szigethy rudolf
Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
    év 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w x z  
  címmutató 1 2 3 4 5 7 9 a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  sorozati mutató a b c d e f g h j k l m n o p r s t u w z  
  kiadók, nyomdák a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  szakcsoportok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű  
  szűkítés -  
    1997: 245 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 241-245
 


| észrevételeim vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 

TEOLÓGIA. VALLÁS
2 Teológia. Vallások és egyházak

Nagy László: Tanulmányok a Pál-kutatás köréből / Nagy László. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, 1997 Kolozsvár: REMS ny.). - 147 [1] p. ; 24 cm. - Szemle füzetek: tanulmányok a református theologia köréből ; 20.). - Fűzött: ár nélkül.

Pap Leonárd, P.: Együtt a szentekkel: a Ferences Világi Rend és a Reguláris Harmadik Rend szentjei és boldogjai. - 2. kötet / P. Pap Leonard OFM ; főmunkatárs P. Mészáros György OFM ; [lektorálta és szerk. Fodor György Confrater OFM]. [közreműködtek P. Dengl Miklós OFM, Incze Elek OFS] ; [borító Dolián József] ; [borítófotó Dolián Walter]. - Kolozsvár: Szent István Királyról Elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, 1997 Kolozsvár: Glória ny.). - 175 p. + 9 p. fotó ; 20 cm. - Szent Bonaventura. Új sorozat ; 7.). - Fűzött: ár nélkül Borítófotó: Árpádházi Szent Erzsébet szobra a kolozsvári ferences templom folyosóján.

A Romániai Református Egyház Kánonja. - 2. rész. - / [alkotta a Romániai Református Egyház Zsinata az 1997-ben Kolozsvárott tartott ülésén]. [A Romániai Református Egyház 1948. évi Statútumának módosított és kiegészített kiadása]. - Kolozsvár: Erdélyi és Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 1997 Kolozsvár: REMS ny.). - 32 p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Seaton, W. J.: A kálvinizmus öt pontja / W. J. Seaton ; [ford. Tóth Sára]. - Kolozsvár: Koinónia, 1997 Kolozsvár: Garamond ny.). - 30 [2] p. ; 18,5 cm. - ISBN 973-96629-9-4 fűzött: ár nélkül Eredeti címe: The Fire Points of Calvinism. The Banner of Truth Trust. 3. Murrayfield Road, Edinburgh EH12 6EL, 1993. Megjelenését támogatta a hollandiai Kom Over En Help Alapítvány.

Thomas, Geoffrey: Vedd és olvasd: a Biblia olvasása / Geoffrey Thomas ; [ford. Soóki-Tóthné Klein - Varga Noémi]. - Kolozsvár: Koinónia, 1997 Kolozsvár: Garamond ny.). - 31 [1] p. ; 18,5 cm. - ISBN 973-96629-1-9 fűzött: ár nélkül Eredeti címe: Reading the Bible. The Banner of Truth Trust. 3 Murrayfield Road, Edinburgh EH12 6EL, 1991. Megjelenését támogatta a hollandiai Kom Over En Help Alapítvány.

Tőkés István: Az ajtó előtt állok és zörgetek: igehirdetések az egyházi év minden alkalmára a Szentírás valamennyi könyvéből vett textus alapján / Tőkés István ; [borítóterv és grafikai szerk. Fórizs Attila]. - Nagyvárad: Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 1997 Királyhágómelléki Református Egyházkerület Szenczi Kertész Ábrahám ny.). - 361 [3] p. ; 23,5 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Útjelző: az Erdélyi Református Egyházkerület évkönyve, 1996 / [szerk. Miklós László] ; [borítóterv Horváth Gyöngyvér]. - Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület,1997 Kolozsvár: REMS ny.). - 327 p. ; 24 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Vallomás magunkról / az anyagot gyűjtötte, gondozta és szerkesztette Kedei Mózes. - Székelyudvarhely: Székelyudvarhelyi Belvárosi Unitárius Egyházközség k., 1997. - 253 p. Könyvjelző: ´97/4.

TÁRSADALOM. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
304/308 Szociográfia. Társadalompolitika

Bözödi György: Székely bánja: szociográfia / Bözödi György. - Marosvásárhely: Mentor, 1997. - 324 p. ; 14 ´ 20 cm. - Kötött: Könyvjelzo 97/III-IV.

Igy élünk: Elszegényedési folyamatok a Székelyföldön. - Csíkszereda: Pro-Print- KAM, 1997. - Helyzet könyvek). Könyvjelző: ´97/V-VI.

Kovács András: Mondjatok káddist egy székely faluért / Kovács András ; [szerk. Kozma Mária] ; [fedélterv Ádám Gyula]. - Csíkszereda: Pallas-Akadémia, 1997 Csíkszereda: Alutus Rt. ny.). - 159 [3] p. + 3 l. képes mell. ; 20 cm. - ISBN 973-9287-06-9 fűzött: ár nélkül Megjelent a Soros Alapítvány támogatásával.

Takács Sára, B.: Hazulról haza: Székelyudvarhelyről Székkutasra: tényközlő emlék-életem / Bakk Takács Sára. - [Székelyudvarhely: s. n., 1997] Székelyudvarhely: Infopress ny.). - 207 p.: 12 p. ff. ill. ; 20 cm. - Fűzött: ár nélkül E könyv az Ati Kft. Hosszú Attila támogatásával jelent meg.


32 Politika

Erős László: Öt quisling népük itélőszéke előtt / [szerk. és fedőlap garfikáját tervezte Erős László]. - Kolozsvár: Stúdium, 1997 Kolozsvár: Stúdium Kft. soksz. közp.). - 63 p. ; 20,5 cm. - ISBN 973-9258-43-3 fűzött: 4500,- lej Példányszám: 500.


323 Belpolitika. Nemzetiségi kérdés

Balázs Sándor: Funar-korszak Kolozsváron a helyi sajtó tükrében. 1992-1996. / Balázs Sándor, Schwartz Róbert. - Kolozsvár: Erdélyi Híradó, 1997. - 496 p. - Fűzött: 25.000,- lej Könyvjelzo: ´97/III-IV. ; V-VI.

Balogh Artúr: Jogállam és kisebbség / Balogh Artúr ; [összeáll. és a bev. írta Fábián Ernő] ; [szerk. Osváth Annamária]. - Bukarest, Kolozsvár: Kriterion, 1997 Oradea: Imprimeria de Vest). - 351 [1] p. ; 18 cm. - Téka). - ISBN 973-26-0464-4 kötött: 13000,- lej Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Bibó István: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága / Bibó István ; [szerk. Osváth Annamária]. - Bukarest, Kolozsvár: Kriterion, 1997 Oradea: Imprimeria de Vest). - 251 [5] p. ; 20 cm. - Gordius). - ISBN 973-26-0489-1 fűzött: ár nélkül Alapkiadás: Bibó István: Válogatott tanulmányok. 4. kötet. Budapest: Magvető, 1990. ; Demokratikus Magyarország. Budapest: Magvető, 1994. Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Cseke Péter: Metaforától az élet felé: kisebbségi értelmiség, kisebbségi nyilvánosság: tanulmányok. 1897-1997) / Cseke Péter ; [szerk. Demény Péter]. - Bukarest, Kolozsvár: Kriterion, 1997. - 241 [2] p. ; 19,5 cm. - ISBN 973-26-0513-8 fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Egy kisebbség kisebbségei / [szerk. Dávid Gyula és Veress Zoltán]. - Stockholm: Erdélyi Könyv Egylet, 1997. - 246 p. - Erdély kövei ; 7.). - 13.000,- lej Könyvjelzo: ´97/5.

Eseménynaptár: 1997 / [szerk. Laskay Sándor] ; [fel. kiad. Kötő József]. - S. l.: [kiad. a RMDSZ Ügyvezető Elnökségének Művelődés- és Egyházügyi Főosztálya és az EMKE Országos Elnöksége], [1997]. - 30 p. ; 20,5 cm. - Fűzött: ár nélkül Megjelenését támogatták: S. C. GA - RO S.R.L. Kézdivásárhely ; S. C. Cometex S. A. Sepsiszentgyörgy.

Hajdú Farkas Zoltán: "Erdély a legkülönb nő volt..." / Hajdú Farkas Zoltán ; [szerk. Kántor Lajos] ; [grafika Deák Ferenc]. - Kolozsvár: Kom -Press Korunk Baráti Társaság kiad., 1997 Csíkszereda: Alutus Rt. ny.). - 178 [2] p. ; 20 cm. - Ariadné könyvek). - ISBN 973-97661-9-6 fűzött: ár nélkül Megjelent a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával.

Pomogáts Béla: Budapesti néző: írások erdélyiségről, magyarságról, európaiságról / Pomogáts Béla ; [szerk. Tibori Szabó Zoltán] ; [borító Gy. Szabó Béla "Ködös szikla" c. fametszetének felhasználásával készült]. - Kolozsvár: Minerva Művelődési Egyesület, 1997Cluj: Ardealul ny.). - 187 [1] p. ; 20 cm. - Minerva könyvek ; 7.). - ISBN 973-98-0990-1 fűzött: ár nélkül.

Vonház István: A Szatmármegyei német telepítés / Vonház István ; [borítólap Stefan Gnandt]. - 2. magyar nyelvű kiadás. - S. l.: kiad. Merli Rudolf bubesheimi plébános, 1997 Kolozsvár: Palatino ny.). - 581 p. ; 24 cm. - Kötött: ár nélkül Alapkiadás: A Szatmármegyei német telepítés. Irta és kiadja Vonház István. Pécs, Dunántúl. Pécsi Egyetemi Kvk., és Ny. Rt., 1931.


329 Politikai pártok

Romániai Magyar Demokrata Szövetség: 5. Kongresszus = Congresul al 5-lea = The Fifth Congress: Szövetségi Elnök beszámolója / Romániai Magyar Demokrata Szövetség = Uniunea Democrată Maghiară din România = Democratic Alliance of Hungarians in Romania. - Marosvásárhely = Târgu Mureş, 1997. okt. 3 - 4. - [Marosvásárhely: RMDSZ., 1997]. - 14 p. ; 21 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Romániai Magyar Demokrata Szövetség: Kongresszus = Congresul al 5 - lea = The Fifth Congress: A Szabályzat-felügyelő, az Etikai és az Ellenőrző Bizottságok beszámolói / Romániai Magyar Demokrata Szövetség = Uniunea Democrată Maghiară din România = Democratic Alliance of Hungarians in Romania ; [szerk. Dáné Tibor Kálmán]. - Marosvásárhely = Târgu Mureş, 1997. okt. 3-4. - [Marosvásárhely: RMDSZ Ügyvezető Elnöksége, 1997.]. - 7 p. ; 21 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Romániai Magyar Demokrata Szövetség: Kongresszus = Congresul al 5-lea = The Fifth Congress: Az RMDSZ Kormánykoalíciós cselekvési priorításai / Romániai Magyar Demokrata Szövetség = Uniunea Democrată Maghiară din România = Democratic Alliance of Hungarians in Romania. - Marosvásárhely = Târgu Mureş, 1997. okt. 3 - 4. - [Marosvásárhely: RMDSZ., 1997]. - 4 p. ; 21 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Romániai Magyar Demokrata Szövetség: Kongresszus = Congresul al 5-lea = The Fifth Congress: Kongresszusi beszámolók és dokumentumok / Romániai Magyar Demokrata Szövetség = Uniunea Democrată Maghiară din România = Democratic Alliance of Hungarians in Romania. - Marosvásárhely = Târgu Mureş. 1997. okt. 3 - 4. ; [szerk. Dáné Tibor Kálmán, et al.] - [Marosvásárhely: RMDSZ Ügyvezető Elnöksége, 1997]. - 108 p. + 4 p. tábl. ; 21 cm. - Fűzött: ár nélkül.

Romániai Magyar Demokrata Szövetség: Romániai Magyar Demokrata Szövetség: dokumentumok, 5. / [szerk. Walter Klára]. - Kolozsvár: kiad. az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége, 1997. - 50 p. ; 21 cm. - Fűzött: ár nélkül.


34 Jog. Jogtudomány

Balogh Artúr: A kisebbségek nemzetközi védelme a kisebbségi szerződések és a békeszerződések alapján / Balogh Artúr. - Csíkszereda: Kájoni, 1997. - 239 p. - Magyar kisebbségek könyvtára). - Fűzött: 17.900,- lej Könyvjelzo: ´98/1, 2.


35 Közigazgatás

Jelentés a Hargita megyei Prefektusi Hivatal tevékenységéről, 1997. jan. 1. és nov. 15. között / RMDSZ - UDMR. - [Csíkszereda: RMDSZ, 1997.]. - 15 p. - 21 cm. - Fűzött: ár nélkül.


37 Pedagógia. Oktatásügy

Ferenczi Gyula: Oktatástechnológia és oktatásszervezés / Ferenczi Gyula, Fodor László ; [lektorálták Lázár Sándor, Péntek Dombi Erzsébet] ; [szerk. Hatházy Ferenc]. - Kolozsvár: Stúdium, 1997 Kolozsvár: Stúdium Kft. soksz. közp.). - 161 p. ; 20,5 cm. - ISBN 973-9258-20-4 fűzött: ár nélkül Példányszám: 1000 pld.

 
     
kapcsolódó  
» tartalomjegyzék
» a repertóriumról
» rövidítések jegyzéke
» Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
 

további repertóriumok  

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék