szigethy rudolf
Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  címmutató 1 2 3 4 5 7 9 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  sorozati mutató a b c d e f g h j k l m n o p r s t u w z  
  kiadók, nyomdák a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1995: 306 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 301-306
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

ÁLTALÁNOS MŰVEK. A TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA ALAPJAI, INTÉZMÉNYEI, ESZKÖZEI
003 Rovásírás

Ráduly János: Rovásíró őseink: Adalékok rovásírásunk ismeretéhez / Ráduly János ; [szerk. Ambrus Lajos]. - Korond: Firtos Művelődési Egylet, 1995 (Székelyudvarhely: Infopress ny. ). - 143 [3] p. ; 20 cm. - (Hazanéző könyvek). - Fűzött: ár nélkül Példányszám: 1000.


01 Könyvészet

Romániai magyar könyvkiadás bibliográfiája. 1950-1953. / összeáll. Szigethy Rudolf és Újvári Mária ; [bev. Dávid Gyula]. - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 1995 (Kolozsvár: REMS ny.). - 131 [1] p. ; 24 cm. - (Romániai magyar bibliográfiák ; 2.). - ISBN 973-96946-3-2 fűzött: ár nélkül Megjelenik az Illyés Közalapítvány támogatásával.


02 Könyvtárügy. Könyvtárak. Olvasás

Kós Károly ifjúsági olvasótábor Torockón, 1995. augusztus 22-30. - Marosvásárhely: Kós Károly Alapítvány, 1995. - 40 p. Könyvesház: ´96/1.

A nagyenyedi Bethlen Könyvtár könyvtárosai: Bethlen Gábor korától napjainkig / összeáll. Ercsey Etelka. - [Nagyenyed]: [Bethlen Gábor Kollégium], [1995?](Color B&B Kft.). - 44 p.: ill. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Örökség és feladat: tanulmányok romániai magyar könyvekről, könyvtárakról / [szerk. Kiss Jenő]. - Sepsiszentgyörgy: EMKE Könyvtári Szakosztálya kiad., 1995 (Veszprém: Megyei Eötvös Károly Könyvtár ny.). - 293 [3] p. ; 20 cm. - ISBN 973-96836-4-9 fűzött: ár nélkül Megjelent az EMKE megalakulásának 110. évfordulójára. A kiadást segítette a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Kölcsey Alapítvány. KEK 872792.


05+07 Időszaki kiadványok. Folyóiratok. Hírlapok. Általános évkönyvek és naptárak. Sajtótörténet

2. Diákévkönyv / [szerk. Bartha Zoltán, Molnos Lajos] ; [képszerk. Horváth Gyöngyvér] ; [rajz Horváth Gyöngyvér, Sípos László, Székely Géza] ; [borító Vencsellei István] ; [fényképek Béldi István, Csomafáy Ferenc, Vencsellei István]. - Kolozsvár: Tinivár, 1995 (Budapest: ETO Print). - 258 [2] p. ; 20,5 cm. - ISBN 973-95485-7-1 fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

3. Diákévkönyv, 1996 / [szerk. Bartha Zoltán és Ördögh I. Béla] ; [borító Lőrincz Tünde]. - Kolozsvár: Tinivár, 1995(Kolozsvár: Palatino ny.). - 239 [1] p. ; 24 cm. - ISBN 973-96936-4-4 fűzött: 3000,- lej Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Balázs Sándor: Lugosi üzenet: a Magyar Kisebbség című folyóirat monográfiája / Balázs Sándor ; [szerk. és tervezte Jakabffy Tamás]. - Szatmárnémeti: Kölcsey Kör , 1995. - 145 [1] p. ; 23,5 cm. - Fűzött: ár nélkül Megjelent az Illyés Alapítvány támogatásával.

Erdélyi Református naptár az 1996. szökőévre / [szerk. Molnár János] ; [a szöveget gond. Hatházy Ferenc] ; [borítóterv Deák Ferenc] ; [fotó Szabó Tamás] ; [a fejezetkezdő díszítőrajzokat B. Murádin Katalin " Faragott kőszószékek Erdélyben" c. kötetéből vettük át]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1995 (Kolozsvár: REMS ny.). - 239 [1] p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül .

Gáll Ernő: Számvetés: huszonhét év a Korunk szerkesztőségében / Gáll Ernő ; [szerk. Cseke Péter] ; [borítóterv Kósa Csilla]. - Kolozsvár: Komp-Press Korunk Baráti Társaság, 1995 (Cluj: Ardealul ny.). - 239 [1] p. ; 24 cm. - ISBN 973-96-3997-6 fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Soros Alapítvány Egy Nyílt Társadalomért támogatásával KEK 565480.

Időszaki kiadványok bibliográfiája = Bibliografia publicaţiilor periodice: 23. dec. 1989. - 31. dec. 1994 / [szerk. Fülöp Mária] ; [borító Silviu Steflea]. - Târgu Mureş, Biblioteca Judeţeană - Maros Megyei Könyvtár, 1995. - 90 [3] p. ; 20 cm. - (Bibliografii mureşene ; 1.). - ISBN 973-97131-7-3 fűzött: ár nélkül.

Nagykároly és vidéke: évkönyv, 1996 / [szerk. Gui Angéla-Silimon, Várday Zoltán] ; [fedőlap Enyedi Zsolt, Murvai György, Murvai Ervin]. - Nagykároly: Nagykároly és vidéke K. 1995 (Déva: Grapho-Tipex ny.). - 202 [22] p. ; 20,5 cm. - Fűzött: 2800,- lej.

Római katolikus naptár, 1995 / [összeáll. és szerk. Máriás József] ; [címlap és a hónapok fotó ill. Ilk Antal József]. - Szatmár: Római Katolikus Püspökség, 1995 (Kolozsvár: Glória ny.). - 96 p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Újságíró évkönyv, 1995 / [szerk. Szabó Zsolt] ; [borító Deák Ferenc]. - Kolozsvár-Marosvásárhely: Magyar Újságírók Romániai Egyesületének kiad., 1995 (Marosvásárhely: Custos ny.). - 143 [1] p. ; 16 cm. - ISSN 1223-6918 fűzött: ár nélkül Készült a kolozsvári "Művelődés" műhelyében.

A Vasárnap évkönyve, 1996 / [fel. kiadó Fehér László] ; [szerk. Bodó Márta] ; [ill. Xántus Géza grafikái]. - Kolozsvár: Glória, [1995] (Kolozsvár: Garamond ny.). - 192 p. ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül.


06 Múzeumok. Alapítványok

Zepeczaner Jenő: Székelyudvarhely: Haáz Rezső Múzeum / Zepeczaner Jenő. - [Székelyudvarhely: Haáz Rezső Kulturális Egyesület kiad., 1995]. - 16 p. ; 16,5 cm. - Fűzött: ár nélkül A címlapon részlet a néprajzi kiállításról A hátlapon Barabás Miklós: Magyarosi Szőke József rektor.


087.8 Gyermekkönyvek. Képeskönyvek

Binder Mária: Benibeni: [ kifestőkönyv] / [rajzolta a szerző]. - [Kolozsvár: Binder Mária kiad., 1995] (S.C. Tipoholding S.A.). - 26 számozatlan oldal ; 30 ´ 21 cm. - ISBN 973-0-00142-1 fűzött: ár nélkül.

Mészely József: Szent György-napi sokadalom: rajzos kifestő könyv / Mészely József ; [szerk. Kovács Nemere] ; [borító és ill. Forró Ágnes]. - Kolozsvár: Stúdium, 1995 (Kolozsvár: REMS ny). - 10 színes számozatlan + 4 kifesthető mell. ; 21,5 ´ 15 cm. - ISBN 973-96342-6-5 fűzött: ár nélkül.

FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA
1 Filozófia

Balázs Sándor: Identitástudatunk zavarai: [filozófiai, szociológiai, lélektani tanulmányok] / Balázs Sándor ; [szerk. Fodor Irén] ; [fedőlap Deák Ferenc]. - Bukarest: Kriterion, 1995 (Csíkszereda: Alutus ny.). - 399 [2] p. ; 20 cm. - (Gordiusz). - ISBN 973-26-0443-3 fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával KEK 725085.


159.9 Pszichológia

Kovács Nemere: Serdülni nehéz / Kovács Nemere ; [fedőlap Feleki Károly] ; [szerk. Tőkés Elek]. - Kolozsvár: Stúdium , 1995 (Bánffyhunyad: Ichtus Kft. ny.). - 227 [1] p. ; 20,5 cm. - ISBN 973-97484-0-6 fűzött: ár nélkül Példányszám: 1000 Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

TEOLÓGIA. VALLÁS
2 Teológia. Vallások és egyházak

Antal József: Dr. Kovács Ödön élete és munkássága / Antal József. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, 1995 (Kolozsvár: REMS ny.). - 83 [1] p. ; 24 cm. - (Szemle füzetek: tanulmányok a református theologia köréből ; 17.). - Fűzött: ár nélkül Dr. Kovács Ödön (1844-1895), nagyenyedi református teológiai tanár, kutató, fordító, vallás bölcsész.

Benedek Domokos, P.: Schematismus: a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány története, név és adattára / [írták és szerk. P. Benedek Domokos, P. Pap Leonárd, Confrater Fodor György]. - Szászváros: kiad. a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, 1995. - 48 (XXIV) p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Bustya Dezső: Az Úr közel: kórházi napló / Bustya Dezső ; [szerk. Csiha Kálmán és Nagy László]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1995 Kolozsvár: REMS ny.). - 18 [1] p. ; 16,5 cm. - Református élő könyvek ; 3.). - Fűzött: ár nélkül.

Bustya Dezső: Istenem, Istenem.: börtönnapló / Bustya Dezső ; [szerk. Csiha Kálmán és Nagy László]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1995 Kolozsvár: REMS ny.). - 18 p. ; 16,5 cm. - Református élő könyvek ; 4.). - Fűzött: ár nélkül.

Coleman, William L.: Jőjj számoljuk meg a csillagokat: gyermek áhítatos könyv, 52 történet Isten csodálatos világáról / William L. Coleman. - Kolozsvár: Evangéliumi K., 1995 Kolozsvár: REMS ny.). - 69 [3] p. ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül Alapkiadás: Evangéliumi Kiadó, Budapest-Stuttgart.

Csiha Kálmán: Kelj fel és járj: prédikációk / Csiha Kálmán. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, 1995 Kolozsvár: REMS ny.). - 101 [3] p. ; 24 cm. - Szemle füzetek: tanulmányok a református theologia köréből ; 18.). - Fűzött: ár nélkül.

Dobos Károly: Vezetők könyve. 1.: egy évi részletes munkaanyag református keresztyén ifjúsági egyesületek, ifjúsági csoportok, bibliakörök számára / [írta és szerk. Dobos Károly]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1995 Kolozsvár: REMS ny.). - 100 p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül A kötet a Belmissziói Útmutató 1935-1936. évi különnyomatának hasonmás kiadása Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Határidő: dolgozatok a református teológiai tudomány köréből: új sorozat. - 1.[kötet] - / [gondozta Juhász Tamás] ; [szerk. Hatházy Ferenc]. - Kolozsvár: kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Református-Evangélikus Karának tanárai, 1995 Kolozsvár: REMS ny.). - 250 [2] p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Heidelbergi Káté: a Református Keresztyén Egyház hitvallása / [a szöveget véglegesítette Tavaszy Sándor]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1995 Kolozsvár: REMS ny.). - 71 [1] p. ; 14,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Karácsony Sándor: Hatalom alá vetett ember / Karácsony Sándor ; [borító Mikes Balázs]. - Budapest: Harmat, Kolozsvár: Koinónia, 1995 Gödi Print Kft. ny.). - 128 [2] p. ; 20 cm. - ISBN 963-7954-36-8 ; ISBN 973-96629-2-7 fűzött: ár nélkül.

 
     
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» rövidítések jegyzéke
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
 

további repertóriumok  

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék