szigethy rudolf
Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  címmutató 1 2 3 4 5 7 9 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  sorozati mutató a b c d e f g h j k l m n o p r s t u w z  
  kiadók, nyomdák a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1994: 225 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 211-225
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

ÁLTALÁNOS MŰVEK. A TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA ALAPJAI, INTÉZMÉNYEI, ESZKÖZEI
02 Könyvtárügy. Könyvtárak. Olvasás

Bibliotheca Telekiana / kiad. a Teleki-Bolyai Könyvtár. - Marosvásárhely: Lyra 1994. - 12 [12], IV. p.: ill. részben színes ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül.


05+07 Időszaki kiadványok. Folyóiratok. Hírlapok. Általános évkönyvek és naptárak. Sajtótörténet

Erdélyi Református naptár az 1995. évre / [szerk. Molnár János és Adorjáni Zoltán] ; [a szöveget gondozta Hatházy Ferenc] ; [fényképek Szabó Tamás] ; [borítóterv Deák Ferenc]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1994 (Kolozsvár: REMS ny.). - 232 p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül.

A Szeretet naptára, 1994 / [szerk. Bartha István, Antal Ferenc] ; [grafika Megyesi József]. - Nagyvárad: Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége, 1994 (Nagyvárad: Szeretet szerkesztőségében). - 114 [2] p. - 20 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Varadinum: emlékkönyv, 1993 / [vál. Varga Gábor] ; [szerk. Barabás Zoltán] ; [grafikai szerk. Radványi Károly] ; [fotó Marián Antal] ; [menedzser Tavaszi Hajnal]. - Nagyvárad: RMDSZ Bihar megyei Szervezete és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Tájékoztatási Szolgálata kiad., 1994 (Nagyvárad: Imprimeria de Vest). - 51 [1] p.: 26 fotó ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával KEK 3979/1994.

TEOLÓGIA. VALLÁS
2 Teológia. Vallások és egyházak

Boros Fortunát: Csíksomlyó, a kegyhely / dr. P. Boros Fortunát O.F.M. - Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 1994 Budapest: Akadémia ny.). - 178 [1] p. ; 20 cm. - ISBN 973-96583-1-8 fűzött: ár nélkül Megjelent a Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Csiha Kálmán: Holtomiglan, holtáiglan: házassági útravaló / írták Csiha Kálmán és Csiha Kálmánné ; [szerk. Csiha Kálmán és Nagy László]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1994 Kolozsvár: REMS ny.). - 34 p. ; 16,5 cm. - Református élő könyvek ; 1.). - Fűzött: ár nélkül.

Csodák: 3. rész. Evangéliumi magyarázatok [jegyzet] / [ford. Tarjányi Béla]. - Gyulafehérvár: s. n., 1994 sokszorosított). - 160 p. ; 23,5 cm. - Fűzött: ár nélkül Készült az eredeti nyomán: Wunder Jesu: Bibelarbeit in der Gemeinde, Themen und Materialien. Bd. 3. Hrsg. Anton Steiner, Volker Weymann Zürich/Köln. Benziger Verlag. - Fr. Reinhard Verlag, Basel.

Csutak Csaba: A szombatkérdés / Csutak Csaba ; [szerk. Csiha Kálmán és Nagy László]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1994 Kolozsvár: REMS ny.). - 26 [1] p. ; 16,5 cm. - Református élő könyvek ; 2.). - Fűzött: ár nélkül.

Geréb Zsolt: A modern Jézus-kutatás Ernst Kasemann után 1950-1970) / Geréb Zsolt. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, 1994 Kolozsvár: REMS ny.). - 108 p. ; 24 cm. - Szemle füzetek: tanulmányok a református theologia köréből ; 12.). - Fűzött: ár nélkül.

Juhász András: Ökumenikus törekvések az Erdélyi Református Egyház 16. és 17. századi történetében / Juhász András ; [a szöveget gondozta Tonk Sándor]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyház Igazgatótanácsa, 1994 Kolozsvár: REMS ny.). - 88 p. ; 24 cm. - Szemle füzetek: tanulmányok a református theologia köréből ; 14.). - Fűzött: ár nélkül.

Keresztyén politika = Politica creştină = Evanghelium und Politik: a keresztyén ember feladata és küldetése témakörben, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 1993. szept. 13-14-én tartott konferencia előadásai / [szerk. Dáné Tibor Kálmán] ; [felelős kiadó Kötő József, J. Mulder] . - S. l.: kiad. az RMDSZ Művelődési és Egyházügyi Főosztálya és a hollndiai Református Politikai Párt SGP), 1994 Kolozsvár: Glória ny.). - 126 [2] p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül Megjelent a SGP anyagi támogatásával román és német nyelven.

Moldován Béla: Látható, láthatatlan és a hit / Moldován Béla. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1994 Kolozsvár: REMS ny.). - 78 [2] p. ; 22 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Papp lászló: Egyház a társadalom szemszögébol: Pálfi Géza emlékére, halálának 10. évfordulóján / [összeáll. Papp László]. - Aiud: kiad. Etnos Alapítvány, Julianus Alapítvány, Szent Ferenc Alapítvány, 1994 Pro-Print Rt. ny.). - 48 [2] p. ; 21 cm. - Synchron-füzetek ; 1.). - Fűzött: ár nélkül Bevezetőül: Márton Áron - Huber József: Az egyház a mai világban. kommentár) Példányszám: 1200.

Péter Miklós: Kálvin igehirdetése / Péter Miklós. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyház Igazgatótanácsa, 1994 Kolozsvár: REMS ny.). - 91 [1] p. ; 24 cm. - Szemle füzetek: tanulmányok a református theologia köréből ; 13.). - Fűzött: ár nélkül.

Református templomi imádságoskönyv / [Dr. Csiha Kálmán az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke kezdeményezésére és előszavával, egy lelkipásztori munkaközösség közreműködésével összeáll. Nagy László a Református Pedagógiai és Diakóniai Fakultás tanára]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1994 Kolozsvár: REMS ny.). - 270 [2] p. ; 21 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Útjelző: az Erdélyi Református Egyházkerület évkönyve, 1993 / [szerk. Miklós László] ; [képanyag Csomafáy Ferenc, Kabay Béla, Rohonyi D. Iván] ; [borítóterv Horváth Gyöngyvér]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1994 Kolozsvár: REMS ny.). - 183 [5] p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül.

A zetelaki vértanú / [lekt. és szerk. Fodor György] ; [fotó Fodor György, Szabó Ferenc, Dávid István] ; [borítóterv Dolián József]. - Zetelaka: Zetelaki Római Katolikus Plébánia, 1994. - 20 p.: 4 p. fotó ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül A borítón a zetelaki római katolikus plébániatemplom Az első lapon: Dr. Páter Boros Fortunát - Az 1940-es években Brassóban készült felvétel.

TÁRSADALOM. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
304/308 Szociográfia. Társadalompolitika

Dánielisz Endre: A Szepességtől Szalontáig: Egy kisiparos család három nemzedéke / Dánielisz Endre ; [szerk. Fábián Imre] ; [fedőlap Fábián Zsombor]. - Nagyvárad: Literator, 1994 Oradea: Imprimeria de Vest). - 250 [2] p.: 8 p. fotó ; 20 cm. - ISBN 973-95973-7-8 fűzött: 1680,- lej A Lakitelki Alapítvány által 1993-ban kitüntetett dolgozat. A családi és a régi képek, okiratok a szerző tékájából származnak, az újabbak L. Nagy András és Tőkés László Budapest) fotóművész felvételei. Megjelent a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány Budapest), a Lakitelki Alapítvány Budapest) és a Samix Kft Nagyszalonta) anyagi támogatásával.


32 Politika

Bernády György emléknap: A Bernády György szobor története / [közread. az] RMDSZ Marosmegyei Szervezete és a Bernády György Közművelődési Alap. - Marosvásárhely: Mentor, 1994. - 20 p. ; 22 cm. - Fűzött: ár nélkül. A szobor Bocskay Vince alkotása.


323 Belpolitika. Nemzetiségi kérdés

Erős Blanka: Soha nem engedem el a kezed / Erős Blanka, Erős László ; [a borítón Löwith Egon festménye a Holocaust c. sorozatból] ; [szerk. Fábián Imre]. - Nagyvárad: Literator, 1994 Oradea: Imprimeria de Vest). - 143 [1] p. ; 17 ´ 10 cm. - ISBN 973-96552-3-8 fűzött: 700,- lej Megjelent a Soros Alapítvány támogatásával.

Ferenczes István: Székely apokalipszis / Ferenczes István ; [címlapterv Ádám Gyula]. - Csíkszereda: Kájoni, 1994 Pro-Print ny.). - 178 [2] p.: ill. ; 20 cm. - ISBN 973-96792-0-X fűzött: ár nélkül Példányszám: 1000 Kiadását támogatták: EMKE, a csíkszentsimoni Keményítő és Szeszgyár, a csíkszeredai Millefolium Kft., Tectum Kft., Korax Kft., RMDSZ, Pro-Print Rt.

Gáll Ernő: A nacionalizmus színeváltozásai: [esszék] / Gáll Ernő ; [szerk. Fábián Imre] ; [fedőlap Jakobovits Márta]. - Nagyvarad: Literator, 1994 Oradea: Imprimeria de Vest). - 215 [1] p. ; 20,5 cm. - ISBN 973-96552-4-6 fűzött: 1100,- lej Megjelent a Soros Alapítvány támogatásával KEK 724593; 4072/1994.


329 Politikai pártok

Romániai Magyar Demokrata Szövetség: 5. éves a Romániai Magyar Demokrata Szövetség: emlékkönyv, az 1945. jan. 7-i rendezvényről: beszédek és az évfordulóhoz kapcsolódó szövegek gyűjteménye / [fel. kiadó Takács Csaba] ; [előszó Csávossy György]. - Kolozsvár: RMDSZ Ügyvezető Elnöksége, 1994. - 77 p. - 23,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Romániai Magyar Demokrata Szövetség: Romániai Magyar Demokrata Szövetség: dokumentumok, 3. / [sor. szerkbiz. Bodó Barna, Cs. Gyímesi Éva, György Béla Zsolt, Kötő József, Magyari Nándor László, Somai József, Tamás László]. - Kolozsvár: RMDSZ Ügyvezető Elnöksége, 1994. - 71 p. ; 21 cm. - Fűzött: ár nélkül Tartalomból: Beszámoló az RMDSZ állapotáról. 1993. okt.) Jelentések az Ügyvezető Elnökség féléves tevékenységéről. 1993. okt.) beszámoló az RMDSZ állapotáról. 1994. május) Jelentések az Ügyvezető Elnökség féléves tevékenységéről. 1994. május).


33 Közgazdaságtan

Binder Pál: A bodolai Béldi) uradalom története Bodola, Keresztvér vagy Nyén, Márkos és Bodzaforduló) / Binder Pál. - Szecseleváros: s. n. , 1994 D et H. Soft Kft.). - 161 [3] p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül A borítón elől: Uzoni gróf és nemes Béldi - család címere ; hátul: 1735 Johann Conrad Weiss. A bodolai uradalom térképe.

Domokos Ernő: Menedzsment ÁBC / Domokos Ernő, Ion Petrescu ; [ford. és átd. Domokos Ernő]. - Sepsiszentgyörgy: Trisedes Press, 1994 Sepsiszentgyörgy: Trisedes Press Rt. ny.). - 231 [1] p. ; 20 cm. - ISBN 973-96836-0-6 fűzött: ár nélkül Készült a Soros Alapítvány támogatásával Alapkiadás: Ion Petrescu, Ernő Domokos: Management general. Bucureşti: Ed. Hyperion XXI, 1993.

Kárpótlási tájékoztató: tudnivalók a magyarországi kárpótlásról a Romániában élő jogosultak számára / [fel. szerk. Koszta István] ; [grafikai szerk. Rangyák József]. - Csíkszereda: RMDSZ Ügyvezető Elnöksége Gazdasági Főosztálya kiad., 1994 Csíkszereda: Pro Print Rt. ny.). - 44 p. ; 25,5 cm. - Fűzött: ár nélkül Megjelent 40.000 pld.-ban a Benedictus Kft., Tectum Kft. és a Pro Print Rt. együttműködésének támogatásával.

Magyar-román, román-magyar vállalkozói kisszótár = Mic dicţionar român-maghiar, maghiar-român pentru întreprinzători / [összeáll. Réz Miklós] ; [ford. Gertrud Bordon] ; [borítóterv Hadai G. Klára]. - [Bukarest]: Kriterion, [Budapest]: Kossuth , 1994 Kolozsvár: Ecriture Sajtóház Kft. ny.). - 122 + 122 p. ; 14 cm. - ISBN 973-26-0363-1 ; 963-09-3674-7 fűzött: ár nélkül A kötet a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával jelent meg.

Privatizáció Romániában / [megjelent az RMDSZ Gazdasági Főosztálya és a Pro-Print Rt. közös kiadásában] ; [borítóterv Rangyák József]. - Csíkszereda: [RMDSZ, Pro-Print], 1994 Miercurea-Ciuc: Tip. Pro-Print S.A.). - 74 [2] p. ; 19,5 cm. - ISBN 973-96123-3-4 fűzött: ár nélkül Példányszám: 3000.


34 Jog. Jogtudomány

Nagy Lajos: A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagy-Romániában / Nagy Lajos. - Székelyudvarhely: Haáz Rezső Kulturális Egyesület és az Infopress Rt., 1994. - 330 [2] p. ; 26 cm. - Múzeumi füzetek ; 9. sz.). Hasonmás kiadás a: Kolozsvár: Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt., 1944. kiadása alapján Kiadását támogatták az Erdélyi Tudományos Intézet és a Muvelodési és Közoktatási Minisztérium.

 
     
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» rövidítések jegyzéke
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
 

további repertóriumok  

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék