szigethy rudolf
Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  címmutató 1 2 3 4 5 7 9 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  sorozati mutató a b c d e f g h j k l m n o p r s t u w z  
  kiadók, nyomdák a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1998: 276 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 271-276
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

ÁLTALÁNOS MŰVEK. A TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA ALAPJAI, INTÉZMÉNYEI, ESZKÖZEI
003 Rovásírás

Ráduly János: Nemzeti kincsünk a rovásírás / Ráduly János ; [a borítón székely-magyar rovásírás Magyar Adorján által] ; [szerk. Fülöp Lóránt]. - Székelyudvarhely: Székely Útkereső irodalmi és művelődési folyóirat, 1998 (Székelyudvarhely: Erdélyi Gondolat ny.). - 16 p. ; 20,5 cm. - (Székely Útkereső kiadványok). - Fűzött: ár nélkül.


05+07 Időszaki kiadványok. Folyóiratok. Hírlapok. Általános évkönyvek és naptárak. Sajtótörténet

Diákévkönyv, 1999 / [szerk. Bartha Zoltán, Ördögh I. Béla] ; [ill. Horváth Gyöngyvér, Forró Ágnes, Könczey Elemér] ; [fotó Magyari Hunor]. - Kolozsvár: Tinivár, 1998 (Kolozsvár: Euro-Pontic ny.). - 206 [2] p.: ff. ill. ; 23,5 cm. - ISBN 973-9323-18-9 fűzött: 10.000,- lej Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Erdélyi Református naptár az 1999. évre / [szerk. Molnár János, Adorjáni Zoltán] ; [szöveget gond. Hatházy Ferenc] ; [borítóterv Deák Ferenc] ; [fotó Szabó Tamás]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1998 (Kolozsvár: REMS ny.). - 230 [2] p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Kós Károly: Kaláka kalendárium az 1925. eszendőre / Kós Károly, Szentimrei Jenő ; [gond. utószó Szabó Zsolt]. - Sztána, Kolozsvár: Szentimrei Alapítvány, 1998. - [72] p.: részben színes és ff. ill. ; 16 cm. - ISBN 973-26-0520-0 fűzött: ár nélkül Példányszám: 250 számozott Megjelenését támogatták: Országépítő Alapítvány (Budapest), Castrum Kvk. (Sepsiszentgyörgy), Kriterion Könyvbarát Egyesület (Bukarest), Utilitas Kft. (Kolozsvár).

Nagykároly és vidéke: évkönyv, 1999 / [szerk. Silimon-Várday Zoltán] ; [fedőlap képei Murvai György, Vénig László]. - Nagykároly: Nagykároly és vidéke - RMDSZ, 1998 (Nagyvárad: Dialog Rt.). - 224 p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

A Vasárnap évkönyve, 1999 / [szerk. Bodó Márta] ; [fedélterv Jakabffy Tamás]. - Kolozsvár: Glória, 1998 (Kolozsvár: Garamond - Glória ny.). - 190 [2] p. ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül.


06 Múzeumok. Alapítványok

Illyés Közalapítvány Romániai Alkuratóriuma: tájékoztató, támogatási jegyzék, 1997.: stratégia, prioritások, célpályázatok 1998 / [öszeáll. Somai József]. - Kolozsvár: [RMDSZ Ügyvezető Elnökségi Titkárság ], 1998. - 42 p. ; 21 cm. - Fűzött: ár nélkül.


087.8 Gyermekkönyvek. Képeskönyvek

Focus, Christian: A gazdag emberke: képeskönyv a biblia alapján. - Kolozsvár: Koinónia, Budapest: Harmat, 1998. - 8 színes old. ; 15 cm. - ISBN 973-98109-7-7 ; 963-9148-06-7 kötött: ár nélkül Alapkiadás: Christian Focus. Illustrations by Neil Pinchbeck. Printed in China.

Focus, Christian: Vízfalak között: képes könyv a biblia alapján. - Kolozsvár: Koinónia, Budapest: Harmat, 1998. - 8 képes oldal ; 13,5 cm. - ISBN 973-98109-6-9 ; 963-9148-05-9 kötött: ár nélkül Alapkiadás: Christian Focus. Illustrations by Neil Pinchbeck. Printed in China.

TEOLÓGIA. VALLÁS
2 Teológia. Vallások és egyházak

Alleine, Joseph: Üdvösségre vezérlő kalauz: megtérésre sürgető intelmek / Joseph Alleine ; [ford. Szűcs Terézia] ; [borítóterv Tordai S. Attila]. - Kolozsvár-Vriezehveen: Koinónia - Stichting Lele Barátai kiad., 1998 (Kolozsvár: Garamond ny. Kft.). - 187 [5] p. ; 18 cm. - ISBN 973-98109-9-3 fűzött: ár nélkül A mű első, 1671-es kiadásának címe: An Alarm to the Uncoverted A fordítás alapjául szolgáló mű: Joseph Alleine: A Sure Guide to Heaven. The Banner of Truth Trust, Edinburgh, 1964. - (Puritán tanítók ; 1.) A borító: Paolo Uccello. Szent György és a sárkány (1439) c. mű alapján készült A megjelenést támogatta a hollandiai Stichting Lele Barátai Alapítvány.

Belga hitvallás / [ford. Juhász Ágnes] ; [borítóterv Kiss Lóránd]. - Kolozsvár: Koinónia, 1998 (Kolozsvár: Garamond ny.). - 57 [3] p. ; 20 cm. - (Confessiones reformatorum). - ISBN 973-98109-5-0 fűzött: ár nélkül Alapkiadás: J. N. Bakhuizen: De Nederlandse belijdenisgeschriften, in authentieke teksten met inleiding en tekstvergelijkingen. Ton Bolland, Amsterdam, 1976. Könyvjelző: ´98/3.

Benedek Domokos, P.: A kegytemplom karnagya: Valér testvét életútja. - 1. kötet. - / P. Benedek Domokos OFM ; [borítóterv Dolián József] ; [grafika Gál Éva Emese] ; [lekt. és szerk. Confrater Fodor György OFM] ; - Kolozsvár: Szent István Királyról Elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, 1998 (Kolozsvár: Glória ny.). - 137 [4] p. ; 20 cm. - (Szent Bonaventura. Új sorozat ; 10.). - Fűzött: ár nélkül.

Benedek Domokos, P.: A kegytemplom karnagya: Valér testvét életútja. - 2. kötet. - / P. Benedek Domokos OFM ; [lekt. és szerk. Fodor György Confrater OFM [borító Dolián József] ; [grafika Gál Éva Emese] ;] ; - Kolozsvár: Szent István Királyról Elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, 1998 (Kolozsvár: Glória ny.). - 207 [3] p. ; fotó ; 20 cm. - (Szent Bonaventura. Új sorozat ; 10.). - Fűzött: ár nélkül.

Bustya Dezső: A lélek éhsége: igehirdetések / Bustya Dezső ; [a szöveget gondozta Hatházy Ferenc]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1998 Kolozsvár: REMS ny.). - 272 p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési Minisztérium támogatásával.

Csiha Kálmán: A királyi szék előtt: prédikációk / Csiha Kálmán ; [szerk. Nagy László]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1998 Kolozsvár: REMS ny.). - 256 p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Húsvéti olvasókönyv / [összeáll. és szerk. Kisgyörgy Réka]. - Kolozsvár: Evangélikus Püspökség - Erdélyi Híradó, 1998 Kolozsvár: S.C. Atid-Prodimpex ny.). - 136 p. ; 20,5 cm. - ISBN 973-98374-1-7 fűzött: 28.000,- lej Szerzői: Kiss Béla, Kovács László-Attila, Kovács Erzsébet, Kisgyörgy Réka, Rónay György, Mécs László, Ady Endre, Hallgrimur Péturrson, Selma Lagerlőff, Luther Márton, Dietrich Bonhoeffer, Dsida Jenő, Túrmezei Erzsébet, Devecseri Gábor, Bódás János, Pilinszky János, József Attila, J. Schöne.

Incze Dénes: A szentek élete: az esztendő minden napjára. - 1. kötet / Incze Dénes ; [lekt. és szerk. Fodor György Confrater OFM]. - Kolozsvár: Szent István Királyról Elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, 1998 Kolozsvár: Glória ny.). - 365 p. ; 20 cm. - Szent Bonaventura. Új sorozat ; 11.). - Fűzött: ár nélkül.

Incze Dénes: A szentek élete: az esztendő minden napjára. - 2. kötet / Incze Dénes ; [lekt. és szerk. Fodor György Confrater OFM]. - Kolozsvár: Szent István Királyról Elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, 1998 Kolozsvár: Glória ny.). - 435 [2] p. ; 20 cm. - Szent Bonaventura. Új sorozat ; 12.). - Fűzött: ár nélkül.

Isten népének kis zsolozsmáskönyve: Advent, Karácsonyi idő / [szövegkorrekció P. Pap Leonárd, Confr. Fodor György] ; [kötet terv. Jakabffy Tamás]. - Kolozsvár: Szent István Királyról Elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, 1998 Kolozsvár: Glória ny.). - 251 p. ; 20,5 cm. - Szent Bonaventura. Új sorozat ; 19.). - ISBN 973-9203-36 -1 fűzött: ár nélkül Az illusztráció a Biblia Pauperum 14. sz. Delhaes-gyűjtemény, Szépművészeti Múzeum, Bp.) alapján készült.

Isten népének kis zsolozsmáskönyve: [Gyümölcsoltó Boldogasszony napján] / [szövegkorrekció P. Pap Leonárd, Confr. Fodor György] ; [kötet terv. Jakabffy Tamás]. - Kolozsvár: Szent István Királyról Elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, 1998 Kolozsvár: Glória ny.). - 266 p. ; 20,5 cm. - Szent Bonaventura. Új sorozat ; 15.). - ISBN 973-9203-31-0 fűzött: ár nélkül Az illusztráció a Vita et passio Christi 14. sz.) alapján készült.

László Dezső: Kapunyitás az Úr előtt: prédikációk / László Dezső ; [szerk. Nagy László]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1998 Kolozsvár: REMS ny.). - 270 p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési Minisztérium anyagi támogatásával .

Maksay Albert: A régi fal szomszédságában / Maksay Albert ; [szerk. Maksay Ágnes] ; [borítóterv ifj. Maksay Ádám]. - Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 1998 Kolozsvár: REMS ny.). - 266 [1] p.: 4 p. ff. fotó ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Molnár Melinda: Benedictus qui venit in nomine Domini: Márton Áron Gyergyóditróban / Molnár Melinda ; [gondozta és szerk. Fodor György Confrater OFM]. - Kolozsvár: Szent István Királyról Elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, 1998 Kolozsvár: Glória ny.). - 75 p. + 9 p. fotó ; 20,5 cm. - Szent Bonaventura. Új sorozat ; 16.). - Fűzött: ár nélkül.

Nagy Károly: Az Ószövetség időszámítási rendszere / Nagy Károly. - Kolozsvár: Stúdium, 1998 Stúdium Kft. soksz. közp.). - 131 p. ; 20,5 cm. - ISBN 973-9258-58-1 fűzött: ár nélkül Példányszám: 500 Nagy Károly lelkipásztor, Ószövetség kutató Nagy László 1936-) Károlyi Gáspár kora, élete és munkássága / Nagy László. - [Oradea]: Királyhágómelléki Ref. Egyházker., 1996. - 121 p. ; 24 cm.

Nagy László: Református keresztyén közösségi etika. 1. kötet. Alapvetés / Nagy László ; [a szöveget gondozta Hatházy Ferenc]. - Kolozsvár: s. n., 1998 Kolozsvár: REMS ny.). - 176 p. ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Németi János: Az érrendi református egyház rövid története / Németi János. - Nagyvárad: s. n., 1998. n. l.

Skót hitvallás / [ford. Adorján Kálmán] ; [borítóterv Kiss Lóránd]. - Kolozsvár: Koinónia, 1998 Kolozsvár: Garamond ny.). - 51 [13] p. ; 20 cm. - Confessiones reformatorum ; 2.). - ISBN 973-98903-0-X fűzött: ár nélkül Alapkiadás: The Creeds of Chistendom. With a History and Critical Notes. First published by Harper and Row in 1931. Reprinted in 1996 by Baker Books, a division of Baker Book House Company Könyvjelző: ´98/5.

Útjelző: az Erdélyi Református Egyházkerület évkönyve, 1997 / [szerk. Miklós László] ; [borítóterv Horváth Gyöngyvér]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1998 Kolozsvár: REMS ny.). - 295 p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül.

TÁRSADALOM. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
304/308 Szociográfia. Társadalompolitika

Balázs Ferenc: A rög alatt: szociográfia / Balázs Ferenc ; Cseke Péter bevezető tanulmányával. 1928-1935). - Marosvásárhely: Mentor, 1998. - 306 p. - Fűzött: 22.000,- lej Könyvjelzo: ´98/4.

Kiss István: Vizek sodrásában: Egy mezőségi falu és népe krónikája / Kiss István ; [a kéziratot gondozta és szerk. Gazda József] ; [fedélterv Ádám Gyula] ; [fotó Gazda József és Sz. Kiss Ildikó] ; [szerk. Mihálykó Ildikó]. - Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 1998 Csíkszereda: Alutus Rt. ny.). - 311 [5] p. + 4 p. ff. fotó ; 20 cm. - ISBN 973-9287-31-X fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

 
     
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» rövidítések jegyzéke
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
 

további repertóriumok  

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék