szigethy rudolf
Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  címmutató 1 2 3 4 5 7 9 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  sorozati mutató a b c d e f g h j k l m n o p r s t u w z  
  kiadók, nyomdák a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    Találat: 297 találat lapozás: 1-30 | 31-60 ... 271-297
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

TÁRSADALOM. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
304/308 Szociográfia. Társadalompolitika

Balázs Ferenc: A rög alatt: szociográfia / Balázs Ferenc ; Cseke Péter bevezető tanulmányával. 1928-1935). - Marosvásárhely: Mentor, 1998. - 306 p. - Fűzött: 22.000,- lej Könyvjelzo: ´98/4.

Bözödi György: Székely bánja: szociográfia / Bözödi György. - Marosvásárhely: Mentor, 1997. - 324 p. ; 14 ´ 20 cm. - Kötött: Könyvjelzo 97/III-IV.

Dánielisz Endre: A Szepességtől Szalontáig: Egy kisiparos család három nemzedéke / Dánielisz Endre ; [szerk. Fábián Imre] ; [fedőlap Fábián Zsombor]. - Nagyvárad: Literator, 1994 Oradea: Imprimeria de Vest). - 250 [2] p.: 8 p. fotó ; 20 cm. - ISBN 973-95973-7-8 fűzött: 1680,- lej A Lakitelki Alapítvány által 1993-ban kitüntetett dolgozat. A családi és a régi képek, okiratok a szerző tékájából származnak, az újabbak L. Nagy András és Tőkés László Budapest) fotóművész felvételei. Megjelent a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány Budapest), a Lakitelki Alapítvány Budapest) és a Samix Kft Nagyszalonta) anyagi támogatásával.

Gaal György: Magyarok utcája: A kolozsvári egykori Bel- és Külmagyar utcák telkei, házai, lakói / Gaal György ; [a térképeket rajzolta Benedek István és Turánicz Edit] ; [az újabb felvételeket készítette László Csaba] ; [borítóterv Unipán Helga]. - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, 1995 Kolozsvár: REMS ny. ). - 188 p. + 4 térkép ; 24 cm. - Erdélyi tudományos füzetek ; 221.). - ISBN 973-96946-5-9 fűzött: ár nélkül A megjelenést az Apáczai Csere János Baráti Társaság és a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatta.

Igy élünk: Elszegényedési folyamatok a Székelyföldön. - Csíkszereda: Pro-Print- KAM, 1997. - Helyzet könyvek). Könyvjelző: ´97/V-VI.

Kiss István: Vizek sodrásában: Egy mezőségi falu és népe krónikája / Kiss István ; [a kéziratot gondozta és szerk. Gazda József] ; [fedélterv Ádám Gyula] ; [fotó Gazda József és Sz. Kiss Ildikó] ; [szerk. Mihálykó Ildikó]. - Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 1998 Csíkszereda: Alutus Rt. ny.). - 311 [5] p. + 4 p. ff. fotó ; 20 cm. - ISBN 973-9287-31-X fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Kóborlás és helytállás / [szerk. Ambrus Attila]. - [közreadja a] Magyar Újságírók Romániai Egyesülete ; Brassó: Brassói Lapok, 1998. - 220 p.: ill. ; 20 cm + térkép) - Erdély felfedezése ; 1.). - ISBN 973-97775-2-X .

Kovács András: Mondjatok káddist egy székely faluért / Kovács András ; [szerk. Kozma Mária] ; [fedélterv Ádám Gyula]. - Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 1997 Csíkszereda: Alutus Rt. ny.). - 159 [3] p. + 3 l. képes mell. ; 20 cm. - ISBN 973-9287-06-9 fűzött: ár nélkül Megjelent a Soros Alapítvány támogatásával.

Kovács András: Útfélen fejfa / Kovács András ; [borító Deák Ferenc] ; [fényképek Erdélyi Lajos]. - S. l.: Balassi - Kriterion k., 1995 Oradea: Imprimeria de Vest). - 247 [1] p.: 8 fotó ; 23 cm. - ISBN 963-50-6030-0 ; ISBN 973-26-0304-6 kötött: 2245,- lej KEK 1379/1995.

Miskolczi Miklós: Szinlelni boldog szeretőt / Miskolczi Miklós ; [fedőlap, képszerk. Keller Emese]. - Bukarest: Románia Magyar Szó, 1990 Oradea: I. P. Crişana). - 214 p. ; 21 cm. - RMSZ zsebkönyvek). - Fűzött: 19,50 lej KEK 869777.

Takács Sára, B.: Hazulról haza: Székelyudvarhelyről Székkutasra: tényközlő emlék-életem / Bakk Takács Sára. - [Székelyudvarhely: s. n., 1997] Székelyudvarhely: Infopress ny.). - 207 p.: 12 p. ff. ill. ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül E könyv az Ati Kft. Hosszú Attila támogatásával jelent meg.


31 Statisztika. Demográfia. Szociológia

Antal Imre: Gyimesi krónika: [népismereti irodalom] / Antal Imre ; [borító Deák Ferenc]. - Budapest: Európa ; Bukarest: Kriterion, 1992 Budapest: Franklin ny.). - 135 [4] p. ; 18,5 cm. - ISBN 963-07-5457-6 ; 973-26-0321-6 fűzött: ár nélkül.

Csángók / [szerk. P. Buzogány Árpád]. - Székelyudvarhely: Székely Útkereső irodalmi és művelődési folyóirat, 1998 Székelyudvarhely: Erdélyi Gondolat ny.). - 11 [1] p. ; 21 cm. - Székely útkereső kiadványok). - Fűzött: ár nélkül Tartalomból: Szőcs János: A moldvai csángó-magyarokról Tankó Gyula: A gyímesi csángók származástudata Ferenczi Géza: A hétfalusi csángókról.

Egyén és civil társadalom: a PHARE Demokrácia Program keretében 1996. március - július-ban Kézdivásárhelyen elhangzott eloadások szövege / szerk. Hajdú Zoltán. - Kézdivásárhely: Kaláka Mezogazdasági Népfoiskola Alapítvány, 1996 Kézdivásárhely: Media Design & Print Kft.). - 64 p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül Kivonat: román, angol Megjelent az Európai Unió Phare programjának támogatásával.

Változásban?: Elemzések a romániai magyar társadalomról / [szerk. Túros Endre] ; [borítóterv Tövissi Zsolt]. - Csíkszereda: KAM Pro-Print, 1995. - 262 p. - 4600,- lej Könyvesház: ´96/1.

Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. - 1. [kötet]. -: Kovászna, Hargita és Maros megye. népszámlálási adatok, 1850-1992. között / [összeáll. Varga E. Árpád] ; [térképek Sebok László]. - Csíkszereda: Pro-Print, Budapest: Teleki László Alapítvány 1998. - 597 p. + 5 p. térkép ; 29,5 cm. - Múltunk könyvek). - ISBN 973-9311-18-0 kötött: 112.000,- lej Megjelent a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány támogatásával a Pro-Print Kiadó, Teleki László Alapítvány, Közép Európai Intézet közös könyvkiadási programja keretében.

Venczel József: A falumunka útján: válogatott írások / Venczel József ; [bev. Katona Ádám] ; [vál., szerk. és a zárótanulmányt írta Székely András Bertalan]. - Székelyudvarhely: Orbán Balázs Közművelődési Egyesület ; Budapest: Magyar Művelődési Intézet. Magyar Népfőiskolai Társaság, 1993 Ungvár: Patent ny.). - 283 [4] p. ; 20 ´ 14 cm. - Az Orbán Balázs Közművelődési Egyesület kiskönyvtára ; 1.). - ISBN 963-8129-77-8 fűzött: ár nélkül.


32 Politika

Bernády György emléknap: A Bernády György szobor története / [közread. az] RMDSZ Marosmegyei Szervezete és a Bernády György Közművelődési Alap. - Marosvásárhely: Mentor, 1994. - 20 p. ; 22 cm. - Fűzött: ár nélkül. A szobor Bocskay Vince alkotása.

Élő lánc: [dokumentumok] / [szerk. Gyarmath János, Mihálka Zoltán, Szűcs Olga] ; [fedőlap Keller Emese]. - Bukarest: Romániai Magyar Szó, 1990 Oradea: I.P. Crişana). - 251 p. ; 16,5 cm. - RMSZ zsebkönyvek). - Fűzött: 15,- lej KEK 869580.

Erős László: Öt quisling népük itélőszéke előtt / [szerk. és fedőlap garfikáját tervezte Erős László]. - Kolozsvár: Stúdium, 1997 Kolozsvár: Stúdium Kft. soksz. közp.). - 63 p. ; 20,5 cm. - ISBN 973-9258-43-3 fűzött: 4500,- lej Példányszám: 500.

Frunda György: A jólét és társadalmi biztonság jegyében: választási program / Frunda György. - Marosvásárhely: Frunda György, 1996. - 16 p. Könyvesház 96/4.

Machiavelli, Niccolo: A fejedelem: a luccai Castruccio Castracani élete / Machiavelli ; [ford. Lutter Éva] ; [vál., a bev. írta és a jegyz. összeáll. Szegő Katalin]. - Bukarest: Kriterion, 1991 Oradea: Imprimeria de Vest). - 259 p. ; 17 cm. - Téka). - ISBN 973-26--0242-2 kötött: 52,- lej KEK 1854; 2727/1991.

Wagner, Richard: Román különút: jelentés egy fejlődő országból / Raichard Wagner ; [ford. Ferencz Zsuzsanna] ; [az előszót írta Szász János] ; [borító Teodor Graur] ; [szerk. Osváth Annamária]. - Bukarest: Kriterion, 1996 Kolozsvár: Ecriture Sajtóház). - 191 [1] p. ; 19,5 cm. - ISBN 973-26-0374-7 fűzött: ár nélkül Alapkiadás: Richard Wagner: Sonderweg Rumanien. Bericht aus einem Entwicklungsland. Rotbuch Verlag, Berlin, 1991.


323 Belpolitika. Nemzetiségi kérdés

Ábrám Zoltán: Magyarok a nagyvilágban: beszélgetések a megmaradásról / Ábrám Zoltán ; [szerk. Majla Sándor]. - Székelyudvarhely: Ablak , 1995 Kolozsvár: Ecriture Sajtóház). - 154 p. ; 19,5 cm. - Fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával KEK 825390.

Akik imádkoztak üldözőikért: börtönvallomások, emlékezések / [összegyűjtötte, gondozta és szerk. Miklós László] ; [fotó Csomafáy Ferenc, Rohonyi D. Iván] ; [borítóterv Orth István]. - 1-2. kötet. - Kolozsvár: Erdélyi református Egyházkerület, 1996 Kolozsvár: REMS ny.). - 24 cm. - Fűzött: ár nélkül 1-2. kötet. Börtönvallomások, emlékezések: 320 + 273 [3] p. Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Antal G. László: Situaţia minorităţii etnice maghiare în România / Antal G. László. - Odorheiu Secuiesc: ACHR., 1993. - 55 [1] p. ; 19,5 cm. - Múzeumi füzetek ; 6.). - Fűzött: ár nélkül A tanulmány első ízben a Katolikus Szemle. Roma. 1988/2. számában majd újra 1989/1. számban Limes-ben jelent meg.

Antal Imre: Idegenben: jegyzetek a svédországi magyar szórványról / Antal Imre ; [szerk. Kozma Mária] ; [borítóterv Ádám Gyula]. - Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 1998 Csíkszereda: Alutus ny.). - 197 p. + 3 p. ff. fotó ; 20 cm. - ISBN 973-9287-25-5 fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Balázs Sándor: Funar-korszak Kolozsváron a helyi sajtó tükrében. 1992-1996. / Balázs Sándor, Schwartz Róbert. - Kolozsvár: Erdélyi Híradó, 1997. - 496 p. - Fűzött: 25.000,- lej Könyvjelzo: ´97/III-IV. ; V-VI.

Balogh Artúr: Jogállam és kisebbség / Balogh Artúr ; [összeáll. és a bev. írta Fábián Ernő] ; [szerk. Osváth Annamária]. - Bukarest, Kolozsvár: Kriterion, 1997 Oradea: Imprimeria de Vest). - 351 [1] p. ; 18 cm. - Téka). - ISBN 973-26-0464-4 kötött: 13000,- lej Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Benkő Levente: Szárazajta / Benkő Levente. - Sepsiszentgyörgy: H-Press, 1995 Sepsiszentgyörgy: Trisedes Press ny.). - 208 p. ; 20 cm. - Kaláka könyvek). - ISBN 973-96836-6-5 fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Hármas Alapítvány támogatásával.

 
     
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» rövidítések jegyzéke
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
 

további repertóriumok  

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék