szigethy rudolf
Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  címmutató 1 2 3 4 5 7 9 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  sorozati mutató a b c d e f g h j k l m n o p r s t u w z  
  kiadók, nyomdák a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    Találat: 85 találat lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-85
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

HONISMERET. FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM
93/99 Történelem

Az 1437-1438. évi erdélyi parasztfelkelés forrásai / előszóval és jegyz. közzéteszi Demény Lajos ; [a latin okleveleket ford. Bodor András, Köllő Károly, Szabó György]. - Bukarest: Kriterion, 1991 (Oradea: Imprimeria de Vest). - 235 p. ; 20,5 cm. - ISBN 973-26-0210-4 fűzött: 87,- lej Példányszám: 1000. - KEK 2851/1991.

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc emlékművei, valamint honvédsírok a történelmi Máramarosban / [összeáll. Mazalik Alfréd]. - Máramarossziget: Mazalik Alfréd, 1998. - 32 p. + 13 képes old. ; 30 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Az Agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlés 150. évfordulója: 1848-1998 / [öszegyűjt. és sajtó alá rend. Verestói Károly] ; [borító és kötésterv Elekes Gyula] ; [fényképek Csáki Jenő]. - Agyagfalva: kiad. az Agyagfalva 1848 Alapítvány, 1998 (Székelyudvarhely: Infopress Rt. ny.). - 114 [2] p.: színes és ff. fotók ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül Megjelenését a Hargita Megye Művelődési Felügyelősége támogatta. A képanyagot Grácza György: Az 1848-49. Magyar Szabadságharc története című köteteiből válogattuk.

Arad. 1849. október 6. / [szerk. az aradi RMDSZ megbízásából Murvai Miklós és Fekete Károly] ; [Gagyi Pálffy László fotóriporter]. - Arad: RMDSZ, 1991 (Kolozsvár: Glória ny.). - [15] kép [Arad és a vértanúk ] ; 15 cm. - Mappa: ár nélkül A kiadást támogatták: Aradi Tulipán Kft., Aradi Caritas, Aradi Artelsat Kft., Aradi Kölcsey Egyesület, Aradi Történelmi Múzeum.

Aradi vértanúk naplói / [vál., bev. és jegyz. ellátta Katona Tamás] ; [ford. Katona Tamás, Marczali Henrik, Matolay Etele]. - Bukarest: Kriterion, 1991 (Cluj: Intreprinderea Poligrafică). - 292 p. ; 17,5 cm. - (Téka ). - ISBN 973-26-0233-3 fűzött: 49,- lej Példányszám: 20000. - KEK 1692/1991.

A Barcaság 1848/49-ben / [szerk. Hochbauer Gyula] ; [boító Szász-Benedek István]. - Szecseleváros: Disz Tipo Kft., 1998 ( Disz-Tipo Kft. ny.). - 109 [16] p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Báthori Endre halála / [bev., szerk. Kozma Mária] ; [ill. Nagy Ödön]. - Csíkszereda: Syrings Kft., 1991. - 14 p.: ill. ; 20 cm. - (Útravaló ; 7.) Báthory András (Erdélyi fejedelem) (1566-1599).

Beke György: Hadi utak Erdélyben / Beke György. - Kolozsvár: Nis, 1994 (Kolozsvár: REMS ny.). - 130 p. ; 21 cm. - (Erdélyi kiskönyvtár ; 10-11.). - Fűzött: ár nélkül.

Benedek Elek: Magyarok története: az ifjúság számára / Benedek Elek ; [vál. Kiss Zsuzsa] ; [fedőlap Keller Emese] ; [belső címezés Cseke Gábor] ; [szerk. felel. az RMSZ szerkesztőbízottsága]. - Bukarest: Transil Rt., 1992 (Oradea: Imprimeria de Vest). - 223 p. ; 14 cm. - (RMSZ. zsebkönyvek). - Fűzött: 50,- lej Készült a budapesti Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 1925 - ös 3. kiadása alapján. Példányszám: 40000. - KEK 673/1993.

Benkő Elek: Középkori mezőváros a Székelyföldön / Benkő Elek, Demeter István, Székely Attila. - [fotó Lévay K. Zsuzsanna] ; [borítóterv Unipán Helga]. - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 1997 (Kolozsvár: REMS ny.). - 156 p. + 26 p. ill. ; 24 cm. - (Erdélyi tudományos füzetek ; 223.). - ISBN 973-96946-8-3 fűzött: ár nélkül Megjelent az Országos Tudományos Kutatási Alap és a Pro Professione Alapítvány támogatásával.

Binder Pál: Az erdélyi fejedelemség román diplomatái vagy románok az erdélyi fejedelemség külügyi szolgálatában: [történelmi tanulmány] / Binder Pál ; [sajtó alá rend. és az előszót írta Sebestyén Mihály]. - Marosvásárhely: Pro-Europa, 1996 (Marosvásárhely: Lyra ny.). - 172 p. ; 18,5 cm. - (Convergentia). - ISBN 973-97231-1-X fűzött: 6000,- lej.

Bocskai István (Erdély: fejedelem): Levelek / Bocskai István ; [vál., a bev. tanulmányt írta és a jegyz. összeáll. Benda Kálmán] ; [a latin nyelvű leveleket magyarra ford. Kenéz Győző]. - Budapest: Európa ; Bukarest: Kriterion, 1992 (Gyomaendrőd: Kner Kft. ny.). - 289 [3] p. ; 17,5 cm. - (Téka ). - ISBN 963-07-5408-8 ; 973-26-0267-8 kötött: 192,- lej A könyv szedését a Kriterion Alapítvány fényszedő tanulói Balázs Zoltán Levente, Császár Pál Imola, és Tőzsér László végezték.

Borbély Levente, G.: A székelység és szerepe térségünkben: a Székely Ifjak Fóruma belső kiadványa / G. Borbély Levente ; [fedőlap Demeter Zsigmond István]. - Székelykeresztúr: Székely Ifjak Fóruma , 1991. - 36 p. ; 16 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Csetri Elek: Bethlen Gábor életútja / Csetri Elek ; [grafikus Deák Ferenc]. - Bukarest: Kriterion, 1992 (Oradea: Imprimeria de Vest). - 233 [3] p. + 4 képes old. ; 21 cm. - ISBN 973-26-0281-3 kötött: 282,- lej Példányszám: 7550. - KEK 686/1993 A borítólapon ismeretlen festő egykori olajfestménye: Gabriel Bethlen, Princeps Transylvaniae. (részlet).

Csíkmadaras: Egy felcsíki falu hét évszázada / [összeáll. Pál-Antal Sándor, Ördögh Imre, Baász Dénes, Miklós Márton] ; [tartalmilag irányította Pál-Antal Sándor]. - Marosvásárhely: Mentor, 1996. - 356 p. Román, angol, német, francia összefoglalás.

Csucsuja István: Háború, forradalom, liberális jogállam / Csucsuja István ; [szerk. Tőkés Elek]. - Kolozsvár: Stúdium, 1998 (Kolozsvár: Stúdium Kft. soksz. közp.). - 187 p. ; 20,5 cm. - ISBN 973-9422-21-7 fűzött: ár nélkül.

Csutak Vilmos: Közösség és művelődés: válogatott írások / Csutak Vilmos ; Egyed Ákos gondozásában és bevezető tanulmányával ; [szerk. Hatházy Ferenc] ; [borítólap Deák Ferenc]. - Bukarest: Kriterion , 1993 (Cluj: Ardealul). - 290 [2] p. + 4 fotó ; 21 cm. - ISBN 973-26-0266-X kötött: 520,- lej Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Demeter László: Erdővidék a szabadságharcban 1848-1849./ Demeter László ; [fotó Hoffmann Edit, Kisgyörgy Zoltán, Varga Béla]. - Barót: Erdélyi Múzeum Egyesület, 1998 (Barót: Image Design Kft. ny.). - 189 p. ; 20,5 cm. - ISBN 973-98579-1-4 fűzött: ár nélkül Példányszám: 500.

Dienes István: A honfoglaló magyarok: történelmi tanulmányok / Dienes István ; [szerk. V. András János]. - Bukarest, Kolozsvár: Kriterion , 1998 (Oradea: Imprimeria de Vest). - 120 p. ; 16,5 ´ 12 cm. - (Kriterion Kincses Könyvtár). - ISBN 973-26-0511-1 fűzött: 7500,- lej Alapkiadás: Dienes István: Honfoglaló magyarok. Budapest: Corvina, 1972. (Hereditas) Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Dobai István: Gesta hominum = Tünődések a történelemről. I. Általános bevezetés. Az újkor elévűlése. / Dobai István börtönelőadásai. - Kolozsvár: Szabadság Kft., 1993 (Kolozsvár: REMS ny.) . - 121 [3] p. ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Du Nay, André: A román nyelv és nép kialakulása: kompendium. 1998. - Sepsiszentgyörgy: Scribae Kádár, 1998. - 83 [3] p. ; 21 cm. - ISBN 1-882785 -10-X fűzött: 40.000,- lej.

Egyed Ákos: Erdély 1848-1849/ Egyed Ákos ; [fedélterv Ádám Gyula]; [szerk. Kozma Mária]. - 1. kötet. - Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 1998 (Csíkszereda: Alutus Rt. ny.). - 354 [1] + 3 p. ff. fotó ; 20 cm. - ISBN 973-9287-22-0 fűzött . ár nélkül.

Egyed Ákos: A korszerűsödő és hagyományőrző Erdély: Tanulmányok és más írások a 17-19. század történetéből. 1-2. kötet. / Egyed Ákos ; [szerk. Kozma Mária] ; [fedélterv Ádám Gyula]. - Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 1997 ( Csíkszereda: Alutus ny.). - kötet. 357 [3] p. ; 20 cm. - ISBN 973-9287-08-5 fűzött: 43000 lej kötet. 366 [2] p. +3 p. ill. ; 20 cm. Összeállítás 1975-1996. között közölt írásokból Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Emlékezés Kossuth Lajosra Erdélyben 1994-ben / Kiss András, Csetri Elek, Orosz István Egyed Ákos, Pölöskei Ferenc, Imreh István, Benkő Samu előadásai. - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 1994 (Kolozsvár: REMS ny.). - 63 [1] p. ; 24 cm. - (Erdélyi tudományos füzetek ; 219.). - Fűzött: ár nélkül Megjelenik az Illyés Alapítvány támogatásával.

Emlékezés Széchenyi Istvánra Erdélyben 1991-ben / Csetri Elek, Fábián Ernő, Benkő Samu, Nagy György írásai. - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 1992 (Kolozsvár: REMS ny.). - 51 [1] p. ; 24 cm. - (Erdélyi tudományos füzetek ; 213.). - Fűzött: ár nélkül Különlenyomat az Erdélyi Múzeum 54. köt. 1992. 1-4. füzetéből. Megjelent Dr. Kéri Zoltán anyagi támogatásával.

Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára / [az Erdélyi Múzeum Egyesület elnökségének megbízásából szerk. Kovács András, Sipos Gábor, Tonk Sándor]. - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 1996 (Kolozsvár: REMS ny.). - 604 [4] p.: ff. fotó ; 24 cm. - ISBN 973-96946-7-5 fűzött: ár nélkül Megjelent a Collegium Budapest, Europa Institut, Gróf Mikó Imre Alapítvány, Magyar Tudományos Akadémia és a Pro Professione Alapítvány támogatásával Jakó Zsigmond (1916-).

Enyedi Sándor: Tegnapelőttől tegnapig: művelődéstörténeti töprengések / Enyedi Sándor ; [fedőlap Paskucz László] ; [szerk. Sztranziczki Mihály és H. Szabó Gyula]. - Kolozsvár: Yoyo Only, 1998. - 312 p. ; 19,5 cm. - ISBN 973-97568-5-9 fűzött: ár nélkül.

Erdély a históriában / [írta Győrffy györgy et al.] ; [grafikai szerk. Bíró Gábor]. - Székelyudvarhely: Haáz Rezső Kulturális Egyesület és az Infopress Rt., 1992 . - 198 p. ; 19,5 cm. - (Múzeumi füzetek ; 5.). - Fűzött: ár nélkül.

Erdély a históriában / [... összeáll. Bárdi Nándor]. - 2. bővített kiadás. - Csíkszereda: Pro-Print, 1998. - 402 p.: ill., részben térkép ; 20 cm. - (Múltunk könyvek). - Fűzött: 47.000,- lej Könyvjelző: ´98/4.

Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság kétszáz éve (1793-1993) / Bartha János, Benda Kálmán, Benkő Loránd, Benkő Samu, F. Csanak Dóra, Éder Zoltán, Éder Zoltánné Egyed Emese, Enyedi Sándor, D. Nagy Anikó, Péntek János, Pomogáts Béla, Szathmári István, Tófalvi Zoltán, Tonk Sándor, Tóth István, Zsigmond Győző előadásai a marosvásárhelyi tudományos ülésszakon, 1993. dec. 4-5.-én. - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 1994 (Kolozsvár: REMS ny.). - 98 [2] p. ; 24 cm. - (Erdélyi tudományos füzetek ; 218.). - Fűzött: ár nélkül Megjelent az Illyés Alapítvány és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei szervezete támogatásával.

 
     
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» rövidítések jegyzéke
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
 

további repertóriumok  

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék