. az Üzenet szerk.] ; [gondozta Hatházy Ferenc]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1993 (Kolozsvár: REMS ny.). - 192 p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül KPTK: 42021.

Református naptár, 1994 / [szerk. Barabás Zoltán] ; [grafikai szerk. és metszetek Radványi Károly] ; [imádságok és naptár ifj. Csűry István] ; [címtár Bántó Bálint]. -[Nagyvárad]: Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 1993 (Nagyvárad: Imprimeria de Vest). - 175 [1] p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Varadinum: emlékkönyv, 1992 / [válogatta Varga Gábor] ; [szerk. Barabás Zoltán] ; [grafik. szerk. Radványi Károly] ; [fénykép. Biró Károly, Kiss László, Marián Antal]. - Nagyvárad: RMDSZ Biharmegyei Szervezete és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Tájékoztatási Szolgálata kiad., 1993 (Nagyvárad: Imprimeria de Vest). - 72 p.: 12 részben színes fotó ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül A megjelenést támogatta az Illyés Alapítvány, Magyarok Világtalálkozójáért és a Magyarok Világszövetségéért Alapítvány.


06 Múzeumok. Alapítványok

Csernátoni Múzeum [ismertető] / [Sylvester Lajos előszavával] ; [szerk. és a grafikai terv Plugor Sándor]. - S. l.: s. n., 1993. - [8] p. ; 21 cm. - Fűzött: ár nélkül.

FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA
1 Filozófia

Egyed Péter: Az ész hieroglifái: [filozófiai tanulmánykötet] / Egyed Péter. - Bukarest: Kriterion, 1993 (Kolozsvár: Ecriture Sajtóház ny.). - 360 [3] p. - ; 20 cm. - ISBN 973-26-0349-6 fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium valamint a Párbeszéd Alapítvány támogatásával A borítólapon Nagy Géza rajza látható KEK 724068.

TEOLÓGIA. VALLÁS
2 Teológia. Vallások és egyházak

Bibliai tanulmányok: 1. Timóteus és Titusz: szombatiskolai tanulmány [levelek vezetőknek és tagoknak. 1993. július-szeptember] / [ford. Bánfiné Roóz Magdolna]. - Bukarest: A HNÜ Keresztyén Adventista Egyház, 1993. - 95 [1] p. - 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül Készült a H. N. Ü. Adventista Egyház magyarországi Uniója és az Advent Kiadó segítségével.

Binder Pál: Az erdélyi magyar evangélikus egyházközségek és iskolák története és névtára (1542-1860) / Binder Pál. - [Brassó: A brassói Magyar Evangélikus Egyházmegye, 1993] (D&H Soft Kft.). - 181 [3 ] p. ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Bindes Ferenc: Válaszol az Úr / Bindes Ferenc, Rédly Elemér,Tomka Ferenc ; [fedélterv és grafikák Komáromi János] ; [fel. szerk. Csanád Béla]. - Gyulafehérvár: Római Katolikus Érsekség, 1993 (Kolozsvár: Glória ny.). - 206 p.: 4 térk. + 2 tábl. ; 23,5 cm. - (Római Katolikus hittankönyvek: új sorozat ; 3.). - ISBN 973-96007-7- 8 fűzött: á. n. A fotók eredete: Szalézi Kateketikai Központ LCD Kiadója (Torinó).

Csiha Kálmán: Isten asztaláról: prédikációk / Csiha Kálmán. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1993 Kolozsvár: REMS ny.). - 215 [1] p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Csiha Kálmán: Jeruzsálem kőfalai alatt: tanulmányok és prédikációk / Csiha Kálmán. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, 1993 Kolozsvár: REMS ny.). - 119 [1] p. ; 24 cm. - Szemle füzetek: tanulmányok a református theologia köréből ; 9.). - Fűzött: ár nélkül.

Csiha Kálmánné: Kiáltottam, meghallgattál. Zsolt. 183, 3): asszonyok imádságoskönyve / Csiha Kálmánné. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1993 Kolozsvár: REMS ny.). - 123 [5] p. ; 16,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Csutak Csaba: Jézus Krisztus feltámadása / Csutak Csaba. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, 1993 Kolozsvár: REMS ny.). - 100 p. ; 24 cm. - Szemle füzetek: tanulmányok a református theologia köréből ; 11.). - Fűzött: ár nélkül.

Edelényi István: A mennyei atya szeret minket / Edelényi István, Katona József, Lukács István ; [rajzok Kis Mária]. - Gulafehérvár: Római Katolikus Érsekség, 1993 Kolozsvár: Glória ny.). - 64 p. ; 23 cm. - Katolikus hittankönyvek: új sorozat ; 2.). - ISBN 973-96007-4-3 fűzött: ár nélkül.

Gálfy Zoltán: Isten neve az Ótestamentumban / Gálfy Zoltán. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, 1993 Kolozsvár: REMS ny.). - 150 [542] p. ; 24 cm. - Szemle füzetek ; 7.). - Fűzött: ár nélkül Megjelenik a Református szemle folytatásaként. Ebben a számban még dupla számozással. Református szemle. 83. évf. 6. sz. 1990. nov. - dec.).

"A hit Isten ajándéka" 1568-1993: különlenyomat a Keresztény Magvető 1993. évf. 1. számából. - [Kolozsvár]: Unitárius Egyház, 1993 Kolozsvár: Glória ny.). - 51 p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Kis biblia: bibliai történetek. - 4. kiadás. - Kolozsvár: Unitárius Egyház, 1992 Cluj: Imprimeria Ardealul). - 182 [2] p. ; 24,5 cm. - Kötött: ár nélkül KEK 452/1993.

Kozma Zsolt: Alkalmas és alkalmatlan időben: prédikációk / Kozma Zsolt. - Kolozsvár: Református Egyházkerület, 1993 Kolozsvár: REMS ny.). - 363 [1] p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül.

László Dezső: A magyar református lelkipásztor a történelemben / László Dezső. - Kolozsvár: Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, 1993 Kolozsvár: REMS ny.). - 114 [2] p. ; 24 cm. - Szemle füzetek: tanulmányok a református theologia köréből ; 10.). - Fűzött: ár nélkül A tanulmány első része megjelent 1991-ben a Szemle füzetek 5. számaként.

Nagy László: Szenczi Molnár Albert: A kutatás új útjai / Nagy László. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, 1993 Kolozsvár: REMS ny.). - 100 p. ; 24 cm. - Szemle füzetek: tanulmányok a református theologia köréből ; 8.). - Fűzött: ár nélkül.

Rédly Elemér: Elsőáldozók könyve / Rédly Elemér, Bindes Ferenc, Kiss Andor, Tomka Ferenc, Zdiárszky László ; [rajzolta Szecskó Tamás] ; [fotók eredete Szalézi Kateketikai Központ LCD Kiadója Torinó)]. - Gyulafehérvár: Római Katolikus Érsekség, 1993 Kolozsvár: Glória ny.). - 267 p. ; 23,5 cm. - Római Katolikus hittankönyvek: új sorozat ; 2.). - ISBN 973-96007-3-5 fűzött: ár nélkül.

Tanuljunk, énekeljünk, játsszunk: IKE vezetők könyve. 1. / [összeáll. Kozma Zsolt, Kállai Csabáné Miklós Tünde, Kovács L. Attila, Gáll Júlia, Egyed Sándor, Balla Réka, Makkai Péter, Szabó Csongor]. - Kolozsvár: [Erdélyi Református Egyházkerület, ], 1993 Kolozsvár: REMS ny.). - 120 p. ; 16,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Útjelző: az Erdélyi Református Egyházkerület évkönyve, 1990-1992 / [szerk. Miklós László] ; [képanyag Csomafáy Ferenc, Lévay K. Zsuzsanna, Balogh Béla, Fazekas Zsolt] ; [borító Horváth Gyöngyvér]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1993 Kolozsvár: REMS ny.). - 212 [6] p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül.

TÁRSADALOM. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
31 Statisztika. Demográfia. Szociológia

Venczel József: A falumunka útján: válogatott írások / Venczel József ; [bev. Katona Ádám] ; [vál., szerk. és a zárótanulmányt írta Székely András Bertalan]. - Székelyudvarhely: Orbán Balázs Közművelődési Egyesület ; Budapest: Magyar Művelődési Intézet. Magyar Népfőiskolai Társaság, 1993 Ungvár: Patent ny.). - 283 [4] p. ; 20 ´ 14 cm. - Az Orbán Balázs Közművelődési Egyesület kiskönyvtára ; 1.). - ISBN 963-8129-77-8 fűzött: ár nélkül.


323 Belpolitika. Nemzetiségi kérdés

Antal G. László: Situaţia minorităţii etnice maghiare în România / Antal G. László. - Odorheiu Secuiesc: ACHR., 1993. - 55 [1] p. ; 19,5 cm. - Múzeumi füzetek ; 6.). - Fűzött: ár nélkül A tanulmány első ízben a Katolikus Szemle. Roma. 1988/2. számában majd újra 1989/1. számban Limes-ben jelent meg.

Jakabffy Elemér: Nemzetiségpolitikai írások / Jakabffy Elemér ; [vál., a bev. írta és a jegyz. összeáll. Balázs Sándor]. - Bukarest: Kriterion, 1993 Cluj: Impr. Ardealul). - 253 [3] p. ; 17,5 cm. - Téka). - ISBN 973-26-0261-9 kötött: 250,- lej.

Mózes Teréz: Bevérzett kőtáblák:[deportálása története] / Mózes Teréz ; [szerk. Fábián Imre] ; [a fedőlapot Ujvárossy László tervezte]. - Nagyvárad: Literator, 1993 Oradea: Imprimeria de Vest). - 219 [1] p. ; 22,5 cm. - ISBN 973-95973-0-0 fűzött: 540,- lej A megjelenést támogatták: a ROM-PAN román-magyar Kereskedelmi Társaság, a MARDEK Kft., a Panoráma Kft.

Tóth Sándor: A nemzet európai modelljéről: kísérlet annak tisztázására, hogy mi a nemzet szerepe az emberré válás folyamatában / Tóth Sándor. - Bukarest: Kriterion, 1993 Cluj: Ardealul). - 187 [1] p. ; 19,5 cm. ; Századunk sorozat). - ISBN 973--26-0278-3 fűzött: 224,- lej.


329 Politikai pártok

Romániai Magyar Demokrata Szövetség: Romániai Magyar Demokrata Szövetség: dokumentumok, 1. / [sor. szerk. biz. Bodó Barna, Fischer Fülöp Ildikó, György Béla Zsolt, Kötő József, Magyari Nándor László, Somai József]. - Kolozsvár: kiad. az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége, 1993. - 44 p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül Tartalomból: RMDSZ memoranduma Románia felvételérol az Európa Tanácsba Törvény a nemzeti kisebbségekrol és autonóm közösségekrol. tervezet).


33 Közgazdaságtan

Gaal György: Berde Áron útja a természettudományoktól a közgazdászatig / Gaal György. - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 1993 Kolozsvár: REMS ny. ). - 46 [2 ] p. ; 24 cm. - Erdélyi tudományos füzetek ; 214.). - Fűzött: ár nélkül Megjelent Dr. Gyergyai Ferenc orvosprofesszor és az Unitárius Egyház anyagi támogatásával.

 
     
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» rövidítések jegyzéke
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
 

további repertóriumok  

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék